Imienny wykaz
głosowań radnych
Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

X sesja - 19 sierpnia 2019 roku


1. Głosowanie nad zmianą porządku obrad na wniosek Pani Starosty (w punkcie 2 dodanie podpunktu i ) ,,dostosowanie nazwy szkoły Policealnej dla Dorosłych w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie" - [ pdf ]
2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego - [ pdf ]
3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok - [ pdf ]
4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego, stanowiącej działkę nr 257/7 o powierzchni 0,9785 ha, położonej w Ciechanowie, służebnością przesyłu - [ pdf ]
5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego, stanowiącej działkę nr 690/2 o powierzchni 1,1884 ha, położonej w Ciechanowie, obręb Śródmieście służebnością przesyłu - [ pdf ]
6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sońsk - [ pdf ]
7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/9/67/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród uczniom szczególnie uzdolnionym szkół ponadpodstawowych dla których powiat ciechanowski jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne - [ pdf ]
8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów klas ponadpodstawowych, dla których powiat ciechanowski jest organem prowadzącym - [ pdf ]
9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym szkół, dla których powiat ciechanowski jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne - [ pdf ]
10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie - [ pdf ]
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-08-19 13:41:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-19 16:39:52
  • Liczba odsłon: 1212
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818511]

przewiń do góry