Poprawa Stanu i Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej i Socjalno-Bytowej
Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie”.
 
Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”
Działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”.
Umowa o dofinansowanie na realizację projektu podpisana została 16 listopada 2012 roku. 

Całkowita wartość projektu:  9 036 417,84 zł.
Wydatki kwalifikowane:  8 966 877,84 zł
Dofinansowanie z EFRR:  7 469 409,24zł 
Poziom dofinansowania: 83,3%

Okres realizacji: 1.02.2009  - 31.12.2014
 
Przedsięwzięcie realizowane jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, zajmujący się kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanymi znacznym. Inwestycja realizowana będzie na terenie Ośrodka przy ul. Sienkiewicza.
W ramach projektu zrealizowane zostaną: budowa obiektu infrastruktury społeczno-edukacyjnej (nowego skrzydła budynku) – jakim jest internat SOSW, powierzchnia 836 m kw. wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (sprzęt i wyposażenie rehabilitacyjne, meble, modernizacja istniejącego obiektu dydaktycznego tj, starego budynku, w którym obecnie odbywają się zajęcia edukacyjno-wychowawcze, budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej tj. wielofunkcyjnego boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią (o pow. 1500 m kw.) wraz z bezpiecznym placem zabaw (pow. 500 m .kw.); Zagospodarowanie otoczenia wokół obiektów: droga dojazdowa, chodniki, parkingi z podjazdami, modernizacja ogrodzenia; wszystko dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie
www.mazowia.eu
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Penda
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-17 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-13 13:59:14
  • Liczba odsłon: 1347
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5780984]

przewiń do góry