Budżet Powiatu Ciechanowskiego 
na 2022 rok
 
 • załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego w 2022 rok
 • załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego w 2022 rok
 • załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu powiatu ciechanowskiego w 2022 roku
 • załącznik nr 4 - Dochodów i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku
 • załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla, na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku
 • załącznik nr 6 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu ciechanowskiego w 2022 roku
 • załącznik nr 7 - Dotacje celowe w 2022 roku na zadania własne powiatu ciechanowskiego realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych
 • załącznik nr 8 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową
 • załącznik nr 9 - Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 roku
 
Uchwała Nr 3.j./206/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu  (opublikowano 27.01.2022)

Uchwała Nr 3.l./204/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej  (opublikowano 27.01.2022)
 
*****
12.09.2022 - Uchwała Nr 114/2022 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za I półrocze 2022 roku
08.07.2022 - Uchwała Nr VI/49/367/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku budżetowym 2022

 Uchwała Nr 3.1.a/28/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Powiatu Ciechanowskiego  (opublikowano 08.07.2022)

 

*****
ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

*****
Projekt
Budżetu Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok
 
Uchwała Nr 227/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok
 

Opinia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  (opublikowano 21.12.2021)

Uchwała Nr 3/2021 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok  (opublikowano 21.12.2021)

Uchwała Nr 1/2021 Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu powiatu ciechanowskiego na 2022 rok  (opublikowano 21.12.2021)

Uchwała Nr 3.c./91/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu  (opublikowano 07.12.2021)
 

 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-11-17 13:46:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-01 08:53:12
 • Liczba odsłon: 1970
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5809076]

przewiń do góry