Informacje z wykonania budżetu w 2011 roku

(sprawozdania)

 

 

 

 

 

 

 • Rb-NDS >>>  - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
 • Rb-27S >>> - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
 • Rb-28S >>> -  roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
 • Rb-N i Rb-UN >>> - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  jst wg stanu na koniec IV kwartału oraz roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej jst wg stanu na koniec 2011 roku
 • Rb-Z i RB-UZ >>> -  kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku oraz roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie  zobowiązań według tytułów dłużnych jst wg stanu na koniec 2011 roku

I półrocze 2011

 

I kwartał 2011

 • Rb-NDS >>>  - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
 • Rb-N >>> - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego (sprawozdanie zbiorcze) wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku
 • Rb-Z >>> - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (sprawozdanie zbiorcze) wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku
 • Rb-27S >>> - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ( zbiorczo ) za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
  • Rb-27S >>> - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ( wg klasyfikacji budżetowej ) za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2011
 • Rb-28S >>> - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ( zbiorczo ) za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011
  • Rb-28S >>>  - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ( wg klasyfikacji budżetowej ) za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-05 13:12:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-04 15:13:41
 • Liczba odsłon: 1793
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5979625]

przewiń do góry