Informacje o jednolitych identyfikatorach 

ogłoszonych aktów normatywnych/innych aktów prawnych

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

 

08.08.2013 - Pod adresem   http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=8875 ogłoszona została uchwała Nr 51/2011 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z 2011-05-16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2011 rok

 

08.08.2013 -  Pod adresem   http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=8874 ogłoszona została uchwała Nr IV/5/33/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 2011-04-29 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym 2011

 

08.08.2013 - Pod adresem   http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=8873 oogłoszona została uchwała Nr IV/5/32/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 2011-04-29 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2011 rok

 

31.07.2013 - Pod adresem    http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=8393    
ogłoszona została uchwała nr 1/2011 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z 2011.01.17 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ciechanowskiemu w 2011 roku

 

10.07.2013 - Pod adresem    http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=7713   
ogłoszona została uchwała Nr IV/2/16/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 2010-12-27 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok

 

26.06.2013 - Pod adresem    http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=7205   
ogłoszona została uchwała nr III/38/267/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 2010-11-09 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok

 

24.06.2013 - Pod adresem    http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=7027  
ogłoszona została uchwała nr 135/2010 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z 2010-11-29 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok

 

24.06.2013 - Pod adresem    http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=7024
ogłoszona została uchwała nr 146/10 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z 2010-12-30 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok

 

24.06.2013 - Pod adresem    http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=7023
ogłoszona została uchwała  nr 144/10 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z 2010-12-14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok

 

18.06.2013 -  Pod adresem    http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=6818
ogłoszona została uchwała  nr IV/23/161/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 2013-05-13 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym 2013

 

14.05.2013 -  Pod adresem    http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5563 ogłoszona została uchwała  nr III/37/259/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 2010-09-27 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na  2010 rok

 

14.05.2013 -  Pod adresem    http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5562    ogłoszona została uchwała  nr 118/10 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z 2010-09-28 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok

 

06.05.2013 -  Pod adresem http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5245     ogłoszona została uchwała  nr 23/2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z 2013-03-26 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok, sprawozdania inansowego powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorzadowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2012 rok

 

15.04.2013 - Pod adresem    http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4600 ogłoszona została uchwała  nr 91/10 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z 2010-08-16  w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok

 

15.04.2013 - Pod adresem  http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4599 ogłoszona została uchwała nr 104/10 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z 2010-08-31 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok

 

11.04.2013 - Pod adresem    http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4392  ogłoszony został aneks nr 2 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z 2010-11-20

 

11.04.2013 - Pod adresem    http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4391  ogłoszona została Uchwała nr 83/10 zarzadu Powiatu Ciechanowskiego z 2010-07-27 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok

 

10.04.2013 - Pod adresem   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3996  ogłoszona  została Uchwała  Nr III/35/243/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 2010-06-28 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok

 

03.04.2013 - Pod adresem    http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3806  ogłoszony został Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z 2013-02-12  w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

 

03.04.2013 - Pod adresem   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3805   ogłoszony został Aneks Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z 2013-01-20 w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej

 

27.03.2013 - Pod adresem   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3622 ogłoszona została uchwała  nr 53/10 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z 2010-05-31 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok

 

27.03.2013 - Pod adresem   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3623  ogłoszona została uchwała  nr III/34/236/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 2010-05-24 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok

 

27.03.2013 - Pod adresem   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3651 ogłoszona została uchwała  nr III/33/228/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 2010-04-26 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok

 

04.03.2013 - Pod adresem   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2632   ogłoszona została uchwała  Nr III/32/223/10 rady Powiatu Ciechanowskiego  z 2010.03.29 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok

 

18.02.2013 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1969  ogłoszone zostało Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Ciechanowskiego z 05.02.2013  roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2013 roku

 

18.02.2013 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1968  ogłoszone zostało zarządzenie nr 1/2013 starosty Ciechanowskiego z 05.02.2013  w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2013 roku

 

15.02.2013 - Pod adresem http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1839  ogłoszone zostało sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z 28.01.2013 roku z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok

 

15.02.2013 - Pod adresem   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1838 ogłoszona została  uchwała nr 1/2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z 16.01.2013 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  ciechanowskiemu w 2013 roku 

 

14.02.2013 - Pod adresem   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1738    ogłoszona została uchwała nr IV/20/147/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 28.01.2013   zmieniająca uchwałę Nr IV/9/54/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim

 

14.02.2013 - Pod adresem   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1739  ogłoszona została uchwała nr IV/20/148/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 28.01.2013  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym

 

29.01.2013 - Pod adresem

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1034
ogłoszona została  uchwała nr IV/19/142/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 27.12.2012  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Ośrodka Wsparcia pn. Ośrodek Opiekuńczy - Mieszkania Chronioone w Ciechanowie

 

29.01.2013 - Pod adresem 

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1035
 ogłoszona została uchwała nr IV/19/141/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 27.12.2012  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Ciechanowskiego

 

29.01.2013 - Pod adresem  

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1036
ogłoszona została uchwała nr IV/19/137/12 Rady Powiatu Ciechanowskiego z 27.12.2012

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Penda
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Godlewska Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-08 14:31:35
  • Liczba odsłon: 1831
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5979687]

przewiń do góry