Zobacz podgałęzie
 
STRATEGIE  I  PROGRAMYRoczny program współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Program ochrony środowiska dla powiatu ciechanowskiego do roku 2022

Roczny program współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

  Strategia Rozwoju Powiatu Ciechanowskiego do roku 2020

  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Ciechanowskiem na lata 2017-2026

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2017 - 2022


Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie ciechanowskim
na lata 2017-2025


 Program ochrony środowiska dla Powiatu Ciechanowskiego
na lata 2013 - 2016 z perspektywą do roku 2020


 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w powiecie ciechanowskim na lata 2017-2022

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2017-2019


Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej
na lata 2018-2020


  Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia


STRATEGIE  i  PROGRAMY
ARCHIWALNE


Program ochrony środowiska dla powiatu ciechanowskiego
na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 roku    Program ochrony środowiska

  Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Ciechanowskiego
na lata 2007-2013


  Program modernizacji dróg powiatowych w powiecie ciechanowskim
na lata 2007-2013


  Plan gospodarki odpadami dla powiatu ciechanowskiego na lata 2009-2012
z uwzględnieniem perspektywy do 2016 roku


  Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie ciechanowskim
na lata 2010-2016


  Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ciechanowskiego
na lata  2004-2013


Roczny program współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi
na rok 2018


Roczny program współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi
na rok 2017


  Roczny program współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi
na rok 2016


Wieloletni program współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi
na lata 2011-2015


  Program współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi


  Program Zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa  obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2014-2016

  Program Zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa  obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2010-2013

  Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych, której część stanowi Program zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2012-2015


    Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia
w okresie od 1 lipca 2012 r do 30 czerwca 2013 roku


Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
w powiecie ciechanowskim  na lata 2011-2016


Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego dla powiatu ciechanowskiego na lata 2010-2013Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej
na lata 2015-2017


Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej
na lata 2012-2014


  Program budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną
w powiecie ciechanowskim na lata 2009-2016


  Program budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie ciechanowskim
na lata 2006-2008


Program budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie ciechanowskim
na lata 2004-2007


    Powiat ciechanowski promujący zdrowie 2001-2010
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-07-29 10:56:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-15 10:19:03
  • Liczba odsłon: 12504
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5218797]

przewiń do góry