Imienny wykaz
głosowań radnych
Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

XIII sesja - 25 listopada 2019 roku


1. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XI sesji Rady Powiatu - [ pdf ]
2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu - [ pdf ] 
3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego -  [ pdf ]
4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok - [ pdf ]
5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 - [ pdf ]
6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej - [ pdf ]
7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, ich źródła, przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych i dokonywania w nich zmian oraz ich zatwierdzania - [ pdf ]
8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie - [ pdf ]
9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie - [ pdf ]
10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/6/45/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2019 r. - [ pdf ]
11. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego o powierzchni ok. 44 m kw., położonej w Ciechanowie, obr. Śródmieście, stanowiącej część działki nr 257/7 położonej w obrębie Śródmieście, m. Ciechanów z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę część nieruchomości nabyć, jeżeli nie może być zagospodarowana  jako odrębna nieruchomość - [ pdf ]
12. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Ciechanów - [ pdf ]

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-25 14:24:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-25 14:39:00
  • Liczba odsłon: 1107
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5782779]

przewiń do góry