IV kwartał 2012

 

Uchwała  nr 23/2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z 26 marca 2013 w sprawie  sprawozdania z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2012 rok, sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdnia rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2012 rok >>>

 

 

 • Rb-NDS >>> - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
 • Rb-N  >>> - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego (sprawozdanie łączne) wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku
 • Rb-Z >>> - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego  wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku
 • Rb-27S >>> - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 31 grudnia roku 2012
 • Rb-28S >>> - roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
 • Rb-34S >>> - roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2012 do konca 4 kwartału roku 2012
 • Rb-ST >>> - roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2012 r
 • Rb-UN >>> - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2012 roku
 • RB-UZ >>> - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułó dłuznych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2012 roku

 

III kwartał  2012

 • Rb-NDS >>> - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
 • Rb-N >>> - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego (sprawozdanie łączne) wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku
 • Rb-Z >>> - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (sprawozdanie łączne) wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku
 • Rb-27S >>> - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012
 • Rb-28S >>> - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012

 

I półrocze 2012

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za I półrocze 2012 roku

 

 • Rb-NDS >>> - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
 • Rb-N >>> - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego (sprawozdanie łączne) wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku
 • Rb-Z >>> - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (sprawozdanie łączne) wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku
 • Rb-27S >>> - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
 • Rb-28S >>> - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012
 • Rb-34S >>> - półroczne sparwozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2012 do końca 2 kwartału roku 2012

I kwartał 2012

 • Rb-NDS >>>   - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
 • Rb-N >>> - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego (sprawozdanie łaczne) wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku
 • Rb-Z >>> - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (sprawozdanie łączne) wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku
 • Rb-27S >>> - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
 • Rb-28S >>> - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-22 13:00:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-03 14:50:31
 • Liczba odsłon: 1472
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818480]

przewiń do góry