Ogłoszenia 201927.12.2019 - Stanowisko Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury dotyczące stosowania kar pieniężnych w związku z  wejściem od 1 stycznia 2020 r.  art. 140 mb i nowym brzmieniem art. 71 ust. 7 w ustawie Prawo o ruchu drogowym


23.12.2019 - Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji . Termin sesji 30 grudnia 2019 roku. Transmisja z sesji dostępna będzie pod adresem https://youtu.be/9Cf6V6vq5As


20.12.2019 - W dniu 24 grudnia br. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie będzie czynne od godziny 8:00 do godziny 12:00.


19.12.2019 - Ostrzeżenia meteorologiczne Nr 77 o prognozowanym dalszym wystąpieniu gęstych mgieł w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m. Czas obowiązywania od godz. 15:00 dnia 19.12.2019 do godz. 08:00 dnia 20.12.2019.

12.12.2019 - Uwaga kierowco!   Od piątku (13.12.2019) do poniedziałku (16.12.2019) parking przed Starostwem Powiatowym w Ciechanowie będzie zamknięty. Prosimy o korzystanie z parkingu za budynkiem.


11.12.2019 - Wczoraj, 10 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyła się XIV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji. Relacja z sesji dostępna jest pod adresem  https://youtu.be/ne31QBMjt7g


06.12.2019 - Zawiadomienie o zwołaniu XIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji . Termin sesji 10 grudnia 2019 roku. Transmisja z sesji dostępna będzie pod adresem https://youtu.be/ne31QBMjt7g


05.12.2019 - Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

05.12.2019 - Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej na terenie miasta Glinojeck przeznaczonej do zbycia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

02.12.2019 - Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 152 o prognozowanym zamarzaniu lokalnie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -3 0 C do -1 0 C, temperatura minimalna gruntu około -3 0 C.

29.11.2019 - Starostwo Powiatowe w Ciechanowie informuje o zmianie od 2 grudnia 2019 roku  rozkładu jazdy autobusów na trasie Ciechanów - Jarluty Duże przez Regimin. Rozkład jazdy autobusów w załączeniu:

26.11.2019 - Wczoraj, 25 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyła się XIII sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji. Relacja z sesji dostępna jest pod adresem https://youtu.be/xgI-XHZkKF4


19.11.2019 - Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji . Termin sesji 25 listopada 2019 roku. Transmisja z sesji dostępna będzie pod adresem https://youtu.be/xgI-XHZkKF4


18.11.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

13.11.2019 - Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Grudusk.
30.10.2019 - Zmiana numerów telefonów w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie.
Z początkiem listopada dotychczasowe telefony stacjonarne zostaną zastąpione jednym spójnym zakresem numerów począwszy od 729-055-900, 729-055-091, itd. w górę.
Numer z końcówką 900 jest przewidziany dla centrali telefonicznej, w której zapowiedzi głosowe przekierują dzwoniących do wydziałów, z którymi interesanci kontaktują się najczęściej.
W załączniku lista telefonów bezpośrednich, które będą obowiązywały po zmianie.

24.10.2019 - Wczoraj, 23 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyła się XII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji. Relacja z sesji dostępna jest pod adresem https://youtu.be/8AXJ4nmqpwk


22.10.2019 - Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 141 o prognozowanym wystąpieniu gęstych mgieł ograniczających widzialność poniżej 200 m. Czas obowiązywania od godz. 23:00 dnia 22.10.2019 do godz 10:00 dnia 23.10.2019.

21.10.2019 - Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia modernizacji baz danych ewidencji gruntów, budynków i lokali dla gm. Grudusk.

18.10.2019 - Zawiadomienie o zwołaniu XII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji . Termin sesji 23 października 2019 roku. Transmisja z sesji dostępna będzie pod adresem https://youtu.be/8AXJ4nmqpwk


16.10.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - więcej


11.10.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego informuje o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem "Pófinały w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 4 Danuta Rinn Festiwal" złożonej przez Fundację Apetyt na Kulturę z siedzibą w Warszawie ul. Modzelewskiego 12/5 02-579 Warszawa.

11.10.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego informuje o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem " Mistrzostwa do lat 15 "Młodzików" w podnoszeniu ciężarów" złożonej przez Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy "Mazovia" z siedzibą w Ciechanowie ul. Kraszewskiego 8.

03.10.2019 - W związku z remontem parteru i przeniesieniem Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie informujemy, że w dniu jutrzejszym, tj. 04.10.2019 r. wyżej wymieniony Wydział będzie funkcjonował do godziny 14:00. Za utrudnienia przepraszamy.


03.10.2019 - Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację w 2020 roku zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

01.10.2019 - Wczoraj,  30 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyła się XI sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji. Relacja z sesji dostępna jest pod adresem  https://youtu.be/oplGzXnfc0U


30.09.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 65 o przewidywanym wystąpieniu silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h z kierunków zachodnich. Czas obowiązywania od godz. 14:00 dnia 30.09.2019 do godz. 01:00 dnia 01.10.2019

25.09.2019 - Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji . Termin sesji 30 września 2019 roku. Transmisja z sesji dostępna będzie pod adresem https://youtu.be/oplGzXnfc0U


19.09.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza przystąpienie do  konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

18.09.2019 - Starosta Ciechanowski informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy: Grudusk.

10.09.2019 - Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Gołotczyźnie, gm. Sońsk, stanowiących samodzielne lokale mieszkalne, przeznaczonych do zbycia

10.09.2019 - Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Gołotczyźnie, gm. Sońsk, przeznaczonych do zbycia

30.08.2019 - Rozkłady jazdy autobusów Firmy "Sanimax - Transport s.c." Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska, obowiązujące od września 2019 roku:

29.08.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 62 o prognozowanym wystąpieniu burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad. Czas obowiązywania od godz. 14:30 dnia 29.08.2019 do godz. 24:00 dnia 29.08.2019

28.08.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 61 o prognozowanym wystąpieniu burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad. Czas obowiązywania od godz. 14:00 dnia 28.08.2019 do godz. 24:00 dnia 28.08.2019

26.08.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 60 o prognozowanym wystąpieniu upałów. Temperatura maksymalna w dzień od 28 0 C do 31 0 C. Temperatura minimalna w nocy od 15 0 C do 17 0 C. Czas obowiązywania od godz. 13:38 dnia 26.08.2019 do godz. 18:00 dnia 29.08.2019

23.08.2019 - Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 22.08.2019 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Gołymin

20.08.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 59 o prognozowanym wystąpieniu opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 40 mm. Czas obowiązywania od godz. 23:00 dnia 20.08.2019 do godz. 10:00 dnia 21.08.2019

20.08.2019 - Wczoraj, 19 sierpnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyła się X nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji. Relacja z sesji dostępna jest pod adresem https://youtu.be/uVzVys52WkI?list=PLYmzGlO7JI-BcHi_z1yFaIDkYa6WSeSWM


13.08.2019 - Zawiadomienie o zwołaniu X nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji. Termin sesji 19 sierpnia 2019 roku. Transmisja z sesji dostępna będzie po adresem https://youtu.be/1lR8PWLA4IQ


12.08.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 58 o prognozowanym wystąpieniu opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia od 20 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h. Czas obowiązywania od godz. 18:00 dnia 12.08.2019 do godz. 07:00 dnia 13.08.2019

08.08.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego należącego do Powiatu Ciechanowskiego

07.08.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 56 o prognozowanym wystąpieniu opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 90 km/h. Czas obowiązywania od godz. 22:00 dnia 07.08.2019 do godz. 08:00 dnia 08.08.2019

31.07.2019 - W związku ze zbliżającą się 75 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godzinie 17:00 na terenie powiatu ciechanowskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe. Włączenie syren odbędzie się na podstawie Zarządzenia nr 162 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego. Trening, o którym mowa w § 1 Zarządzenia polega na wyemitowaniu akustycznego sygnału alarmowego, trwającego 1 minutę.

30.07.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 55 o obserwowanym i w dalszym ciągu prognozowanym wystąpieniu burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Czas obowiązywania od godz. 12:40 dnia 30.07.2019  do godz. 24:00 dnia 30.07.2019

29.07.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 54 o prognozowanym wystąpieniu burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. Czas obowiązywania od godz. 12:00 dnia 29.07.2019  do godz. 24:00 dnia 29.07.2019

26.07.2019 - Starosta Ciechanowski informuje o wolnych miejscach na rok szkolny 2019/2020 w szkołach ponadpodstwowych prowadzonych przez Powiat Ciechanowski

16.07.2019 - Informacja o stanie kolejki w Wydziale Komunikacji i Transportu.
Systemy kolejkowe stają się nieodzownym elementem w instytucjach publicznych.
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu zdecydowało o wdrożeniu takiego systemu, który niewątpliwie usprawnia, porządkuje i podnosi jakość obsługi klientów. Mając nadzieję na skrócenie czasu oczekiwania na obsługę, umożliwiamy Państwu sprawdzenie, przed wizytą w Wydziale Komunikacji i Transportu, ile osób aktualnie oczekuje w sprawach rejestracji pojazdów.
Stan kolejki publikowany jest pod adresem: http://kolejka.ciechanow.powiat.pl/


09.07.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 2 lat nieruchomości rolnych położonych na terenie miasta Ciechanowa i gminy Sońsk, stanowiących własność powiatu ciechanowskiego.

01.07.2019 - Starostwo Powiatowe w Ciechanowie informuje, że w dniu 1 lipca 2019 roku o godzinie 14:00 będą prowadzone prace na serwerze poczty elektronicznej w domenie ciechanow.powiat.pl. W związku z tym, może nastąpić około godzinna przerwa w działaniu tej usługi i problemy z dostarczaniem i odbieraniem poczty.
Nadawców wiadomości prosimy o późniejsze potwierdzanie, że ich korespondencja dotarła do Starostwa poprawnie.


25.06.2019 - Wczoraj, 24 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyła się IX sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji. Relacja z sesji dostępna jest pod adresem https://youtu.be/szVBwW38TD8


21.06.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 48 o prognozowanym wystąpieniu burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad. Czas obowiązywania od godz. 12:00 dnia 21.06.2019  do godz. 03:00 dnia 22.06.2019

18.06.2019 - Przeznaczenie do oddania w dzierżawę przez Powiat Ciechanowski nieruchomości rolnych stanowiących własność powiatu ciechanowskiego, w drodze przetargu

18.06.2019 - Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji . Termin sesji 24 czerwca 2019. Transmisja z sesji dostępna będzie pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=lxcRI9jB47o


13.06.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 45 o prognozowanym wystąpieniu burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami grad. Czas obowiązywania od godz. 14:00 dnia 13.06.2019  do godz. 06:00 dnia 14.06.2019

13.06.2019 - Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 44 wydanego o godz. 11:47 dnia 10.06.2019 o prognozowanym wystąpieniu upałów. Temperatura maksymalna w dzień od 30 0 C do 33 0 C, tylko w piątek 14.06 od 26 0 C do 30 0 C . Temperatura minimalna w nocy od 16 0 C do 21 0 C. Czas obowiązywania od godz. 14:45 dnia 12.06.2019 do godz. 20:00 dnia 16.06.2019

12.06.2019 - Komunikat meteorologiczny z godz. 23:09 dnia 11.06.2019 o upałach. Temperatura maksymalna w ciągu dnia osiągnęła w woj. mazowieckim 33,6 0 C (Legionowo) i w woj. lubelskim 32,2 0 C(Cicibór). W nocy temperatura minimalna od 17 0 C do 20 0 C, lokalnie spadek do 16 0 C. Temperatura maksymalna jutro od 29 0 C do 32 0 C, na Mazowszu lokalnie 33 0 C

10.06.2019 - Informacja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotycząca prognozowanych upałów

10.06.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne  Nr 44 o prognozowanym wystąpieniu upałów. Temperatura maksymalna w dzień od 30 0 C do 32 0 C. Temperatura minimalna w nocy od 18 0 C do 20 0 C. Czas obowiązywania od godz. 12:00 dnia 11.06.2019  do godz. 20:00 dnia 13.06.2019

07.06.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne  Nr 42 o prognozowanym wystąpieniu burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad. Czas obowiązywania od godz. 13:00 dnia 07.06.2019  do godz. 22:00 dnia 07.06.2019

3.06.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego na posiedzeniu w dniu 30 maja 2019 roku przyjął Regulamin pilotażowej edycji programu pn.: Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2019” dofinansowany ze środków  powiatu ciechanowskiego. Szczegółowe informacje  o Programie dostępne są w załączonym Regulaminie oraz  wzorach wniosku o dofinansowanie i rozliczenie dotacji:

3.06.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego informuje o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem " Mistrzostwa Seniorów w podnoszeniu ciężarów" złożonej przez Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy "Mazovia" z siedzibą w Ciechanowie ul. Kraszewskiego 8

28.05.2019 -  Ostrzeżenie meteorologiczne  Nr 41 o prognozowanym wystąpieniu burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Miejscami możliwy grad. Czas obowiązywania od godz. 13:00 dnia 28.05.2019  do godz. 24:00 dnia 28:05.2019
24.05.2019 - W dniach 28-30 maja 2019 r na terenie kraju odbędą  się ćwiczenia pk. RENEGADE/SAREX-19 organizowane przez Siły Zbrojne RP - więcej

23.05.2019 -  Ostrzeżenie meteorologiczne  Nr 40 o prognozowanym wystąpieniu burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. miejscami możliwy grad. Czas obowiązywania od godz. 12:00 dnia 23.05.2019  do godz. 24:00 dnia 23:05.2019
23.05.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 62 o prognozowanym wystąpieniu burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. miejscami możliwy grad. Czas obowiązywania od godz. 12:00 dnia 23.05.2019  do godz. 24:00 dnia 23:05.2019

22.05.2019 - Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej na terenie miasta Ciechanów przeznaczonej do zbycia  z zasobu nieruchomości skarbu państwa
21.05.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 39 o prognozowanym  wystąpieniu burz z opadami deszczu do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 65km/h. Miejscami grad.

20.05.2019 - Komunikat meteorologiczny z godz. 13:13  o burzach, którym miejscami towarzyszy grad o średnicy do 3 cm oraz opady deszczu o natężeniu 5-10 mm/10 min. (do 20 mm/ h. Możliwe są porywy wiatru 70-80 km/h. Burze  przemieszczają się na północ i północny zachód

20.05.2019 - W związku z obowiązującymi ostrzeżeniami meteorologicznymi IMGW - BURZE Z GRADEM - uruchomiony został ALERT RCB dla województw: mazowieckie (13 powiatów), podlaskie (12 powiatów), warmińsko-mazurskie (7 powiatów), podkarpackie (15 powiatów) i lubelskie (całe województwo). Treść ostrzeżenia : Prognozowane silne burze z gradem. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Nie chowaj się pod drzewami. Jeśli możesz, zostań w domu.

20.05.2019 - Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji. Termin sesji  27 maja 2019 roku, godz. 10:00. Transmisja z sesji dostępna będzie pod adresem


20.05.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne nr 38 o prognozowanym  wystąpieniu burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami grad. Czas obowiązywania od godz. 14:00 dnia  20.05.2019 do godz. 21:00 dnia 20.05.2019

17.05.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne nr 35 o prognozowanym wystąpieniu  burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h . Miejscami możliwy  niewielki grad.  Czas obowiązywania od godz. 14:00 dnia 17.05.2019 do godz. 23:30 dnia 17.05.2019

16.05.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne nr 34 o prognozowanym wystąpieniu  miejscami burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h . Lokalnie możliwy grad.
Czas obowiązywania od godz. 15:00 dnia 16.05.2019 do godz. 23:30 dnia 16.05.2019

15.05.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne nr 33 o prognozowanym wystąpieniu opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres  ważności Ostrzeżenia - od 15 mm do 30 mmm, lokalnie do 40 mm.W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h - czas obowiązywania od godz. 18:00 dnia 15.05.2019 do godz. 18:00 dnia 16.05.2019

7.05.2019 - Ostrzeżenia meteorologiczne o prognozowanym lokalnie spadku temperatury do -1 0 C, a przy gruncie do -4 0 C na obszarze wszystkich powiatów

29.04.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego informuje o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej  oferty realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem "Dzień Dziecka na Leśnej  Polanie "  złożonej przez Fundację Tak Dla  Rodziny z siedzibą w Glinojecku, ul. Południowa 21 B/1 :

29.04.2019 - Starosta Ciechanowski ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej na terenie miasta Ciechanów, obręb Śródmieście przy ul. Orylskiej 16, nr działki 490 o pow. 0,1474 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa

24.04.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 43 o przewidywanym wystąpieniu  miejscami silnego wiatru o średniej prędkości 20 km/h do 35 km/h w porywach do 75 km/h, z południowego wschodu

23.04.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 29 o przewidywanym wystąpieniu  silnego wiatru o średniej prędkości 35km/h do 45 km/h w porywach do 80 km/h, z południowego wschodu

23.04.2019 - Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji . Termin sesji 29 kwietnia 2019 roku. Transmisja z sesji dostępna będzie pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=FgrOjV3t5v0

18.04.2019 - W związku z przekroczeniem w 2019 r.  poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5   i pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenia I stopnia (czas obowiązywania do dnia 18 kwietnia 2019r. godz. 23.59):

11.04.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne nr 27 o prognozowanym wystąpieniu  od godz. 22:00 dnia 11.04.2019 r do godz. 08:00 dnia 13.04.2019 r lokalnych spadków temperatury do - 3 o C, a przy gruncie do -6 o C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 7 o C do 9 o C

09.04.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne nr 39 o prognozowanym wystąpieniu w nocy i nad ranem 9/10.04  i 10/11.04  lokalnych spadków temperatury do -4 o C, a przy gruncie do około -6 o C. Prognozowana temperatura maksymalna w dniu 10.04 od 7 o C do 10 o C

08.04.2019 - W związku z przekroczeniem w 2019 r.  poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5   i pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenia I stopnia (czas obowiązywania do dnia 8 kwietnia 2019r. godz. 23.59):

2.04.2019 - Starostwo Powiatowe w Ciechanowie informuje, że od 29 marca 2019 roku realizowana jest kolejna edycja  programu polityki zdrowotnej pn. "Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia"

2.04.2019 - Od 1 kwietnia 2019 roku  w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 oraz w budynku Powiatowego Zasobu Geodezyjno -Kartograficznego przy ul. Wyzwolenia 10 A można dokonywać  opłat i należności powiatu  kartą płatniczą, telefonem  bądź przy wykorzystaniu aplikacji BLIK - więcej

1.04.2019 - W dniu 29 marca br. w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - więcej  

28.03.2019 - Komunikat Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie dotyczący realizowanych zadań z zakresu  rehabilitacji społecznej

25.03.2019 - W związku z przekroczeniem w 2019 r.  poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5   i pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenia I stopnia (czas obowiązywania do dnia 26.03.2019r):

20.03.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego na posiedzeniu w dniu  18.03.2019 r  podjął  uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane

15.03.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne nr 24 o przewidywanym wystąpieniu silnego, zachodniego  wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 30 km/h , w porywach miejscami  do 80 km/ h  - czas obowiązywania od godz. 00:00 dnia 16.03.2019 do godz. 12:00 dnia  16.03.2019

15.03.2019 - Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji - termin sesji 25 marca 2019 roku. Transmisja z sesji dostępna będzie pod adresem https://youtu.be/NCBo9ID21OM

14.03.2019 - Komisja Funduszu "Sztuka Młodych" na posiedzeniu w dniu 7 marca br. przyznała jednorazowe stypendia dla 21 wnioskodawców. Szczegóły w załączonym protokole

12.03.2019 - Informacja Zarządu Powiatu o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej pn. "Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia":

08.03.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne nr 32 o przewidywanym wystąpieniu silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h , w porywach miejscami  do 75 km/ h  z północnego zachodu i zachodu - czas obowiązywania od godz. 10:00 dnia 08.03.2019 do godz. 20:00 dnia 08.03.2019

6.03.2019 - Serdecznie zapraszamy osoby młode, ambitne, kreatywne, zainteresowane zdobyciem doświadczenia zawodowego w administracji samorządowej do składania wniosków w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)” wdrażanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie. Zachęcamy do przesyłania krótkich biogramów przedstawiających kandydatów na staże w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie. Od kandydatów oczekujemy pomysłowości, komunikatywności, otwartości i umiejętności współdziałania. Prosimy o przesyłanie swoich kandydatur pod adres e-mail: starostwo@ciechanow.powiat.pl  w terminie do 31 marca 2019 roku. Do zgłoszenia prosimy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załączonym wzorem.
 
4.03.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31 o przewidywanym wystąpieniu silnego wiatru o średniej prędkości od 25km/h do 40 km/h , w porywach miejscami od 65 km/h do 75 km/ h - czas obowiązywania od godz. 06:00 dnia 05.03.2019 do godz. 18:00 dnia 05.03.2019

25.02.2019 - W dniach od 5 do 29 marca 2019 roku na terenie powiatu Ciechanowskiego przeprowadzona będzie kwalifikacja wojskowa - więcej

21.02.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne nr 19 o prognozowanym zamarzaniu mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu od godziny 19:00 dnia 21.02.2019 do godz. 09:00 dnia 22.02.2019

19.02.2019 - W związku z przekroczeniem w 2019 r.  poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5   i pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenia I stopnia (czas obowiązywania do dnia 19.02.2019r  godz. 23:59):

18.02.2019 - W związku z przekroczeniem w 2019 r.  poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5   i pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenia I stopnia (czas obowiązywania do dnia 18.02.2019r):

14.02.2019 - Starostwo Powiatowe w Ciechanowie zaprasza rolników z  powiatu ciechanowskiego na szkolenie "Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami  związkami azotu pochodzenia rolniczego - dyrektywa azotanowa i wodna"

13.02.2019 - Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek o numerach: 787/1, 787/2 położonych w obrębie 10 - Śródmieście, Miasto Ciechanów:

13.02.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne nr 18 o prognozowanym dalszym występowaniu słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź

12.02.2019 - Piąty nabór dodatkowy do projektu eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim. Bezpłatny Internet dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego - Szczegóły

12.02.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza konkurs  ofert na wybór  realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia" - szczegóły

11.02.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne nr 17 o prognozowanym zamarzaniu mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu od godz. 03:00 dnia 12.02.2019 do godz. 09:00 dnia 12.02.2019

08.02.2019 - 7 lutego br. odbyła się V nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji.
W trakcie sesji Radni rozpatrzyli projekty i podjęli uchwały  w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego (za: 17, przeciw: 0, wstrzymało się: 0); zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2019 rok (za: 17, przeciw: 0, wstrzymało się: 0). Transmisja z sesji dostępna jest pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=D-Aq3z3kO3s

01.02.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne nr 14 o prognozowanym miejscowym wystąpieniu słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź od godz. 21:00 dnia 01.02.2019 do godz. 05:00 dnia 02.02.2019

01.02.2019 - Zawiadomienie o zwołaniu V nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji - termin sesji 7 lutego 2019 roku. Relacja z sesji dostępna będzie pod adresem

31.01.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne nr 13 o prognozowanym wystąpieniu zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem od godz. 18:00 dnia 31.01.2019 do godz. 08:00 dnia 01.02.2019

29.01.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne nr 12 o prognozowanym wystąpieniu zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i śniegu od godz. 20:00 dnia 29.01.2019 do godz. 08:00 dnia 30.01.2019

28.01.2019 - Odbyła się IV sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji - więcej . Szczegółowa relacja z sesji dostępna jest pod adresem  https://www.youtube.com/watch?v=YBkC2TVPMrE

28.01.2019 - Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej informuje, że można składać podania o przyznanie jednorazowego stypendium w ramach Funduszu "Sztuka Młodych" - więcej  

28.01.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne nr 11 o prognozowanym wystąpieniu zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie i po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu od godz. 16:00 dnia 28.01.2019 do godz. 08:00 dnia 29.01.2019

21.01.2019 - Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji - termin sesji 28 stycznia 2019 roku. Relacja z sesji dostępna będzie pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=YBkC2TVPMrE

21.01.2019 - W związku z przekroczeniem w 2019 r.  poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5   i pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenia I stopnia (czas obowiązywania do dnia 21.01.2019r):

18.01.2018 - Ostrzeżenie meteorologiczne nr 9 o prognozowanym wystąpieniu zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu od godz. 12:00 dnia 18.01.2019 do godz. 24:00 dnia 18.01.2019 r


17.01.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

17.01.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 6/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2019. Szczegółowe informacje o konkursie w dziale: Otwarty konkurs ofert w 2019 roku

15.01.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8 o prognozowanym miejscowym wystąpieniu słabych  opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź od godz. 18:00 dnia 15.01.2019 roku do godz. 09:00 dnia 16.01.2019 roku

11.01.2019 - Ostrzeżenia meteorologiczne o prognozowanym wystąpieniu zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -3 o C, temperatura minimalna gruntu około -4 o C:

11.01.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3 o prognozowanym miejscami wystąpieniu  słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź od godz. 19:00 dnia 11.01.2019 do godz. 04:00 dnia 12.01.2019

11.01.2019 - Starosta Ciechanowski Joanna Potocka-Rak zaprasza przedstawicieli Stowarzyszeń, Fundacji i innych organizacji pozarządowych z terenu powiatu ciechanowskiego na spotkanie poświęcone tematyce pozyskiwania środków zewnętrznych w 2019 roku - więcej

09.01.2019 - Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że wnioski o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w 2019 roku będą wydawane i  przyjmowane począwszy od dnia 1 lutego 2019 roku.
Realizacja wniosków,  w tym wypłata dofinansowań na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze , będzie się odbywać po zatwierdzeniu  przez Radę Powiatu Ciechanowskiego planu rzeczowo-finansowego środków PFRON na 2019 roku.

4.01.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1 o prognozowanym wystąpieniu opadów śniegu, miejscami o  natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm w okresie obowiązywania ostrzeżenia tj. od godz. 18:00 dnia 04.01.2019 do godz. 05:00 dnia 05.01.2019

02.01.2019 - W związku z brakiem akceptacji porozumienia w sprawie warunków określenia współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym, a Gminą Miejską w zakresie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa z dniem 1 marca 2019 roku wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać w miejscu wskazanym przez organ podatkowy właściwy w sprawach tejże opłaty tj. Prezydenta Miasta Ciechanów
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-02 12:11:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Iwański Przemysław
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-27 14:19:17
  • Liczba odsłon: 5017
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5808898]

przewiń do góry