Budżet Powiatu Ciechanowskiego
na 2020 rok
 
Uchwała Budżetowa Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok Nr VI/15/115/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku
 
z dnia 17 stycznia 2020 roku
w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
 
*****
27.04.2021 - Uchwała Nr VI/32/235/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok
 
Uchwała Nr 3.f./5/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego  (opublikowano 27.04.2021)
 
27.04.2021 - Uchwała Nr VI/32/234/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2020 rok
 
07.04.2021 - Uchwała Nr 44/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok, sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2020 rok
Uchwała Nr 3.e./133/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok  (opublikowano 21.04.2021)
 
03.09.2020 - Uchwała Nr 126/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za I półrocze 2020 roku
Uchwała nr Ci.214.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 września 2020 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku  (opublikowano 11.09.2020)
 
*****
ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
 
 
*****
Projekt
Budżetu Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok
 
Uchwała 156/2019 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok
 
Uchwała Nr Ci.337.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-21 10:57:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-10 15:13:01
  • Liczba odsłon: 3407
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818606]

przewiń do góry