Budżet Powiatu Ciechanowskiego
na 2017 rok
Uchwała   Budżetowa Powiatu Ciechanowskiego na rok 2017 Nr V/19/103/2017
Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku

 • załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego na 2017 rok
 • załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na 2017 rok
 • załącznik nr 3 - Przychody  i rozchody budżetu powiatu ciechanowskiego w 2017 r
 • załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 • załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień lub  umów między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla na 2017 rok
 • załącznik nr 6 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu ciechanowskiego na 2017 rok
 • załącznik nr 7 - Dotacje podmiotowe na zadania własne powiat ciechanowskiego realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych na 2017 rok
 • załącznik nr 8 - Plan wydatków na zadania inwestycyjne powiat ciechanowskiego na 2017 rok nieobjętych wieloletnią prognozą finansową
 • załącznik nr 9 - Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok
 • załącznik - plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok
 • uzasadnienie uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017 rok

 

27.01.2017 - Uchwała Nr Ci.8.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 stycznia 2017 r w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

 

Uchwała nr 36/2018 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 marca 2018 roku  w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok, sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2017 rok

****************************************************


ZMIANY  UCHWAŁY  BUDŻETOWEJ
******************************************

PROJEKT BUDŻETU
Powiatu Ciechanowskiego na 2017 rok

Uchwała nr 99/2016  Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 listopada 2016 roku
w sprawie sporządzenia projektu uchwały  budżetowej powiatu ciechanowskiego na rok 2017Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-16 11:19:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-18 14:04:03
 • Liczba odsłon: 2039
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818604]

przewiń do góry