Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych
o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ  NR 1237W CIECHANÓW – OPINOGÓRA GÓRNA – DŁUGOŁĘKA
NA ODCINKU OD KM 0+004,00 DO KM 6+500,00”


Beneficjent Projektu – Powiat Ciechanowski
Realizator – Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie
Okres realizacji –  2018 - czerwiec 2019 roku
Całkowita wartość projektu – 11 496 784,49 zł,
w tym:
- dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego  - 4 200 000,00 zł
- dofinansowanie gminy Miejskiej Ciechanów - 2 200 000,00 zł
- dofinansowanie Gminy Opinogóra Górna  - 700 000,00 zł

      Przebudowa drogi będzie miała wpływ na bezpośredni wzrost inwestycji w subregionie poprzez poprawę  spójności komunikacyjnej z drogami wyższych kategorii, zwiększenie możliwości transportowych poprzez zwiększenie nośności przebudowanego mostu przez rzekę Sonę w miejscowości Kąty. Realizacja inwestycji pozytywnie zmieni sytuację na lokalnym rynku pracy w powiecie ciechanowskim i w północnej części subregionu ciechanowskiego. Przebudowana droga poprawiając dostępność do znajdujących się przy niej terenów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową, spowoduje rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarze między Ciechanowem a Opinogórą. Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie z Gminą Miejską Ciechanów oraz Gminą Opinogóra Górna.

    Obecnie droga ma nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości od 3,5 do 5 m, z licznymi uszkodzeniami – pęknięciami krawędziowymi, spękaniami siatkowymi i zapadnięciami. Nie posiada kanalizacji deszczowej, chodnika ani ścieżki rowerowej.
Zakres przebudowy obejmuje:
 • wzmocnienie i poszerzenie jezdni do szerokości 6 m na odcinku o długości 6,496 km,
 • przebudowę 12 skrzyżowań i 110 zjazdów,
 • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o długości 706 metrów,
 • budowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 6 496 metrów,
 • przebudowę most na rzece Sona Zachodnia w miejscowości Kąty oraz przebudowę 11 przepustów poprzecznych,
 • uporządkowanie zieleni przydrożnej,
 • wprowadzenie nowej organizacji ruchu, wraz z oznakowaniem pionowym, poziomym oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-27 15:11:08
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-30 09:57:20
 • Liczba odsłon: 1246
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5783184]

przewiń do góry