Imienne wykazy
głosowań radnych Rady Powiatu VI kadencji
II sesja - 3 grudnia 2018 roku


 1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z I sesji Rady Powiatu - [ pdf ]
 2. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego - [ pdf ]
 3. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2018 rok - [ pdf ]
 4. Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Starosty Ciechanowskiego - [ pdf ]
 5. Głosowanie nad uchwałą w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Ciechanowskiego - [ pdf ]
 6. Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty - [ pdf ]
 7. Głosowanie nad uchwałą w sprawie desygnowania delegata Powiatu Ciechanowskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich - [ pdf ]
 8. Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym  oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu ciechanowskiego - [ pdf ]
 9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 - [ pdf ]
 10. Głosowanie nad ustaleniem ilości członków Komisji Rewizyjnej - [ pdf ]
 11. Głosowanie nad kandydaturą Radnej Ireny Gawareckiej - [ pdf ]
 12. Głosowanie nad kandydaturą Radnego Łukasza Lewandowskiego - [ pdf ]
 13. Głosowanie nad kandydaturą Radnego Cezarego Chodkowskiego - [ pdf ]
 14. Głosowanie nad kandydaturą Radnego Wiesława Balcerzaka - [ pdf ]
 15. Głosowanie nad kandydaturą Radnej Barbary Kornatowskiej - [ pdf ]
 16. Głosowanie nad kandydaturą Radnego Zbigniewa Gutowskiego - [ pdf ]
 17. Głosowanie nad kandydaturą Radnego Jana Andrzeja Kaluszkiewicza - [ pdf ]
 18. Głosowanie nad kandydaturą Radnego Grzegorza Liszewskiego -  [ pdf ]
 19. Głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej - [ pdf ]
 20. Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - [ pdf ]
 21. Głosowanie nad ustaleniem ilości członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - [ pdf ]
 22. Głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - [ pdf ]
 23. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - [ pdf ]

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-13 09:34:26
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-13 10:00:08
 • Liczba odsłon: 1081
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5782775]

przewiń do góry