***

UWAGA!!!

Do otwierania wszystkich załączników umieszczonych na tej stronie można użyć np.:

programu Word Viewer

 

O  PROGRAMIE

Akcja społeczna „Przejrzysta Polska” prowadzona jest  przez:

 „Gazetę Wyborczą

przy wsparciu

Fundacji Agory,

Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności,

Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego,

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,

Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.

Program promuje uczciwość i skuteczność w samorządach w sposób przyczyniający się do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzenia aktywności obywatelskiej. Adresatami akcji są samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalić praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążyć do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.

Receptą na wzrost skuteczności i uczciwość jest przestrzeganie przez władze lokalne sześciu zasad rządzenia: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji dla korupcji oraz partycypacji społecznej.

Szczegóły dotyczące Akcji znajdują się na stronie internetowej organizatora: www.przejrzystapolska.pl

Samorządy które wezmą udział w programie i uporają się z wybranymi zadaniami nagrodzone zostaną certyfikatem uczestnictwa wydanym przez organizatorów wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi czy staroście. 

Akcja potrwa do końca 2005 roku. Do akcji zgłosiło się 775 samorządów. Z terenu powiatu do akcji oprócz powiatu ciechanowskiego przystąpił Urząd Miasta Ciechanów, Urząd Gminy Ciechanów, Urząd Miasta i Gminy Glinojeck.

Udział jednostki w Akcji „Przejrzysta Polska” polega na zrealizowaniu minimum sześciu zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych. Radni Powiatu Ciechanowskiego na   sesji 21 marca podjęli decyzję o realizacji zadań fakultatywnych.

Zadania odpowiadają sześciu zasadom dobrego rządzenia: przejrzystości, przeciwdziałania korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalnośći (zgodnie z „Modelem Przejrzystej Gminy” opracowanym dla Fundacji im. S. Batorego przez Andrzeja Szeniawskiego przy współpracy Grażyny Prawelskiej-Skrzypek).

 

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie wdrażać będzie następujące zadania obligatoryjne ( o bowiązkowe) :

 • Opracowanie usług świadczonych w samorządzie - (zasada przejrzystości - zadanie 1.1)
 • Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego - (zasada braku tolerancji dla korupcji - zadanie 2.1)
 • Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - (zasada partycypacji społecznej -zadanie 3.1)
 • Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom powiatu aktualny dokument rozwojowy - ( zasada przewidywalności – zadanie 4.1)
 • Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat   w Starostwie   Powiatowym.  - (zasada fachowości – zadanie 5.1)
 • Przygotowanie i rozpropagowanie książeczki- ( coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?”   - ( zasada   rozliczalności – zadanie 6.1)

oraz zadania dodatkowe :

 • Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w Starostwie
 • Opracowanie powiatowego katalogu firm
 • Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie

Zarządzenie  Nr 5/2005 Starosty Ciechanowskiego z dnia 28 lutego 2005 roku - dotyczące powołania koordynatora Akcji "Przejrzysta Polska", Rzecznika Prasowego odpowiedzialnego za kontakty z mediami w zakresie Akcji oraz zespołów zadaniowych do realizacji zadań.

Zarządzenie Nr 19 /2005  Starosty Ciechanowwskiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku  - zmieniajace zarządzenie Nr 5/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie powołania zespołów zadaniowych do realizacji zadań w akcji "Przejrzysta Polska" 

Zadania fakultatywne wybrane do realizacji przez Radę Powiatu to:

 • Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – (zasada partycypacji społecznej – zadanie 3.6)
 • Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego – zasada braku tolerancji dla korupcji – zadanie 2.2)
 • Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego – ( zasada rozliczalności – zadanie 6.4)

Na wykonanie zadań wszyscy   uczestnicy mają czas do końca 2005 roku , a minimum zadań trzeba zaliczyć do września 2005 r.

Zgłaszając się do akcji samorządy otrzymały stronę – wizytówkę, informującą o wybranych przez nie zadaniach i informującą o przebiegu i realizacji zadań.

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-21 14:58:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-07-29 10:46:11
 • Liczba odsłon: 10697
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5783002]

przewiń do góry