Informacje o jednolitych identyfikatorach

aktów normatywnych/innych aktów prawnych ogłaszanych

 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

Zgodnie  z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne  akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i  informatycznych nośników danych (Dz. U. 2008 nr 75, poz. 451, z późn. zm.), "Organy i podmioty upoważnione do wydawania aktów podlegających ogłaszaniu w dziennikach urzędowych oraz zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez  powiat lub gminę niebędące  organami upoważnionymi do ich ogłaszania  udostępniają na podmiotowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej jednolite identyfikatory aktów ogłaszanych , o których mowa w ust. 1, pkt 1, zawierające  wydane przez nie akty podlegające ogłoszeniu w dziennikach urzędowych oraz zbiory aktów prawa miejscowego stanowione przez powiat lub gminę" (§ 5, ust.2)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-10 14:36:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-01 08:54:43
  • Liczba odsłon: 6620
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818472]

przewiń do góry