Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych
 

droga-powiatowa-grafika-polski-lad.jpg

Nazwa inwestycji: Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3248W od miejscowości Ślubowo do Kałęczyna oraz drogi powiatowej nr 3044W od skrzyżowania z DP 2421W do granicy powiatu

Całkowita wartość zadania - 2 040 816,00 zł, w tym:
- kwota wnioskowanych środków - 2 000 000,00 zł
- deklarowana kwota udziału własnego - 40 816,00 zł
 
Założenia projektowe DP 3248W:
1. Odcinek przez miejscowość Ślubowo (od skrzyżowania z drogą gminną na Koźniewo Średnie do końca nawierzchni bitumicznej) ok. 900m:
  - poszerzenie jezdni do 5,5m
  - wzmocnienie jezdni poprzez wykonanie warstw bitumicznych 2x4cm
  - wykonanie poboczy szer. 1,0m
2. Odcinek od końca nawierzchni bitumicznej w Ślubowie do wiaduktu kolejowego ok. 550m:
  - wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni 2x4cm szer. 5,5m
  - wykonanie poboczy szer. 1,0m
3. Odcinek od wiaduktu do skrzyżowania w Kałęczynie ok. 230m:
  - wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni 2x4cm szer. 5,5m
  - wykonanie poboczy szer. 1,0m
 
Założenia projektowe DP 3044W:
1. Odcinek od skrzyżowania z DP 2421W do granicy powiatu ciechanowskiego ok. 220m
  - wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni 2x4cm szer. 5,5m
  - wykonanie poboczy szer. 1,0m
 
Zwiększona zostanie dostępności komunikacyjna m.in. do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie. Inwestycja ta stymulować będzie dalszy rozwój istniejących wysokotowarowych gospodarstw rolnych specjalizujących się w hodowli zwierząt gospodarskich i produkcji mleka. Realizacja inwestycji usprawni komunikację w obszarze dróg oraz przyczyni się do rozwoju prywatnego sektora produkcyjno-usługowego i rolniczego w tym rejonie.
 

 


powiat_ciechanowski boiska szkolne.jpg
 

Nazwa inwestycji: Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego

Całkowita wartość zadania - 5 000 000,00 zł, w tym:
- kwota wnioskowanych środków - 4 500 000,00 zł
- deklarowana kwota udziału własnego - 500 000,00 zł
 
W ramach zadania planowany jest kompleksowy remont i modernizacja sal gimnastycznych w pięciu szkołach średnich. Przy trzech szkołach przebudowane zostaną boiska, które nie były modernizowane od blisko 25 lat. Powstaną nowoczesne obiekty będące miejscem do aktywnego spędzania czasu przez uczniów i lokalną społeczność.
 
 - W I LO w Ciechanowie remontu wymagają dwie sale gimnastyczne. Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe zewnętrzne i wewnętrzne, roboty remontowe zewnętrzne - dach, roboty remontowe wewnętrzne, stolarka drzwiowa, podłoża i posadzki, tynki wewnętrzne, roboty malarskie wewnętrzne, roboty elektryczne, instalacja klimatyzacji, instalacje sanitarne, montaż urządzeń i sprzętu sportowego.
 
 - Modernizacja i remont pomieszczeń sali gimnastycznej i zaplecza w ZS nr 3 w Ciechanowie obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka drzwiowa, roboty malarskie wewnętrzne, roboty elektryczne, montaż urządzeń i instalacji, instalacja klimatyzacji, instalacje elektryczne, montaż wyposażenia sprzętu sportowego oraz zakup wyposażenia sali gimnastycznej.
 
- Modernizacja i remont sali gimnastycznej i zaplecza w budynku ZS nr 2 w Ciechanowie obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka drzwiowa, podłoża i posadzki, roboty malarskie wewnętrzne, roboty remontowe - wymiana pokrycia dachu, roboty elektryczne, montaż urządzeń i instalacji, instalacja klimatyzacji, posadzki oraz instalacje sanitarne.
 
- Modernizacja i remont sali gimnastycznej w budynku ZS nr 1 w Ciechanowie obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe wewnętrzne, podłoża i posadzki, roboty malarskie wewnętrzne, roboty elektryczne, montaż wyposażenia sprzętu sportowego, montaż urządzeń i instalacji, instalacja wentylacji oraz instalacje sanitarne.
 
- Modernizacja i remont sali gimnastycznej i szatni WF w budynku ZSTCKU w Ciechanowie obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe wewnętrzne, roboty malarskie, elektryczne oraz montaż urządzeń i instalacji. - przebudowę trzech boisk sportowych. W ramach przebudowy zostaną wykonane: prace rozbiórkowe - demontaż urządzeń, wykonanie podbudowy płyt boisk, nawierzchni poliuretanowej, zakup wyposażenia (bramki do piłki ręcznej z siatkami, zestawy do koszykówki, piłkochwyty oraz ławki boiskowe).

 

powiat_ciechanowski_polski lad.jpg
 

Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice

Całkowita wartość zadania - 5 500 000,00 zł, w tym:
- kwota wnioskowanych środków - 5 225 000,00 zł
- deklarowana kwota udziału własnego - 275 000,00 zł
 
Przedmiotem inwestycji jest ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice” w celu podniesienia warunków oraz bezpieczeństwa ruchu samochodowego jak i pieszo-rowerowego na przedmiotowym odcinku drogi. Inwestycja zakłada wykonanie drogi o parametrach technicznych drogi klasy Z, których w stanie istniejącym droga nie spełnia.
 
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-08-10 11:22:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-05 14:21:47
  • Liczba odsłon: 273
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5979761]

przewiń do góry