***

UWAGA!!!

Do otwierania wszystkich załączników umieszczonych na tej stronie można użyć np.:

programu Word Viewer

 

 

 

Zaproszenie do aktualizacji Powiatowego Katalogu Firm >>>

do pobrania:

 

ANKIETA  WPISU / AKTUALIZACJI  FIRMY

DO   POWIATOWEGO KATALOGU FIRM

STAROSTWA POWIATOWEGO W CIECHANOWIE >>>

 

 

WYKAZ       USŁUG

DO POWIATOWEGO   KATALOGU   FIRM >>>

w których konieczne jest lub może   być pomocne wykonanie

konkretnych usług   klientom urzędu w postępowaniach administracyjnych)

 

 

 

 

POWIATOWY  KATALOG  FIRM >>> ( strona tyt )

KARTY  FIRM

(wg kompetencji wydziałów Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, których usługi są konieczne lub mogą być pomocne w toczących się postępowaniach administracyjnych)

 

I

WYDZIAŁ  GEODEZJI,  KARTOGRAFII,  KATASTRU I GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI >>>

WYKAZ ZAWIERA   FIRMY

ŚWIADCZĄCE   JEDNĄ   LUB   KILKA Z PONIŻSZYCH   USŁUG

 

 • Opracowywanie dokumentacji związanej z aktualizacją użytków gruntowych
 • Wykonywanie map geodezyjnych   dla celów projektowych
 • Pomiary realizacyjne
 • Pomiary inwentaryzacyjne
 • Wznowienia granic   w trybie art. 39 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Rozgraniczenia nieruchomości
 • Opracowanie dokumentacji dla celów wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji
 • Usługi rzeczoznawstwa majątkowego polegające na ustaleniu wartości nieruchomości gruntowych, lokalowych i budynkowych

II.

WYDZIAŁ  ROLNICTWA, ŚRODOWISKA  i DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH >>>

 

WYKAZ ZAWIERA   FIRMY

ŚWIADCZĄCE   JEDNĄ   LUB   KILKA Z PONIŻSZYCH   USŁUG

 

 • Projektowanie i wykonawstwo oczyszczalni   ścieków
 • Prace projektowe w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
 • Usługi w zakresie opracowań ochrony środowiska
 • Usługi w zakresie usuwania drzewostanu rosnącego na gruntach będących własnością   Gminy
 • Wykonywanie projektów   i dokumentacji geologicznych – uprawnienia wydane przez Ministra Środowiska
 • Pozwolenia na usuwanie azbestu   ( lista firm na terenie powiatu ciechanowskiego)
 • Wykonywanie badań lekarskich dopuszczających reproduktora: ogiera, buhaja, knura, tryka, kozła do użytkowania w punkcie kopulacyjnym

III

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ >>>

 

WYKAZ ZAWIERA   FIRMY

ŚWIADCZĄCE   JEDNĄ   LUB   KILKA Z PONIŻSZYCH   USŁUG

 

 • Prace projektowe w zakresie architektury
 • Prace projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Prace projektowe w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
 • Prace projektowe w zakresie sieci i instalacji gazowych
 • Prace projektowe w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
 • Prace projektowe w zakresie drogownictwa

IV

WYDZIAŁ  KOMUNIKACJI I TRANSPORTU >>>

 

WYKAZ ZAWIERA   FIRMY

ŚWIADCZĄCE   JEDNĄ   LUB   KILKA Z PONIŻSZYCH   USŁUG

  

·         Stacje diagnostyczne - wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie powiatu ciechanowskiego - wg stanu na dzień 30.08.2016)

·         Ośrodki szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców

·         Jednostki wyznaczone do usuwania pojazdów z drogi i umieszczania pojazdów na strzeżonych parkingach   z terenu powiatu ciechanowskiego ( w sytuacjach określonych w art. 130 a ust 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym)

·         Usługi transportowe

·         Badania lekarskie kandydatów na kierowców i kierowców

 • Badania psychologiczne kierowców
 • Zakłady kasacji pojazdów (posiadające upoważnienie wojewody)
 • Projektowanie czasowej i stałej organizacji ruchu

Uwaga!: pełny wykaz  stacji kontroli pojazdów oraz ośrodków szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców z terenu powiatu ciechanowskiego dostępny jest na podstronie - Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych - https://stciechanow.bip.org.pl/?tree=57

 

***

 

Zarządzenie Nr 12/2007 starosty Ciechanowskiego z dnia  26.02.2007 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 32/2005 Starosty Ciechanowskiego z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie wdrożenia procedury obowiązku stosowania Powiatowego Katalogu Firm oraz  procedury jego aktualizacji >>>

 

***

Zarządzenie Nr 32/2005 Starosty Ciechanowskiego z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie wdrożenia procedury obowiązku stosowania Powiatowego Katalogu Firm oraz procedury jego aktualizacji>>>

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1  - Powiatowy Katalog Firm

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/ 2005 Starosty Ciechanowskiego z dnia 23 czerwca 2005 r>>>

 

Załącznik Nr 1 do Procedury opracowania i aktualizacji Powiatowego Katalogu Firm w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie>>>

Załącznik Nr 2 do Procedury opracowania i aktualizacji Powiatowego Katalogu Firm w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie>>>

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-30 14:55:54
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-31 12:42:52
 • Liczba odsłon: 6662
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5808823]

przewiń do góry