Imienne wykazy
głosowań radnych
Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji
 
LI sesja - 26 września 2022 roku
 
 
1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIX Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego - pobierz

2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z L nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego - pobierz
 
3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok - DRUK Nr 3 - pobierz
 
4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/337/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2022 roku - DRUK Nr 4 - pobierz
 
5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/22/180/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2020-2023” - DRUK Nr 5 - pobierz
 
6. Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającą uchwałę nr VI/20/169/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie określenia:
- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze;
- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin:
a) nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość,
b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
c) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych - DRUK Nr 6 - pobierz
 
7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ciechanowskiego - DRUK Nr 7 - pobierz
 
8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego służebnością przesyłu - DRUK Nr 8 - pobierz
 
9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata - DRUK Nr 9 - pobierz
 
10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu - DRUK Nr 10 - pobierz

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-09-27 08:39:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-27 13:09:51
  • Liczba odsłon: 285
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5979728]

przewiń do góry