Budżet Powiatu Ciechanowskiego
na 2016 rokUchwała Budżetowa Powiatu Ciechanowskiego
na rok 2016 Nr V/10/63/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku


 • zał. nr 1 - Plan  dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego na 2016 rok
 • zał. nr 2 - Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na 2016 rok
 • zał. nr 3 - Przychody i rozchody budżetu powiatu ciechanowskiego w 2016 r
 • zał. nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok
 • zał. nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego  różnego szczebla na 2016 rok
 • zał. nr 6 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu ciechanowskiego na 2016  rok
 • zał. nr 7 - Dotacje podmiotowe na zadania własne powiatu ciechanowskiego realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych na 2016 rok
 • zał. nr 8 - Wydatki na zadania inwestycyjne powiatu ciechanowskiego na 2016 rok
 • zał. nr 9 - Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok
 • zał. nr 10 - Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016 rok
 • uzasadnienie uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2016 rok


*******Uchwała nr 41/2017 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2017 roku 

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok, sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2016 rok

Uchwała Nr Ci.113.2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2017 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2016 rok


**********
uchwała Nr 76/2016 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 sierpnia 2016  roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego
oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury
w powiecie ciechanowskim za I półrocze 2016 roku


**************************************************************

Projekt

budżetu Powiatu Ciechanowskiego
na 2016 rokInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-18 11:08:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-07 10:11:24
 • Liczba odsłon: 2118
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5783227]

przewiń do góry