Budżet Powiatu Ciechanowskiego
na 2021 rok
 
 • załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego na 2021 roku
 • załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na 2021 rok
 • załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu powiatu ciechanowskiego w 2021 roku
 • załącznik nr 4 - Dochodów i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021
 • załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla, na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku
 • załącznik nr 6 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu ciechanowskiego w 2021 roku
 • załącznik nr 7 - Dotacje celowe w 2021 roku na zadania własne powiatu ciechanowskiego realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych
 • załącznik nr 8 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową
 • załącznik nr 9 - Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 roku

Uchwała Nr 3.j./74/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu  (opublikowano 15.01.2021)

Uchwała Nr 3.l./93/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej  (opublikowano 25.01.2021)

*****
ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

 
*****
Projekt
Budżetu Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok
 
Uchwała nr 164/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok

Uchwała Nr Ci.305.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok  (opublikowano 08.12.2020)

Uchwała Nr Ci.316.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr Ci.305.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok  (opublikowano 08.12.2020)

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-02 11:34:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-06 10:41:49
 • Liczba odsłon: 612
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4565043]

przewiń do góry