Imienne wykazy
głosowań radnych
Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji
 
XLV sesja - 28 marca 2022 roku
 
 
1. Głosowanie nad zmianą porządku obrad poprzez dodanie w pkt 8 ppkt j w brzmieniu: „zmiany statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie” oraz ppkt k w brzmieniu „określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” - pobierz
 
2. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego - pobierz
 
3. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego - DRUK Nr 3 - pobierz
 
4. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok - DRUK Nr 4 - pobierz
 
5. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2022 roku - DRUK Nr 5 - pobierz
 
6. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego - DRUK Nr 6 - pobierz
 
7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/1/6/2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego, określenia przedmiotu ich działania, ustalenia liczby członków i składu osobowego - DRUK Nr 7 - pobierz
 
8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego stałej komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego - DRUK Nr 8 - pobierz
 
9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Powiat Ciechanowski prawa własności nieruchomości - DRUK Nr 9 - pobierz
 
10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu - DRUK Nr 10 - pobierz
 
11. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu - DRUK Nr 11 - pobierz
 
12. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie - DRUK Nr 12 - pobierz
 
13. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - DRUK Nr 13 - pobierz

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-03-30 10:36:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-30 13:03:36
  • Liczba odsłon: 482
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5979589]

przewiń do góry