Budżet Powiatu Ciechanowskiego 
na 2022 rok
 
 • załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego w 2022 rok
 • załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego w 2022 rok
 • załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu powiatu ciechanowskiego w 2022 roku
 • załącznik nr 4 - Dochodów i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku
 • załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla, na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku
 • załącznik nr 6 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu ciechanowskiego w 2022 roku
 • załącznik nr 7 - Dotacje celowe w 2022 roku na zadania własne powiatu ciechanowskiego realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych
 • załącznik nr 8 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową
 • załącznik nr 9 - Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 roku

 
*****
Projekt
Budżetu Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok
 
Uchwała Nr 227/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok
 

Opinia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  (opublikowano 21.12.2021)

Uchwała Nr 3/2021 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok  (opublikowano 21.12.2021)

Uchwała Nr 1/2021 Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu powiatu ciechanowskiego na 2022 rok  (opublikowano 21.12.2021)

Uchwała Nr 3.c./91/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu  (opublikowano 07.12.2021)
 

 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-11-17 13:46:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-30 12:07:43
 • Liczba odsłon: 209
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5205977]

przewiń do góry