Aktualności 2018  rok
 


20.12.2018 - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy   Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35 o prognozowanym wystąpieniu słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź

18.12.2018 - W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenia I stopnia(czas obowiązywania do dnia 18.12.2018 r, godz.23:59):

12.12.2018 - W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenia I stopnia:

6.12.2018 - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy   Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o prognozowanym wystąpieniu opadów marznącego deszczu   ze śniegiem i deszczu powodujących gołoledź (od. godz. 22:00 dnia 6.12.2018 r do godz. 05:00 dnia 07.12.2018

6.12.2018 - W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenia I stopnia:

3.12.2018 - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy   Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o prognozowanym wystąpieniu opadów marznącego deszczu powodującego gołoledź od godz. 20:00 dnia 02.12.2018 r do godz. 9:00 dnia 03.12.2018

28.11.2018 - W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenia I stopnia:

26.11.2018 - W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenia I stopnia:

23.11.2018 - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy   Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące prognozowanego  wystąpienia słabych opadów marznącej mżawki powodującej  gołoledź  na terenie powiatu ciechanowskiego:


23.11.2018 - Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy   Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydał komunikat dotyczący możliwości występowania lokalnych i przejściowych opadów marznących na terenie powiatu ciechanowskiego:

09.11.2018 - Ostrzeżenia meteorologiczne o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego:

08.11.2018 - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy   Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało ostrzeżenia meteorologiczne o prognozowanym  wystąpieniu gęstych mgieł ograniczających widoczność miejscami do 100 m od godz.20:00 dnia 8.11.2018 roku do godz. 08:00 dnia 09.11.2018

24.10.2018 - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy   Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało ostrzeżenie meteorologiczne o wystąpieniu dość silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z północnego zachodu i zachodu od 10:00 do 22:00 w dniu 24.10.2018:

19.10.2018 - W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia (czas obowiązywania do dnia 20.10.2018):

19.10.2018 - W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia (czas obowiązywania do dnia 20.10.2018):

17.10.2018 - W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia (czas obowiązywania do dnia 18.10.2018):
 
11.10.2018 - W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5  i   PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia (czas obowiązywania do końca 12.10.2018):

10.10.2018 - W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5  i   PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia:

03.10.2018 - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy   Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało ostrzeżenie meteorologiczne Nr 21 o prognozowanym wystąpieniu silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h w porywach w miejscami do 75 km/h z zachodu i północnego zachodu od godz. 07:00 dnia 03.10.2018 do godz. 18:00 dnia 03.10.2018

21.09.2018 - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy   Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało ostrzeżenie meteorologiczne nr 19 o prognozowanym wystąpieniu, podczas przechodzenia chłodnego frontu atmosferycznego, silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 85 km/h z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie możliwe burze. Ważność -  od godz. 23:00 dnia 21.09.2018 do godz. 05:00 dnia 22.09.2018:

24.08.2018 - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy   Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało ostrzeżenie meteorologiczne nr 18 o prognozowanym wystąpieniu burz z opadami deszczu miejscami możliwy grad od godz. 13:30 dnia 24.08.2018 do godz. 03:00 dnia 25.08.2018:

10.08.2018  - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy   Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało kolejne ostrzeżenia o prognozowanym wystąpieniu upałów  oraz burz z gradem na terenie powiatu ciechanowskiego i województwa mazowieckiego w dniu 10.08.2018:

7.08.2018 - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy   Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało kolejne ostrzeżenia o prognozowanym wystąpieniu upałów  na terenie województwa mazowieckiego:

3.08.2018 - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy   Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało kolejne ostrzeżenia o prognozowanym wystąpieniu upałów   na terenie województwa mazowieckiego od godziny 13:46 dnia 2.08.2018 do godziny 20:00 dnia 4.08.2018 roku oraz burz z gradem od godziny 14:00 dnia 3.08.2018 do godz. 22:00 dnia 3.08.2018 roku. Szczegółowe informacje o obowiązujących ostrzeżeniach w załączeniu.


02.08.2018 - Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB   wydało ostrzeżenie o prognozowanym wystąpieniu upałów na terenie województwa mazowieckiego od godziny 13:46 dnia 2.08.2018 do godziny 20:00 dnia 4.08.2018 roku.

27.07.2018 - Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB   wydało ostrzeżenie o prognozowanym wystąpieniu upałów na terenie województwa mazowieckiego od godziny 13:00 dnia 28.07.2018 do godziny 20:00 dnia 29.07.2018 roku. Przewidywane temperatury w dzień   od 29 0 C do 31 0 C. Minimalna temperatura w nocy od 19 0 C do 21 0 C. 

19.07.2018 - Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 15  IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Warszawie o prognozowanym wystąpieniu  burz z opadami deszczu na terenie województwa mazowieckiego. Miejscami możliwy grad.

13.07.2018 - Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 6  IMGW-PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Warszawie o prognozowanym wystąpieniu  intensywnych opadów deszczu z burzami na terenie województwa mazowieckiego

21.06.2018 - Ostrzeżenie meteorologiczne  Nr 2 IMGW - PIB Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Warszawie o prognozowanym wystąpieniu na terenie powiatu ciechanowskiego burz z opadami deszczu miejscami gradu.

30.05.2018 - W związku z przejściem  frontu atmosferycznego przez województwo mazowieckie w dniu 26 maja 2018 roku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informuje, że w przypadku szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta może  wystąpić do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o powołanie komisji do spraw oszacowania skód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Szczegóły w załączonej informacji:

11.05.2018 - Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie wydało ostrzeżenie nr 28 o prognozowanym wystąpieniu burz z opadami deszczu lokalnie gradem na terenie województwa mazowieckiego


13.04.2018 - Ostrzeżenie Nr 24 Biura Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie o prognozowanym wystąpieniu burz z opadami deszczu oraz porywami wiatru na obszarze województwa mazowieckiego
 
10.04.2018 - W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego  PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia
 
28.03.2018 - Ostrzeżenie Nr 17 Biura Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie o prognozowanym wystąpieniu opadów śniegu na obszarze województwa mazowieckiego - subregion północny

 

16.03.2018 - Komunikat meteorologiczny nr 1   Biura  Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie o prognozowanym zagrożeniu opadami śniegu/1, zawiei/zamieci śnieżnych/1 na obszarze subregionu wschodniego województwa mazowieckiego

14.03.2018 - Ostrzeżenie Nr 11 Biura Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie  o prognozowanym wystąpieniu spadku temperatury powietrza poniżej 0 0 C  powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników dnia 14.03.2018 do godz. 09:00 dnia 15.03.2018 r

06.03.2018 - Ostrzeżenie Nr 8 Biura Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie  o prognozowanym wystąpieniu marznących opadów na terenie województwa mazowieckiego

05.03.2018 - W związku z  przekroczeniem w 2018 roku poziomu III - Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości  powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

26.02.2018 - W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM2,5  i   PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia

22.02.2018 - W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM2,5  i   PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia

19.02.2018 - W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

14.02.2018 - W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

12.02.2018 - W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

07.02.2018 - W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

29.01.2018 - Ostrzeżenie nr 5 Biura Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie o prognozowanym wystąpieniu wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 35 km/h z porywami do 80 km/h, z zachodu, przejściowo północnego zachodu

26.01.2018 - W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

24.01.2018 - W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

19.01.2018 - Ostrzeżenie Nr 3 Biura  Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie o prognozowanym spadku temperatury powietrza poniżej 0 o C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników

18.01.2018 - Ostrzeżenie Nr 2 Biura  Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie o prognozowanym wystąpieniu umiarkowanego i dość silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 50 km/h na północy i do 90 km/h na południu  województwa mazowieckiego

17.01.2018 - W związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w 2018 roku poziomów dopuszczalnych i docelowych dla niektórych zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza Powiadomienie Poziom I


09.01.2018 - W związku  z przekroczeniem w 2018 r poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego  ogłasza POWIADOMIENIE POZIOMU IV


08.01.2018 - W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

02.01.2018 - W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-02 13:49:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-20 15:10:11
  • Liczba odsłon: 1406
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5780881]

przewiń do góry