HARMONOGRAM DZIAŁAŃ BGIMNAZJALISTY

-kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej

prowadzonej przez POWIAT  CIECHANOWSKI

w Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji KSEON  OPTIVUM

ROK SZKOLNY 2010 - 2011

 

Okres

Działania

 

 

 

 

od 12.05.2010 r.

od godz. 10:00

 

do 26.05.2010 r.

do godz. 13:00

 

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych zakładają swoje konta w systemie „Nabór Optivum”.

_______________________________________________________________

Wszyscy kandydaci wybierają szkoły oraz układają listę wybranych oddziałów w kolejności: od najbardziej do najmniej preferowanego.

_______________________________________________________________

Kandydaci drukują podanie z Systemu.

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do:

o         zasadniczych szkół zawodowych oraz techników – uzyskują w tych szkołach potwierdzenie prawidłowości zaświadczenia lekarskiego,

Wydrukowane podanie podpisane przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów) oraz potwierdzone we właściwych szkołach kopie zaświadczeń i dokumentów, kandydat zanosi do szkoły, w której jest oddział wybrany przez niego jako pierwszy – jest to szkoła pierwszego wyboru.

 

 

 

 

 

od 18.06.2010 r.

 

do 22.06.2010 r.

godz. 13:00

 

Kandydat może zmieniać decyzję dotyczącą wyboru oraz kolejności oddziałów i szkół.
W celu  wprowadzenia zmiany do systemu należy:

·          z jednym z rodziców (prawnych opiekunów) udać się do szkoły pierwszego wyboru,

·          anulować złożone podanie i odebrać załączniki,

·          upewnić się, czy szkoła wprowadziła do Systemu informację o anulowaniu podania (komunikat w Systemie)

·          wprowadzić do Systemu nowe informacje,

·          wydrukować i podpisać wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) nowe podanie,

·          złożyć nowe podanie wraz z załącznikami do szkoły, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru.

 

 

 

do 25.06.2010 r.

do godz.12:00

 

Kandydat z gimnazjum sprawdza poprawność wprowadzenia przez gimnazjum do Systemu ocen ze świadectwa, ocen z egzaminu gimnazjalnego oraz informacji o innych osiągnięciach, a w przypadku stwierdzenia błędów, informuje o tym gimnazjum, które dokonuje korekty.

 

 

do 28.06.2010 r.

 godz. 12:00

 

Kandydat niebędący uczniem gimnazjum pracującego w systemie „Nabór Optimum”, wprowadza swoje oceny ze świadectwa, z egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie do Systemu.

 

 

od 25.06.2010 r.

 godz. 11:00

do

28.06.2010 r.

do godz. 14:00

 

Kandydaci składają jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego tylko w szkole pierwszego wyboru. Im wcześniej kandydat złoży powyższe dokumenty tym więcej będzie miał czasu na  sprawdzenie w Internecie poprawności wprowadzonych danych i obliczenia punktów, a w przypadku stwierdzenia błędu , na zgłoszenie go w szkole pierwszego wyboru.

 

 

 

od 1.07.2010 r.

godz. 14:00

 

do 5.07.2010 r.

godz. 14:00

 

 

Szkoły wywieszają listy zakwalifikowanych.

Kandydat sprawdza w Internecie lub na listach wywieszonych w szkołach, gdzie został zakwalifikowany do przyjęcia i potwierdza wolę uczęszczania do tej szkoły poprzez złożenie w niej oryginałów: świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów. Uwaga! W  przypadku niezłożenia oryginału świadectwa w terminie (niepotwierdzenia woli uczęszczania do szkoły), kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły. Oznacza to, że będzie on mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji uzupełniającej lub dodatkowej.

 

 

 

5.07.2010 r.

 godz. 16:00

 

Szkoły wywieszają listy przyjętych.

Kandydat sprawdza w Internecie lub na liście wywieszonej w szkole, czy został przyjęty.
Kandydat, który nie zdołał zakwalifikować się do żadnego oddziału może uzyskać w Systemie informacje o wolnych miejscach, jakie pozostały w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

od 6.07.2010 r.

 do

7.07.2010 r.

godz. 12:00

 

Kandydat, który nie zdołał zakwalifikować się do żadnego oddziału może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, prowadzonej przez szkoły, w których są wolne miejsca.

W tym celu  składa dokumenty (kserokopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego) do wybranych szkół, które nie dokonały naboru.

 

 

od 7.07.2010 r.

godz. 14:00

 

do 9.07.2010 r.

godz. 14:00

 

Kandydaci, którzy brali udział w rekrutacji uzupełniającej sprawdzają na listach wywieszonych w szkole, czy zostali przyjęci.

Kandydaci zakwalifikowani w ramach rekrutacji uzupełniającej składają oryginał świadectwa w szkole, do której zostali przyjęci.

 

 

9.07.2010 r.

godz. 15:00

 

Szkoły wywieszają listy przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

 

od 23.08.2010 r.

do 27.08.2010 r.

 

Kandydat, który nie zdołał zakwalifikować się do żadnego oddziału sprawdza w Systemie, w których szkołach są wolne miejsca i składa dokumenty do wybranej szkoły, która nie dokonała naboru i prowadzi rekrutację dodatkową.

 

 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ SYSTEMU „NABÓR OPTIVUM”: 

https://ciechanow.edu.com.pl

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-21 10:40:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-21 10:40:37
  • Liczba odsłon: 1524
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5809019]

przewiń do góry