INSTRUKCJA ALARMOWA

w przypadku zgłoszenia o podłożeniu
lub znalezieniu ładunku wybuchowego


I. Alarmowanie

1. Jeśli przyjąłeś zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego, albo zauważyłeś w obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący być ładunkiem wybuchowym, jesteś obowiązany o tym powiadomić:


1)Administratora obiektu;
2)Policję – tel. 997 / 112
3)Straż Pożarną – tel. 998 / 112


2. Zawiadamiając Policję, podaj :

 • treść rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku wybuchowego, którą należy prowadzić wg wskazówek załączonych do instrukcji;
 • miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym;
 • numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko;
 • uzyskaj od Policji potwierdzenie przyjęcia powyższego zawiadomienia.


II. Akcja poszukiwawcza ładunku wybuchowego po uzyskaniu informacji o jego podłożeniu.


1. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, a w czasie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona.

2. Kierujący akcją zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy w tych pomieszczeniach znajdują się :

 • przedmioty, rzeczy, urządzenia, paczki itp., których wcześniej nie było i nie wnieśli ich użytkownicy pomieszczeń ( a mogły być wniesione i pozostawione przez inne osoby, np. interesantów);
 • ślady przemieszczania elementów wyposażenia pomieszczeń;
 • zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy, urządzeń, które przedtem            w pomieszczeniu były oraz emitowane z nich sygnały ( np. dźwięki mechanizmów zegarowych, świecące elementy elektroniczne itp.).

3. Pomieszczenia ogólnodostępne takie, jak: korytarze, klatki schodowe, halle, windy, toalety, piwnice, strychy itp., oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne obiektu powinny być sprawdzone przez pracowników obsługi administracyjnej lub ochrony.

4. Zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń, których - w ocenie użytkowników obiektu - przedtem nie było, a zachodzi podejrzenie, iż mogą to być ładunki wybuchowe, nie dotykaj!. O ich umiejscowieniu należy natychmiast powiadomić administratora obiektu i Policję.

5. W przypadku, gdy użytkownicy pomieszczeń faktycznie stwierdzą obecność przedmiotów (rzeczy, urządzeń), których wcześniej nie było lub zmiany w wyglądzie i usytuowaniu przedmiotów stale znajdujących się w tych pomieszczeniach, należy domniemywać, iż pojawienie się tych przedmiotów lub zmiany w ich wyglądzie i usytuowaniu mogły nastąpić na skutek działania sprawcy podłożenia ładunku wybuchowego. W takiej sytuacji kierujący akcją może wydać decyzje ewakuacji osób z zagrożonego obiektu przed przybyciem Policji.

6. Zachowaj spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do przejawów paniki !


III. Akcja rozpoznawczo - neutralizacyjna zlokalizowanych ładunków wybuchowych


1. Po przybyciu do obiektu policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej administrator obiektu powinien przekazać im wszelkie informacje dotyczące zdarzenia oraz wskazać miejsca zlokalizowania przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcego pochodzenia i punkty newralgiczne w obiekcie.

2. Policjant lub dowódca grupy policjantów przejmuje kierowanie akcją, a administrator obiektu winien udzielić mu wszechstronnej pomocy podczas Jej prowadzenia.

3. Na wniosek policjanta, kierującego akcją administrator obiektu podejmuje decyzję o ewakuacji użytkowników i innych osób z obiektu - o ile wcześniej to nie nastąpiło.

4. Identyfikacją i rozpoznaniem zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcych oraz neutralizowaniem ewentualnie podłożonych ładunków wybuchowych zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane ogniwa organizacyjne Policji, przy wykorzystaniu specjalistycznych środków technicznych.

5. Policjant kierujący akcją po zakończeniu działań, przekazuje protokolarnie obiekt administratorowi.


IV. Postanowienia końcowe

1. Osobom przyjmującym zgłoszenie o podłożeniu ładunków wybuchowych oraz administratorom obiektu nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat i każdorazowo powinni powiadomić o tym Policję, która z urzędu dokonuje sprawdzenia wiarygodności każdego zgłoszenia.

2. Administrator obiektu powinien na bieżąco organizować szkolenie personelu w zakresie niniejszej instrukcji oraz winien dysponować planami: ewakuacji i architektonicznym obiektu, w tym rozmieszczenia punktów newralgicznych takich jak węzły energetyczne  i wodne, które udostępnia na żądanie policjanta kierującego akcją. Policja udziela pomocy w realizacji takiego szkolenia.

3. Administrator obiektu winien podejmować wszelkie kroki, zmierzające do fizycznej i technicznej ochrony obiektu, uniemożliwiającej podkładanie w nim ładunków wybuchowych.

4. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników obiektów użyteczności publicznej.


Wskazówki do prowadzenia rozmowy ze zgłaszającym
o podłożeniu "bomby"


1. Rozmowę prowadź spokojnie i uprzejmie. Rozmówca (osoba odbierająca informację) powinna starać się podtrzymywać rozmowę, przedłużając czas jej trwania.

2. W trakcie rozmowy dąż do uzyskania możliwie jak największej ilości informacji o zgłaszającym i posiadanej przez niego wiedzy o terenie lub obiekcie zamachu oraz o podłożonym ładunku wybuchowym.

W tym celu zadawaj następujące pytania:

 • gdzie podłożono bombę ?
 • dlaczego bomba została podłożona ?
 • jak ona wygląda ?
 • kiedy nastąpi wybuch ?
 • jakie warunki muszą być spełnione by nie doszło do wybuchu bomby ?

Pytania powyższe i inne uzależnione będą od konkretnej sytuacji.


Uświadom zgłaszającemu możliwość spowodowania śmierci lub zranień osób postronnych w wyniku wybuchu.

 

INSTRUKCJA ALARMOWA  >>>
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-18 13:53:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-18 14:28:32
 • Liczba odsłon: 1308
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5781010]

przewiń do góry