Imienny wykaz
głosowań radnych
Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

XV sesja - 30 grudnia 2019 roku


1. Głosowanie nad zmianą porządku obrad na wniosek Pani Starosty Joanny Potockiej-Rak - wykreślenie w punkcie 8 ppkt n) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat - DRUK Nr 14 - [ pdf ]
2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIII sesji Rady Powiatu - [ pdf ]
3. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu - [ pdf ]
4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  Ciechanowskiego - [ pdf ]
5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok - [ pdf ]
6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego - [ pdf ]
7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok - [ pdf ]
8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat - [ pdf ]
9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat - [ pdf ]
10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy Kaczorowskiej na działalność Starosty Ciechanowskiego - [ pdf ]
11. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na działalność dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie - [ pdf ]
12. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na działalność dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie - [ pdf ]
13. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie powiatu ciechanowskiego - [pdf]
14. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - [pdf]
15. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy, w tym kontroli, Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok - [pdf]
16. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok - [pdf]
17. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania petycji - [pdf]
18. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ciechanowskiego - [pdf]
19. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat - [pdf]


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-02 10:31:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-02 10:50:04
  • Liczba odsłon: 1169
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818436]

przewiń do góry