Aktualności  2019


30.12.2019 - W dniu 31 grudnia br. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie dla interesantów będzie czynne do godziny 12.00.


27.12.2019 - Stanowisko Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury dotyczące stosowania kar pieniężnych w związku z  wejściem od 1 stycznia 2020 r.  art. 140 mb i nowym brzmieniem art. 71 ust. 7 w ustawie Prawo o ruchu drogowym

23.12.2019 - Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji . Termin sesji 30 grudnia 2019 roku. Transmisja z sesji dostępna będzie pod adresem https://youtu.be/9Cf6V6vq5As


20.12.2019 - W dniu 24 grudnia br. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie będzie czynne od godziny 8:00 do godziny 12:00.


19.12.2019 - Ostrzeżenia meteorologiczne Nr 77 o prognozowanym dalszym wystąpieniu gęstych mgieł w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m. Czas obowiązywania od godz. 15:00 dnia 19.12.2019 do godz. 08:00 dnia 20.12.2019.

13.12.2019 - W dniu 14 grudnia br. przed Starostwem Powiatowym w Ciechanowie odbędzie się Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy. Szczegóły na załączonym plakacie:

12.12.2019 - Uwaga kierowco!   Od piątku (13.12.2019) do poniedziałku (16.12.2019) parking przed Starostwem Powiatowym w Ciechanowie będzie zamknięty. Prosimy o korzystanie z parkingu za budynkiem.


11.12.2019 - Wczoraj, 10 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyła się XIV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji. Relacja z sesji dostępna jest pod adresem  https://youtu.be/ne31QBMjt7g


10.12.2019 - Ukazał się czwarty numer gazety samorządu powiatu ciechanowskiego "Gazeta Urzędowa". Zachęcamy Państwa do zapoznania się z najnowszym numerem gazety.

06.12.2019 - Zawiadomienie o zwołaniu XIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji . Termin sesji 10 grudnia 2019 roku. Transmisja z sesji dostępna będzie pod adresem
https://youtu.be/ne31QBMjt7g


02.12.2019 - Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 152 o prognozowanym zamarzaniu lokalnie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -3 0 C do -1 0 C, temperatura minimalna gruntu około -3 0 C.

29.11.2019 - Starostwo Powiatowe w Ciechanowie informuje o zmianie od 2 grudnia 2019 roku  rozkładu jazdy autobusów na trasie Ciechanów - Jarluty Duże przez Regimin. Rozkład jazdy autobusów w załączeniu:

26.11.2019 - Wczoraj, 25 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyła się XIII sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji. Relacja z sesji dostępna jest pod adresem https://youtu.be/xgI-XHZkKF4


Termin sesji 25 listopada 2019 roku. Transmisja z sesji dostępna będzie pod adresem https://youtu.be/xgI-XHZkKF4


18.11.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

30.10.2019 - Zmiana numerów telefonów w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie.
Z początkiem listopada dotychczasowe telefony stacjonarne zostaną zastąpione jednym spójnym zakresem numerów począwszy od 729-055-900, 729-055-091, itd. w górę.
Numer z końcówką 900 jest przewidziany dla centrali telefonicznej, w której zapowiedzi głosowe przekierują dzwoniących do wydziałów, z którymi interesanci kontaktują się najczęściej.
W załączniku lista telefonów bezpośrednich, które będą obowiązywały po zmianie.

30.10.2019 - Powiat Ciechanowski otrzymał dotację na dofinansowanie realizacji zadania ,,Zakup ubrań specjalistycznych typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie  - więcej

25.10.2019 - Ukazał się trzeci numer kwartalnika ,,Bramy Powiatu", zawierający kolejną partię ciekawych wiadomości z przeszłości. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z najnowszym numerem kwartalnika

24.10.2019 - Wczoraj, 23 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyła się XII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji. Relacja z sesji dostępna jest pod adresem https://youtu.be/8AXJ4nmqpwk


22.10.2019 - Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo Nr 141 o prognozowanym wystąpieniu gęstych mgieł ograniczających widzialność poniżej 200 m. Czas obowiązywania od godz. 23:00 dnia 22.10.2019 do godz 10:00 dnia 23.10.2019.

22.10.2019 - Ukazał się trzeci numer gazety samorządu powiatu ciechanowskiego "Gazeta Urzędowa". Zachęcamy Państwa do zapoznania się z najnowszym numerem gazety.

18.10.2019 - Zawiadomienie o zwołaniu XII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji . Termin sesji 23 października 2019 roku. Transmisja z sesji dostępna będzie pod adresem https://youtu.be/8AXJ4nmqpwk


16.10.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - więcej


11.10.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego informuje o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem "Pófinały w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 4 Danuta Rinn Festiwal" złożonej przez Fundację Apetyt na Kulturę z siedzibą w Warszawie ul. Modzelewskiego 12/5 02-579 Warszawa.

11.10.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego informuje o możliwości składania uwag dotyczących uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem " Mistrzostwa do lat 15 "Młodzików" w podnoszeniu ciężarów" złożonej przez Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy "Mazovia" z siedzibą w Ciechanowie ul. Kraszewskiego 8.

03.10.2019 - W związku z remontem parteru i przeniesieniem Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie informujemy, że w dniu jutrzejszym, tj. 04.10.2019 r. wyżej wymieniony Wydział będzie funkcjonował do godziny 14:00. Za utrudnienia przepraszamy.


03.10.2019 - Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację w 2020 roku zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

01.10.2019 - Wczoraj,  30 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyła się XI sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji. Relacja z sesji dostępna jest pod adresem  https://youtu.be/oplGzXnfc0U


30.09.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 65 o przewidywanym wystąpieniu silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h z kierunków zachodnich. Czas obowiązywania od godz. 14:00 dnia 30.09.2019 do godz. 01:00 dnia 01.10.2019

25.09.2019 - Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji . Termin sesji 30 września 2019 roku. Transmisja z sesji dostępna będzie pod adresem https://youtu.be/oplGzXnfc0U


19.09.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza przystąpienie do  konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

03.09.2019 - W dniu wczorajszym (2 września 2019 roku) o godzinie 11:30 w sali ekspozycyjnej Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Joanny Potockiej-Rak - starosty powiatu ciechanowskiego, Krzysztofa Kosińskiego - prezydenta miasta Ciechanów oraz radnego województwa mazowieckiego Konrada Wojnarowskiego - więcej


03.09.2019 - W dniu 8 września br. na błoniach zamkowych w Ciechanowie odbędą się Dożynki Województwa Mazowieckiego. Szczegóły na załączonym plakacie:

30.08.2019 - Rozkłady jazdy autobusów Firmy "Sanimax - Transport s.c." Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska, obowiązujące od września 2019 roku:

29.08.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 62 o prognozowanym wystąpieniu burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad. Czas obowiązywania od godz. 14:30 dnia 29.08.2019 do godz. 24:00 dnia 29.08.2019

28.08.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 61 o prognozowanym wystąpieniu burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad. Czas obowiązywania od godz. 14:00 dnia 28.08.2019 do godz. 24:00 dnia 28.08.2019

26.08.2019 - Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 60 o prognozowanym wystąpieniu upałów. Temperatura maksymalna w dzień od 28 0 C do 31 0 C. Temperatura minimalna w nocy od 15 0 C do 17 0 C. Czas obowiązywania od godz. 13:38 dnia 26.08.2019 do godz. 18:00 dnia 29.08.2019

23.08.2019 - Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 22.08.2019 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Gołymin

20.08.2019 - Wczoraj, 19 sierpnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyła się X nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji. Relacja z sesji dostępna jest pod adresem https://youtu.be/uVzVys52WkI?list=PLYmzGlO7JI-BcHi_z1yFaIDkYa6WSeSWM


13.08.2019 - Zawiadomienie o zwołaniu X nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji. Termin sesji 19 sierpnia 2019 roku. Transmisja z sesji dostępna będzie pod adresem https://youtu.be/1lR8PWLA4IQ


31.07.2019 - W związku ze zbliżającą się 75 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godzinie 17:00 na terenie powiatu ciechanowskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe. Włączenie syren odbędzie się na podstawie Zarządzenia nr 162 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego. Trening, o którym mowa w § 1 Zarządzenia polega na wyemitowaniu akustycznego sygnału alarmowego, trwającego 1 minutę.

30.07.2019 - E-recepta - kolejny krok w cyfryzacji ochrony zdrowia - więcej


26.07.2019 - Starosta Ciechanowski informuje o wolnych miejscach na rok szkolny 2019/2020 w szkołach ponadpodstwowych prowadzonych przez Powiat Ciechanowski

23.07.2019 - Ukazał się drugi numer kwartalnika ,,Bramy Powiatu", zawierający kolejną partię ciekawych wiadomości z przeszłości.

16.07.2019 - Informacja o stanie kolejki w Wydziale Komunikacji i Transportu.
Systemy kolejkowe stają się nieodzownym elementem w instytucjach publicznych.
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu zdecydowało o wdrożeniu takiego systemu, który niewątpliwie usprawnia, porządkuje i podnosi jakość obsługi klientów.  Mając nadzieję na skrócenie czasu oczekiwania na obsługę, umożliwiamy Państwu sprawdzenie, przed wizytą w Wydziale Komunikacji i Transportu, ile osób aktualnie oczekuje w sprawach rejestracji pojazdów.
Stan kolejki publikowany jest pod adresem: http://kolejka.ciechanow.powiat.pl/


05.07.2019 - Ukazał się drugi numer gazety samorządu powiatu ciechanowskiego "Gazeta Urzędowa". Na łamach dwumiesięcznika publikowane będą nie tylko treści bieżące o tym co się dzieje w powiecie, ale również informacje, ciekawostki historyczne, informacje o osobach oraz instytucjach związanych z powiatem ciechanowskim.

01.07.2019 - Starostwo Powiatowe w Ciechanowie informuje, że w dniu 1 lipca 2019 roku o godzinie 14:00 będą prowadzone prace na serwerze poczty elektronicznej w domenie ciechanow.powiat.pl. W związku z tym, może nastąpić około godzinna przerwa w działaniu tej usługi i problemy z dostarczaniem i odbieraniem poczty.
Nadawców wiadomości prosimy o późniejsze potwierdzanie, że ich korespondencja dotarła do Starostwa poprawnie.


25.06.2019 - Wczoraj, 24 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyła się IX sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji. Relacja z sesji dostępna jest pod adresem https://youtu.be/szVBwW38TD8


18.06.2019 - Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji . Termin sesji 24 czerwca 2019. Transmisja z sesji dostępna będzie pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=lxcRI9jB47o


10.06.2019 - Informacja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotycząca prognozowanych upałów

4.06.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego na posiedzeniu w dniu 30 maja 2019 roku przyjął Regulamin pilotażowej edycji programu pn.: Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2019” dofinansowany ze środków  powiatu ciechanowskiego. Szczegółowe informacje  o Programie dostępne są w załączonym Regulaminie oraz  wzorach wniosku o dofinansowanie i rozliczenie dotacji:

27.05.2019 - Dzisiaj, 27 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie  odbyła  się VIII sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji - więcej


27.05.2019 - Podróżnych czeka dużo zmian w rozkładzie jazdy pociągów Kolei Mazowieckich w dniach od 9 czerwca do 31 sierpnia br. Szczegółowe informacje o planowanych zmianach w załączonych komunikacie oraz na stronie www.mazowieckie.com.pl 

24.05.2019 - W środę , 22 maja br po raz jedenasty odbył się organizowany cyklicznie przez Powiatową bibliotekę Publiczną im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie Powiatowy Konkurs  Recytatorski, przebiegający tym razem pod hasłem: "Spotkali się Pod Pikadorem" - więcej

22.05.2019 - Blisko 4,7 mln zł na drogi dojazdowe do gruntów rolnych - wkrótce, przy udziale środków z budżetu województwa mazowieckiego, zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych blisko 26,3 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych w powiatach: ciechanowskim, mławskim, płońskim, pułtuskim i żuromińskim. Samorządy zrealizują 37 inwestycji drogowych - więcej


20.05.2019 - Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji . Termin sesji 27 maja 2019. Transmisja z sesji dostępna będzie pod adresem https://youtu.be/2UllNPsg24Y

15.05.2019 - Już w najbliższy piątek 17 maja br. zorganizowany zostanie I Powiatowy Dzień Rolnika. Organizatorem imprezy jest samorząd powiatowy. Szczegóły na załączonym plakacie
15.05.2019 - Powiat Ciechanowski we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie zorganizuje pod koniec maja i na początku czerwca dwa wydarzenia profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom - więcej

14.05.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zaprasza koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, ośrodki kultury z terenu powiatu ciechanowskiego do udziału w konkursie „Smaki Powiatu”. Szczegóły w załączonym regulaminie:

7.05.2019 - Dzisiaj (7.05.2019 r) w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie zostały podpisane  umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  2014-2020 - więcej

29.04.2019 - Absolutorium dla Zarządu Powiatu Ciechanowskiego - Rada Powiatu rozpatrzyła  Raport o stanie powiatu ciechanowskiego za 2018 rok oraz  pozytywnie oceniła wykonanie budżetu powiatu za 2018 rok i udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu - więcej . Szczegółowa relacja z sesji dostępna jest pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=FgrOjV3t5v0

23.04.2019 - Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego . Termin sesji 29 kwietnia 2019 roku. Transmisja z sesji dostępna będzie pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=FgrOjV3t5v0


19.04.2019 - Ukazał się  pierwszy  numer gazety  samorządu powiatu ciechanowskiego ”Gazeta Urzędowa”. Na łamach dwumiesięcznika będą publikowane nie tylko treści  bieżące o tym, co się dzieje w powiecie, ale również informacje, ciekawostki  historyczne, sylwetki ludzi  oraz instytucji związanych z powiatem ciechanowskim.

16.04.2019 - Ukazał się pierwszy numer kwartalnika  „Bramy Powiatu”. Jest to nowe wydawnictwo kwartalne poświęcone historii i życiu naszego Powiatu.  Powiat Ciechanowski to bogactwo historii, tradycji, przyrody, niezwykłych ludzi i miejsc, które zasługują na pokazanie i poznanie, niekiedy odkrycie ich na nowo

12.04.2019 - Starostwo i Urząd Marszałkowski pod jednym adresem - Ciechanów wzbogaci się o nowoczesny, reprezentacyjny, energooszczędny i przyjazny mieszkańcom budynek. Taka ma być bowiem nowa, wspólna siedziba starostwa i instytucji samorządu mazowieckiego. Dziś porozumienie w tej sprawie podpisał marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk, starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak oraz wicestarosta Stanisław Kęsik - więcej

2.04.2019 - Starostwo Powiatowe w Ciechanowie informuje, że od 29 marca 2019 roku realizowana jest kolejna edycja  programu polityki zdrowotnej pn. "Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia"

2.04.2019 - Od 1 kwietnia 2019 roku  w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 oraz w budynku Powiatowego Zasobu Geodezyjno -Kartograficznego przy ul. Wyzwolenia 10 A można dokonywać  opłat i należności powiatu  kartą płatniczą, telefonem  bądź przy wykorzystaniu aplikacji BLIK- więcej

28.03.2019 - Komunikat Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie dotyczący realizowanych zadań z zakresu  rehabilitacji społecznej

25.03.2019 - Starostwo Powiatowe w Ciechanowie serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu Powiatu Ciechanowskiego do udziału w Konkursie pn. Pisanki historią malowane. Szczegóły dotyczącego konkursu w załączonym regulaminie:

20.03.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego na posiedzeniu w dniu  18.03.2019 r  podjął  uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane

20.03.2019 - 15 marca br. odbył się  Turniej Wiedzy Pożarniczej . 49 uczniów z gmin powiatu ciechanowskiego wzięło udział w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” - więcej

15.03.2019 - Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji. Termin sesji 25 marca 2019 roku. Transmisja z sesji dostępna będzie pod adresem https://youtu.be/NCBo9ID21OM

12.03.2019 - Informacja Zarządu Powiatu o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej pn. "Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia":

6.03.2019 - 4 kwietnia br. odbędą się XI Subregionalne Targi Edukacji i Pracy - Ciechanów 2019. Program targów oraz karta zgłoszenia dla Wystawców w załączeniu:

21.02.2019 - Dzisiaj w budynku Starostwa odbyło się szkolenie dla rolników z terenu Powiatu, które dotyczyło zasad ochrony wód przed zanieczyszczeniami związkami azotu pochodzenia rolniczego. Szkolenie poprowadziła Pani Natalia Kraśniewska z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie oddział Poświętne w Płońsku.

18.02.2018 - Samorząd Województwa Mazowieckiego oferuje wsparcie finansowe na renowację i konserwację mazowieckich zabytków. Więcej informacji na stronie:  https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,7059,6-mln-zl-na-mazowieckie-zabytki-nabor-wlasnie-ruszyl.html


14.02.2019 - Starostwo Powiatowe w Ciechanowie zaprasza rolników z  powiatu ciechanowskiego na szkolenie "Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami  związkami azotu pochodzenia rolniczego - dyrektywa azotanowa i wodna"

12.02.2019 - Piąty nabór dodatkowy do projektu eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim. Bezpłatny Internet dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego - szczegóły

12.02.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza konkurs  ofert na wybór  realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia" - szczegóły


08.02.2019 - 7 lutego br. odbyła się V nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji.
W trakcie sesji Radni rozpatrzyli projekty i podjęli uchwały  w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego (za: 17, przeciw: 0, wstrzymało się: 0); zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2019 rok (za: 17, przeciw: 0, wstrzymało się: 0). Transmisja z sesji dostępna jest pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=D-Aq3z3kO3s

06.02.2019 - 5 lutego odbyło się robocze spotkanie z dowództwem 5 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Ciechanowie. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Starosta Joanna Potocka - Rak, płk. Andrzej Wasielewski oraz kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Arkadiusz Muszyński. Dotyczyło ono włączenia w struktury zarządzania kryzysowego oddziałów i pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej w zwalczanie klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków oraz udziału w akcjach poszukiwawczych.

01.02.2019 - Zawiadomienie o zwołaniu V nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji - termin sesji 7 lutego 2019 roku. Relacja z sesji dostępna będzie pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=D-Aq3z3kO3s

28.01.2019 - Odbyła się IV sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji - więcej . Szczegółowa relacja z sesji dostępna jest pod adresem  https://www.youtube.com/watch?v=YBkC2TVPMrE

28.01.2019 - Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej informuje, że można składać podania o przyznanie jednorazowego stypendium w ramach Funduszu "Sztuka Młodych"- więcej

25.01.2019 - Odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych z terenu powiatu ciechanowskiego - więcej

23.01.2019 - 21 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Starosta Joanna Potocka- Rak, Komendant Powiatowej Policji - insp. Grzegorz Grabowski, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - st. kpt. Jarosław Nowosielski oraz kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  - więcej

21.01.2019 - Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji - termin sesji 28 stycznia 2019 roku. Relacja z sesji dostępna będzie pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=YBkC2TVPMrE


17.01.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

17.01.2019 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 6/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2019. Szczegółowe informacje o konkursie w dziale: Otwarty konkurs ofert w 2019 roku

15.01.2019 - Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje  badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Szczegóły w załączonym kalendarium.

11.01.2019 - Starosta Ciechanowski Joanna Potocka-Rak zaprasza przedstawicieli Stowarzyszeń, Fundacji i innych organizacji pozarządowych z terenu powiatu ciechanowskiego na spotkanie poświęcone tematyce pozyskiwania środków zewnętrznych w 2019 roku - więcej

09.01.2019 - Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie informuje, że wnioski o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w 2019 roku będą wydawane i  przyjmowane począwszy od dnia 1 lutego 2019 roku.
Realizacja wniosków,  w tym wypłata dofinansowań na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze , będzie się odbywać po zatwierdzeniu  przez Radę Powiatu Ciechanowskiego planu rzeczowo-finansowego środków PFRON na 2019 roku.

02.01.2019 - W związku z brakiem akceptacji porozumienia w sprawie warunków określenia współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym, a Gminą Miejską w zakresie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa z dniem 1 marca 2019 roku wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać w miejscu wskazanym przez organ podatkowy właściwy w sprawach tejże opłaty tj. Prezydenta Miasta Ciechanów
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-02 12:09:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-08 08:48:10
  • Liczba odsłon: 5218
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5780905]

przewiń do góry