KARTY USŁUG

Wydział Rolnictwa i Środowiska
 

KASA w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie
  czynna w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8 00 - 15 40
 
Wpłaty mogą być dokonywane gotówką, kartą płatniczą lub telefonem
 
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie informuje,
że od dnia 1 maja 2021 roku opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej,
wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesje)
można uiszczać
w kasie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7  (parter)
lub
na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ciechanów
nr 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001
 
Opłaty za karty wędkarskie oraz za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
można uiszczać
w kasie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7  (parter)
lub
na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ciechanowie
nr 06 1020 1592 0000 2602 0254 8154

 

1. KARTA  USŁUG - 1  Zgłoszenie projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi

 

2. KARTA  USŁUG - 2  Zatwierdzanie projektów prac geologicznych, hydrogeologicznych oraz z zakresu geologii inżynierskiej

 

3. KARTA  USŁUG - 3  Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich oraz geologicznych ustalających zasoby złóż kopalin pospolitych  (powierzchnia złoża do 2 ha, planowane wydobycie do 20000 m3)

 

4. KARTA  USŁUG - 4  Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych  (powierzchnia złoża do 2 ha, planowane wydobycie do 20000 m3)

 

5.  KARTA  USŁUG - 5  Pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla wytwórców prowadzących instalację i wytwarzających powyżej 1 tony rocznie odpadów niebezpiecznych lub odpadów innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5000 ton rocznie

 

6.  KARTA  USŁUG - 6  Decyzja - zezwolenie na przetwarzanie odpadów

 

7.  KARTA  USŁUG - 7   Decyzja - zezwolenie na działalność w zakresie zbierania odpadów

 

8.  KARTA  USŁUG - 8  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

 

9.  KARTA  USŁUG - 9  Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia (nie dotyczy osób fizycznych)

 

10. KARTA  USŁUG - 10  Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

 

11. KARTA  USŁUG - 11  Wydawanie pozwolenia zintegrowanego

 

12. KARTA  USŁUG - 12  Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości, będących własnością gminy

 

13. KARTA  USŁUG - 13  Wydanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego

 

14. KARTA  USŁUG - 14  Wydawanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

 

15. KARTA  USŁUG - 15  Zmiana lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów

 

16. KARTA  USŁUG - 16  Wydawanie zezwolenia na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu, wyłącznie w przypadkach losowych

 

17. KARTA  USŁUG - 17  Wydawanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszkańców

 

18. KARTA  USŁUG - 18  Rejestracja zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej, zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków

 

19. KARTA  USŁUG - 19  Wydanie zaświadczenia o objęciu działek Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Wniosek o ocechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna
 

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych:
- hodowania chartów rasowych lub ich mieszańców - pobierz
- usuwania drzew i krzewów - pobierz
- rejestracji sprzętu pływającego - pobierz
- kart wędkarskich - pobierz
- udostępniania informacji o środowisku - pobierz
- zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzania lasu - pobierz
- kwalifikowania drzew do wyrębu - pobierz
- zmiana lasu na użytek rolny - pobierz
- rejestracji zwierząt podlegających ograniczeniu - pobierz
- wydawanie zezwoleń na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własność SP - pobierz
- zgłaszania/zatwierdzania projektu robót geologicznych - pobierz
- udzielenia zezwolenia na zbieranie / przetwarzanie odpadów - pobierz
- wyłączania gruntów z produkcji rolnej - pobierz

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-09-10 11:02:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-16 08:24:46
  • Liczba odsłon: 10615
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5781052]

przewiń do góry