"Wsparcie techniczne regionalnego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego, poprzez zakup specjalistycznego sprzętu służącego KP PSP w Ciechanowie do prowadzenia akcii ratowniczych".

 

Beneficjent: Powiat Ciechanowski/
                     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

Całkowita wartość projektu: 2 399 550,00 zł

Wydatki kwalifikowane projektu: 2 241 822,50 zł

Poziom dofinansowania: 84,99 %
Kwota dofinansowania z EFRR -  1 905 324,94 zł

Okres realizacji: 31.03.2010 - 30.12.2010


Realizacja projektu możliwa była  dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.4 „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Przedsięwzięcie objęło zakup:
- ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem,
- ciężkiego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego z wyposażeniem
- sprzęt dla grupy wodno-nurkowej służący do prowadzenia działań podwodnych oraz na powierzchni zbiorników wodnych.
Zakup powyższego sprzętu będzie stanowił uzupełnienie braków sprzętowych oraz wymianę zużytego sprzętu specjalistycznego do prowadzenia działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz gaszenia pożarów przez sekcje przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.
Głównym celem projektu jest doskonalenie systemów zarządzania i monitoringu środowiska, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków. Celem pośrednim realizacji inwestycji jest zwiększenie  efektywności działań w zakresie ochrony środowiska poprzez skuteczniejszy monitoring oraz działania ratownicze ograniczające negatywne skutki oddziaływania na środowisko w przypadku takich zdarzeń jak awarie instalacji przemysłowych, wypadki w transporcie materiałów niebezpiecznych, oraz pożary. Zakres powyższych działań odnosi się do środowiska lądowego, środowiska wodnego jak również do ochrony atmosfery.

Zakup nowego sprzętu przyczyni się do:

zwiększenia efektywności działań w zakresie ochrony środowiska,
zwiększenia efektywności prowadzonych działań związanych ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof, pożarów i innych zdarzeń stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska,
poprawy warunków pracy strażaków podczas prowadzenia działań ratowniczych,
skrócenia czasu trwania akcji ratowniczej.

 

_____________________________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie
www.mazowia.eu

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-17 10:40:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-15 09:09:38
  • Liczba odsłon: 1330
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5780948]

przewiń do góry