Imienne wykazy
głosowań radnych
Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji
 
XLII sesja - 29 listopada 2021 roku
 
 
Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na DRUKU Nr 18 w punkcie 7.p) - pobierz
 
Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na DRUKU Nr 19 w punkcie 7.r) - pobierz

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XL Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 października 2021 roku - pobierz

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLI nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 października 2021 roku - pobierz
 
Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego - DRUK Nr 3 - pobierz
 
Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok - DRUK Nr 4 - pobierz
 
Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022 - DRUK Nr 5 - pobierz
 
Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/11/100/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie - DRUK Nr 6 - pobierz
 
Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Gołotczyźnie, gm. Sońsk - DRUK Nr 7 - pobierz
 
Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat - DRUK Nr 8 - pobierz
 
Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie zapewnienia przez Powiat Ciechanowski w ramach publicznego transportu zbiorowego linii autobusowej do miejscowości Młock - DRUK Nr 9 - pobierz
 
Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie - DRUK Nr 10 - pobierz
 
Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym - DRUK Nr 11 - pobierz
 
Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości - DRUK Nr 12 - pobierz
 
Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości - DRUK Nr 13 - pobierz
 
Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Ciechanowskiego - DRUK Nr 14 - pobierz
 
Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - DRUK Nr 15 - pobierz
 
Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Zarządu Ciechanowskiego - DRUK Nr 16 - pobierz
 
Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Ciechanowskiego - DRUK Nr 17 - pobierz
 
Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie ustalenia diet radnych powiatu ciechanowskiego - DRUK Nr 18 - pobierz
 
Głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Ciechanowskiego - DRUK Nr 19 - pobierz

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-11-29 11:20:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-06 10:21:35
  • Liczba odsłon: 968
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5809143]

przewiń do góry