Modernizacja krytej pływalni typu rehabilitacyjnego
w domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ciechanowie

 

 

Beneficjent: Powiat Ciechanowski / Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ciechanowie

Wydatki kwalifikowane projektu  - 953 688,60 zł

Poziom dofinansowania: 85 %

Dofinansowanie z EFRR - 810 618,31

Okres realizacji: 2.02.2009 - 31.03.2012

 

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału społecznego, Działanie 7.3 - Infrastruktura służąca pomocy społecznej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

W mach projektu zaplanowano: modernizację niecki basenowej, obejścia wokół basenu – plaży, pomieszczeń natrysków, korytarzy oraz podbasenia, modernizację systemu uzdatniania wody, wentylacji i klimatyzacji obsługującej basen i zaplecze.
Od 1998 roku basen i jego zaplecze nie były modernizowane. W wyniku realizacji projektu poprawiła się  dostępność mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych z lokalnego środowiska do rehabilitacji w basenie, poprawa warunków użytkowych pływalni, wymierne korzyści z obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz cieplnej i zlikwidowanie przecieków niecki basenowej.

_____________________________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie
www.mazowia.eu

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-17 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-13 14:01:15
  • Liczba odsłon: 1495
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5783045]

przewiń do góry