Imienne wykazy
głosowań radnych
Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

VII sesja - 29 kwietnia 2019 roku


1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z VI sesji Rady Powiatu - [ pdf ]
2. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego - [ pdf ]
3. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2018 rok - [ pdf ]
4. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok - [ pdf ]
5. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego - [ pdf ]
6. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok - [ pdf ]
7. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu ciechanowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące - [ pdf ]
8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na 10 lat lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy - [ pdf ]
9. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/2/18/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - [ pdf ]
10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/1/6/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego, określenia przedmiotu ich działania, ustalenia liczby członków i składu osobowego - [ pdf ]
11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr VI/1/7/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego
- [ pdf ]
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-30 11:16:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-30 11:16:47
  • Liczba odsłon: 1089
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818601]

przewiń do góry