HARMONOGRAM DZIAŁAŃ GIMNAZJALISTY

  kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej

prowadzonej przez STAROSTWO POWIATOWE W CIECHANOWIE

w Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

 

 

Okres

Działania

 

4-5.05.2009 r.

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, będący uczniami gimnazjów pracujących w systemie „Nabór Optimum”, odbierają ze swoich szkół loginy do swoich kont oraz sprawdzają poprawność danych wprowadzonych przez gimnazja.

 

 

 

od 6.05.2009 r.

od godz. 10:00

 

do 19.05.2009 r.

do godz. 13:00

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych niebędący uczniami gimnazjów pracujących w systemie „Nabór Optimum”, zakładają swoje konta w Systemie.

________________________________________________________

Wszyscy kandydaci wybierają szkoły oraz układają listę wybranych oddziałów w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego.

______________________________________________________

Kandydaci drukują podanie z Systemu.

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do:

o         zasadniczych szkół zawodowych oraz techników – uzyskują w tych szkołach potwierdzenie prawidłowości zaświadczenia lekarskiego,

Wydrukowane podanie podpisane przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów) oraz potwierdzone we właściwych szkołach kopie zaświadczeń i dokumentów, kandydat zanosi do szkoły, w której jest oddział wybrany przez niego jako pierwszy – jest to szkoła pierwszego wyboru.

 

 

od 15.06.2009 r.

 

do 18.06.2009 r.

godz. 13:00

Kandydat może zmieniać decyzję dotyczącą wyboru oraz kolejności oddziałów i szkół.
W celu  wprowadzenia zmiany do systemu należy:

o         z jednym z rodziców (prawnych opiekunów) udać się do szkoły pierwszego wyboru,

o         anulować złożone podanie i odebrać załączniki,

o         upewnić się, czy szkoła wprowadziła do Systemu informację o anulowaniu podania (komunikat w Systemie)

o         wprowadzić do Systemu nowe informacje,

o         wydrukować i podpisać wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) nowe podanie,

o         złożyć nowe podanie wraz z załącznikami do szkoły, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru.

 

 

 do 15.06.2009 r.

Kandydat z gimnazjum sprawdza poprawność wprowadzenia przez gimnazjum do Systemu ocen ze świadectwa, ocen z egzaminu gimnazjalnego oraz informacji o innych osiągnięciach, a w przypadku stwierdzenia błędów, informuje o tym gimnazjum, które dokonuje korekty.

 

do 22.06.2009 r.

do godz. 12:00

Kandydat niebędący uczniem gimnazjum pracującego w systemie „Nabór Optimum”, wprowadza swoje oceny ze świadectwa, z egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie do Systemu.

 w dniach:  19.06.2009 r.

od godz. 10:00

i

22.06.2009 r.

do godz. 14:00

Kandydaci składają kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego  w szkole pierwszego wyboru. Kandydat musi złożyć tyle kopii tych dokumentów, ile szkół wybrał.

Kandydat, który złoży powyższe dokumenty w dniu 19.06.2009 r. będzie miał więcej czasu na  sprawdzenie w Internecie poprawności wprowadzonych danych i obliczenia punktów, a w przypadku stwierdzenia błędu będzie mógł zgłosić to w szkole pierwszego wyboru w dniu 22.06.2009 r.

 

od 25.06.2009 r.

godz. 14:00

 

do 29.06.2009 r.

godz. 14:00

 

Kandydat sprawdza w Internecie lub na listach wywieszonych w szkołach, gdzie został zakwalifikowany do przyjęcia i potwierdza wolę uczęszczania do tej szkoły poprzez złożenie w niej oryginałów: świadectwa,
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów. Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginału świadectwa w terminie (niepotwierdzenia woli uczęszczania do szkoły), kandydat nie będzie umieszczony na liście przyjętych. Oznacza to, że będzie on mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji dodatkowej w dniach 24-28 sierpnia 2009 r.

 

29.06.2009 r.

od godz. 16:00

Kandydat sprawdza w Internecie lub na liście wywieszonej w szkole, czy został przyjęty.  
Kandydat, który nie zdołał zakwalifikować się do żadnego oddziału może uzyskać w Systemie informacje
o wolnych miejscach, jakie pozostały w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

30.06.2009 r.

 i

1.07.2009 r.

do godz. 12:00

Kandydat, który nie zdołał zakwalifikować się do żadnego oddziału może wziąć udział  w rekrutacji uzupełniającej, prowadzonej przez szkoły, w których są wolne miejsca.

W tym celu  składa dokumenty (kserokopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego) do wybranych szkół, które nie dokonały naboru.

od 1.07.2009 r.

godz. 14:00

 

do 3.07.2009 r.

godz. 14:00

Kandydaci, którzy brali udział w rekrutacji uzupełniającej sprawdzają na listach  wywieszonych w szkole, czy zostali przyjęci.

Kandydaci zakwalifikowani w ramach rekrutacji uzupełniającej składają oryginał świadectwa  w szkole, do której zostali przyjęci.

 

3.07.2009 r.

godz. 15:00

 

Szkoły wywieszają listy przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

 

od 24.08.2009 r.

do 28.08.2009 r.

Kandydat, który nie zdołał zakwalifikować się do żadnego oddziału sprawdza w Systemie, w których szkołach są wolne miejsca i składa dokumenty do wybranej szkoły, która nie dokonała naboru i prowadzi rekrutację dodatkową.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-23 12:17:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-23 12:17:51
  • Liczba odsłon: 1364
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818445]

przewiń do góry