UWAGA!

Zaktualizowane wersje

Powiatowego Katalogu Firm

 dostępne sa na stronie:

http://www.stciechanow.bip.org.pl/?tree=315

 

 

 

ANKIETA WPISU/ AKTUALIZACJI

firmy do Powiatowego Katalogu Firm

STAROSTWA POWIATOWEGO W CIECHANOWIE >>>

 

 

Szanowni Państwo!

 

Oddajemy w Państwa ręce Powiatowy Katalog Firm.

Jest to jedno z realizowanych zadań w ramach udziału powiatu ciechanowskiego w Akcji Przejrzysta Polska zgodnie z zasadą przejrzystości.

Katalog zawiera dane dotyczące firm, świadczące usługi klientom Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, w toczących się postępowaniach administracyjnych.

Celem tego zadania jest poprawa wizerunku urzędu i realizacja zasady uczciwej i wolnej konkurencji.

Udział w Katalogu jest dobrowolny i otwarty ( bezpłatny) dla wszystkich zainteresowanych firm na terenie powiatu ciechanowskiego, jak i zarejestrowanych poza terenem powiatu ale świadczących usługi klientom Starostwa.

   Przystępując do opracowania Katalogu zasięgnięto opinii Wydziałów Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu w celu sprecyzowania kategorii usług, które uwzględnione   będą przy wpisywaniu się firm.

Ze względu na kompleksową działalność firm w   Katalogu   firmy uwzględnione zostały w podziale na Wydziały odpowiedzialne za załatwianie danej sprawy.

Katalog spełnia określone standardy :

·         jest dostępny ( do wglądu) dla każdego klienta w poszczególnych Wydziałach Starostwa oraz Jednostkach Organizacyjnych Powiatu.

·         podlega aktualizacji

·         jest otwarty dla wszystkich firm, które chciałyby się w nim znaleźć

·         pracownicy wiedzą , dlaczego został opracowany katalog firm i czemu ma służyć oraz jakie są ich zadania w związku z katalogiem

·         zarządzeniem jest wprowadzony obowiązek posługiwania się nim przez pracowników

·         mieszkańcy zostali poinformowani o istnieniu katalogu, jego roli i zasadach udostępniania

·         na terenie Starostwa oraz na stronie internetowej powiatu znajduje się informacja o istnieniu katalogu i zasadach jego udostępniania.

·         na terenie Starostwa znajduje się informacja o zasadach wpisywania się do katalogu,

·         są prowadzone działania kontrolne i oceniające

 

 

Ciechanów, czerwiec 2005

 

 

 

***

Zapraszamy do aktualizacji Powiatowego Katalogu Firm >>>

***

 

Zdjęcia z realizacji zadania>>>

***

POWIATOWY  KATALOG  FIRM  >>>

WYKAZ

POWIATOWEGO KATALOGU   FIRM  >>>

(wg   kompetencji Wydziałów Starostwa Powiatowego w Ciechanowie)

 

KARTY  FIRM

 ( wg kompetencji wydziałów Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, w których konieczne jest lub może być pomocne wykonanie konkretnych usług klientom urzędu w toczących się postepowaniach administracyjnych )

 

I.

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPDARKI NIERUCHOMOŚCIAMI  >>>

WYKAZ ZAWIERA   FIRMY

ŚWIADCZĄCE   JEDNĄ   LUB   KILKA Z PONIŻSZYCH   USŁUG

 

 • Opracowywanie dokumentacji związanej z aktualizacją użytków gruntowych
 • Wykonywanie map geodezyjnych   dla celów projektowych
 • Pomiary realizacyjne
 • Pomiary inwentaryzacyjne
 • Wznowienia granic   w trybie art. 39 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Rozgraniczenia nieruchomości
 • Opracowanie dokumentacji dla celów wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji
 • Usługi rzeczoznawstwa majątkowego polegające na ustaleniu wartości nieruchomości gruntowych, lokalowych i budynkowych

II.

WYDZIAŁ  ROZWOJU   GOSPODARCZEGO, R

OLNICTWA  I  OCHRONY  ŚRODOWISKA >>>

WYKAZ ZAWIERA   FIRMY

ŚWIADCZĄCE   JEDNĄ   LUB   KILKA Z PONIŻSZYCH   USŁUG

 

 • Projektowanie i wykonawstwo oczyszczalni   ścieków
 • Prace projektowe w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
 • Usługi w zakresie opracowań ochrony środowiska
 • Usługi w zakresie usuwania drzewostanu rosnącego na gruntach będących własnością   Gminy
 • Wykonywanie projektów   i dokumentacji geologicznych – uprawnienia wydane przez Ministra Środowiska
 • Pozwolenia na usuwanie azbestu   ( lista firm na terenie powiatu ciechanowskiego)
 • Wykonywanie badań lekarskich dopuszczających reproduktora: ogiera, buhaja, knura, tryka, kozła do użytkowania w punkcie kopulacyjnym

III

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO>>>

 

WYKAZ ZAWIERA   FIRMY

ŚWIADCZĄCE   JEDNĄ   LUB   KILKA Z PONIŻSZYCH   USŁUG

 

 • Prace projektowe w zakresie architektury
 • Prace projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Prace projektowe w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
 • Prace projektowe w zakresie sieci i instalacji gazowych
 • Prace projektowe w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
 • Prace projektowe w zakresie drogownictwa

IV

WYDZIAŁ  KOMUNIKACJI I TRANSPORTU >>>

 

WYKAZ ZAWIERA   FIRMY

ŚWIADCZĄCE   JEDNĄ   LUB   KILKA Z PONIŻSZYCH   USŁUG

  

·         Stacje diagnostyczne

·         Ośrodki szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców

·         Jednostki wyznaczone do usuwania pojazdów z drogi i umieszczania pojazdów na strzeżonych parkingach   z terenu powiatu ciechanowskiego ( w sytuacjach określonych w art. 130 a ust 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym)

·         Usługi transportowe

·         Badania lekarskie kandydatów na kierowców i kierowców

 • Badania psychologiczne kierowców
 • Zakłady kasacji pojazdów (posiadające upoważnienie wojewody)
 • Projektowanie czasowej i stałej organizacji ruchu

 

***

  Zarządzenie Nr 12/2007  Starosty Ciechanowskiego z dnia 26.02.2007 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2005 Starosty Ciechanowskiego z 23 czerwca 2005 roku w sprawie  wdrożenia  procedury obowiązku stosowania Powiatowego Katalogu Firm oraz procedury  jego aktualizacji  >>>

 

***

Zarządzenie Nr 32/2005 Starosty Ciechanowskiego z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie wdrożenia procedury obowiązku stosowania Powiatowego Katalogu Firm oraz procedury jego aktualizacji >>>

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1  - Powiatowy Katalog Firm

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/ 2005 Starosty Ciechanowskiego z dnia 23 czerwca 2005 r>>>

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-09 14:44:29
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-27 10:11:49
 • Liczba odsłon: 1644
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5780877]

przewiń do góry