Uchwały

 Rady Powiatu Ciechanowskiego

2010 rok

 

 

 

16.11.2010 - Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego z 9 listopada 2010 roku

 

 

05.10.2010 - Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego z 27 września 2010 roku

 

 

13.09.2010 - Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego z 7 września 2010 roku

 

 

06.07.2010 - Uchwały Rady Powiatu  Ciechanowskiegoz 28 czerwca 2010 roku

 

 

1.06.2010 - Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego z 24 maja 2010 roku

 

12.05.2010 - Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  z 26 kwietnia 2010 roku

 

 

 

09.04.2010 - Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego z 29 marca 2010 roku

·         uchwała nr III/32/223/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok >>>

28.01.2010 - Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego z 25 stycznia 2010 roku

 

·          uchwała nr III/31/218/2010 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Starosty Ciechanowskiego z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku >>>

·          uchwała nr III/31/219/2010 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Gołotczyźnie, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołotczyźnie >>>

·          uchwała nr III/31/220/2010 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 stycznia 2010 roku zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Ciechanowskiego nr II/55/451/05 z dnia 26 września 2005 roku w sprawie określenia: >>>

- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze;

- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

·          uchwała nr III/31/221/2010 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Ciechanowski darowizny od Gminy Grudusk prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek Nr 18/3 o powierzchni 0,2338 ha i Nr 13/2 o powierzchni 0,0008 ha położonych we wsi we wsi Grudusk >>>

 

·         uchwała nr III/31/222/2010 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Ciechanowski darowizny od Gminnej Spółdzielni   SCh w Grudusku prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 152/1 o powierzchni 0,0083 ha położonej w Grudusku >>>

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-28 13:27:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-16 15:12:21
  • Liczba odsłon: 2140
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5780912]

przewiń do góry