Imienne wykazy
głosowań radnych
Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji
 
LV sesja - 28 listopada 2022 roku
 
 
1. Głosowanie nad zmianą porządku obrad w pkt 7 poprzez dodanie ppkt d w brzmieniu: „w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Joanny Potockiej - Rak Starosty Ciechanowskiej”- Druk Nr 6 - pobierz
 
2. Głosowanie nad zmianą porządku obrad w pkt 7 poprzez dodanie ppkt e w brzmieniu: „w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu”- Druk Nr 7 - pobierz
 
3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LIII Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego - pobierz
 
4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok - DRUK Nr 3 - pobierz
 
5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 - DRUK Nr 4 - pobierz
 
6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/51/375/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/337/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2022 roku - DRUK Nr 5 - pobierz
 
7. Głosowanie nad przyjęciem wniosku o zmianę uchwały na Druku nr 6 złożonego przez Radną Barbarę Kornatowską - pobierz
 
8. Głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym przez Przewodniczącego Rady o zdjęciem z porządku obrad Druku nr 6 - pobierz
 
9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu - DRUK Nr 7 - pobierz
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-11-30 12:31:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-29 13:07:35
  • Liczba odsłon: 237
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5979858]

przewiń do góry