***

Materiał zdjęciowy z realizacji zadania>>>

***

 

KODEKS

ETYKI RADNEGO POWIATU CIECHANOWSKIEGO

 

Preambuła

 

 

         Niniejszy Kodeks jest zbiorem wartości i zasad radnego, który posiada legitymację   wspólnoty samorządowej powiatu ciechanowskiego. Pełnienie funkcji społecznej radnego wymaga najwyższych   standardów zachowania.

Zawarty w Kodeksie katalog etyczny jest dobrowolnym przyjętym wzorem postępowania dla wszystkich radnych powiatu, którzy w swej działalności kierują się obowiązującym porządkiem prawnym, pomyślnością Ojczyzny oraz wspólnoty samorządowej i ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi. Radny powiatu ciechanowskiego dąży do stawania się człowiekiem sumienia.

 

 

Zasady ogólne

 

Art. 1

Radny powiatu ciechanowskiego:

1)   zawsze działa na podstawie i w granicach prawa,

2)   szanuje istniejący porządek prawny,

3)   stawia interes publiczny na pierwszym miejscu. 

  Art. 2

 

Radny powiatu ciechanowskiego pełniąc służbę publiczną działa zgodnie  z zasadami:

1) praworzadności,

2) uczciwości,

3) tolerancji,

4) odpowiedzialności,

5) sumienności,

6) współżycia społecznego,

7) braku tolerancji dla korupcji,

8) bezstronności.

 

 

Wykonywanie funkcji radnego.

 

Art. 3

 

Radny powiatu ciechanowskiego wykonując swą funkcję:

1) jest bezinteresowny i obiektywny,

2) zachowuje się godnie, z szacunkiem dla siebie i innych,

3) jest uprzejmy i życzliwy w kontaktach z obywatelami,

4) dba o interes publiczny i stawia go ponad interesem publicznym,

5) przestrzega ogólnie przyjętych zasad postępowania.

 

 

Postanowienia końcowe

 

 

Art.4

 

Sprawy o naruszenie zasad niniejszego Kodeksu Etyki Radnego rozpatruje powołana doraźnie przez Radę Powiatu Komisja Etyki.

 

Art. 5

 

Radny zobowiązuje się   do przestrzegania Kodeksu i kieruje się jego

zasadami.

 

Art. 6

 

Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego upowszechni treść niniejszego Kodeksu wśród radnych, społeczności powiatu oraz mediów.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-08-05 14:06:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-08-05 14:06:38
  • Liczba odsłon: 1533
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5809300]

przewiń do góry