Budżet Powiatu Ciechanowskiego
na 2021 rok
 
 • załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego na 2021 roku
 • załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na 2021 rok
 • załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu powiatu ciechanowskiego w 2021 roku
 • załącznik nr 4 - Dochodów i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021
 • załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla, na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku
 • załącznik nr 6 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu ciechanowskiego w 2021 roku
 • załącznik nr 7 - Dotacje celowe w 2021 roku na zadania własne powiatu ciechanowskiego realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych
 • załącznik nr 8 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową
 • załącznik nr 9 - Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 roku
Uchwała Nr 3.j./74/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu  (opublikowano 15.01.2021)
 
Uchwała Nr 3.l./93/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej  (opublikowano 25.01.2021)
 
02.09.2021 - Uchwała Nr 171/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za I półrocze 2021 roku
Uchwała nr 3.d./149/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 września 2021 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku  (opublikowano 14.09.2021)
 
31.05.2021 - Uchwała Nr VI/33/252/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku budżetowym 2021
Uchwała Nr 3.1.a/22/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Powiatu Ciechanowskiego  (opublikowano 10.06.2021)

*****
ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

 
*****
Projekt
Budżetu Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok
 
Uchwała nr 164/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok

Uchwała Nr Ci.305.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok  (opublikowano 08.12.2020)

Uchwała Nr Ci.316.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr Ci.305.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok  (opublikowano 08.12.2020)

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-02 11:34:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-13 08:56:07
 • Liczba odsłon: 2371
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5199716]

przewiń do góry