Plan gospodarki odpadami dla powiatu ciechanowskiego na lata 2009 - 2012 z uwzglednieniem perpektywy do 2016 roku >>>

( wielkość pliku ok. 9 MB - zaleca się przed otwarciem zapisanie pliku na dysk)

 

Przyjęty uchwałą Nr III/29/203/09  

 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego programu ochrony środowiska dla powiatu  ciechanowskiego na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 roku  wraz ze stanowiącym jego część Planem gospodarki odpadami dla powiatu ciechanowskiego na lata 2009 - 2012 z uwzględniem perspektywy do 2016 roku

Załączniki  do planu:

 

 

****************

 

Starosta Ciechanowski działając  na podstawie art 39 i art. 3 ust 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 roku) podaje do publicznej wiadomości, że został opracowany projekt "Planu gospodarki odpadami dla powiatu ciechanowskiego na lata 2009 - 2012 z uwzglednieniem perspektywy do 2016 roku, wraz z załączonymi do tego opracowania:

- "Programem usuwania azbestu dla powiatu ciechanowskiego na lata 2009 - 2012 z uwzglednieniem perspektywy do 2016 roku"

- Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu gospodarki odpadami dla powiatu ciechanowskiego na lata 2009 - 2012 z uwzglednieniem perspektywy do 2016 roku"

 

Z  projektem dokumentu można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Działań Antykryzysowych Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17-go Stycznia 7, pokój 109 w dni robocze w godzinach 9 00 - 15 00   lub na stronie internetowej Starostwa: https://stciechanow.bip.org.pl (Biuletyn Informacji Publicznej).

Uwagi i wnioski można skłądać do dnia 31 lipca 2009 roku w formie pisemnej na adres Starostwa Powiatowego , ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, lub za pomocą środkó komunikacji elektronicznej na adres : geolog@ciechanow.powiat.pl .

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-06-30 11:35:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-03 16:44:30
  • Liczba odsłon: 2278
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5979610]

przewiń do góry