Imienne wykazy
głosowań radnych
Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji
 
XLIV sesja - 31 stycznia 2022 roku
 
 
1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIII Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego - pobierz
 
2. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok - DRUK Nr 4 - pobierz
 
3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” - DRUK Nr 5 - pobierz
 
4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Powiat Ciechanowski prawa własności nieruchomości - DRUK Nr 6 - pobierz
 
5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Ciechanowskiego - DRUK Nr 7x - pobierz
 
6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości - DRUK Nr 8 - pobierz
 
7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Ciechanowskiego - DRUK Nr 9 - pobierz
 
8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Ciechanowskiego - DRUK Nr 10 - pobierz
 
9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Ciechanowskiego - DRUK Nr 11 - pobierz
 
10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków i dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw - DRUK Nr 12 - pobierz

11. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie - DRUK Nr 13 - pobierz
 
12. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego, określenia przedmiotu ich działania, ustalenia  liczby członków i składu osobowego - DRUK Nr 14 - pobierz
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-02-01 10:07:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-03 09:07:00
  • Liczba odsłon: 663
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5979612]

przewiń do góry