„AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY
W POWIECIE CIECHANOWSKIM (II)”Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy
Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych realizowana przez PUP


Wartość projektu – 3 883 868,52 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich – 3 107 094,84 zł
Okres realizacji – 01.01.2017 – 31.12.2018

Beneficjent - Powiat Ciechanowski
Realizator projektu - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie


     
      Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim.
                        
      W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 • usługi w zakresie poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy,
 • szkolenia,
 • staż,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
    
    Szczegółowe informacje o projekcie na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy http://www.pup-ciechanow.pl 

______________________________________________________________________________________


„AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY

W POWIECIE CIECHANOWSKIM (I)”


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy
Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych realizowana przez PUP


Wartość projektu – 2 799 528,93 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich – 2 239 623,14 zł
Okres realizacji – 01.01.2015 – 31.12.2016

Beneficjent - Powiat Ciechanowski
Realizator projektu - Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie    Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim.                              

     W ramach projektu zrealizowane były następujące formy wsparcia:

 • usługi w zakresie poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy,
 • szkolenia,
 • staż,
 • prace interwencyjne,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie Powiatowego Urzędu Pracy http://www.pup-ciechanow.pl
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Penda
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-25 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-25 10:47:35
 • Liczba odsłon: 1341
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5781080]

przewiń do góry