Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi >>>
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Wojciech Bogdan
 pokój 224, tel. 729-055-924
e-mail: rzecznik.konsumentow@ciechanow.powiat.pl
 
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 800 - 1600
wtorek: 800 - 1600
środa: 800 - 1600
czwartek: 800 - 1400
 
 
Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należą sprawy z zakresu ochrony interesów konsumentów, a w szczególności:
1)  zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2)  składanie wniosków w sprawach stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie  ochrony interesów konsumentów;
3)  występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4)  współdziałanie z właściwymi miejscowo jednostkami organizacyjnymi, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych;
6)  wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
7)  współpraca z przedsiębiorcami z terenu Powiatu Ciechanowskiego i instytucjami, stowarzyszeniami, związkami zrzeszającymi przedsiębiorców;
8)  Powiatowy Rzecznik Konsumentów w terminie do 31 marca każdego roku, przedkłada Staroście do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim. Zatwierdzone przez Starostę sprawozdanie przekazuje do właściwej miejscowości Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
9)  Rzecznik Konsumentów przekazuje na bieżąco delegaturze urzędu wnioski i problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają działań na szczeblu administracji rządowej.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-24 14:51:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-18 11:11:09
  • Liczba odsłon: 5156
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5780966]

przewiń do góry