HARMONOGRAM DZIAŁAŃ GIMNAZJALISTY

  kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej  dla młodzieży

prowadzonej przez POWIAT CIECHANOWSKI

w ramach elektronicznej rekrutacji

NA ROK SZKOLNY 2011 / 2012

ADRES  STRONY  INTERNETOWEJ  SYSTEMU:  https://ciechanow.edu.com.pl

 

 

L.p

Termin

Działanie

 

 

 

 

1

 

 

 

 

od 16 maja

godz. 10:00

do 24 maja

godz. 13:00

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży zakładają swoje konta w Systemie, samodzielnie lub w macierzystym gimnazjum

__________________________________________________________

Kandydaci wybierają maksymalnie trzy szkoły oraz układają listę wybranych oddziałów w kolejności:
od najbardziej do najmniej preferowanego.

__________________________________________________________

Kandydaci drukują podanie z Systemu.

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do:

o         zasadniczych szkół zawodowych oraz techników – uzyskują w tych szkołach potwierdzenie prawidłowości zaświadczenia lekarskiego

Wydrukowane podanie podpisane przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów) oraz potwierdzone we właściwych szkołach kopie zaświadczeń i dokumentów, kandydat zanosi do szkoły, w której jest oddział wybrany przez niego jako pierwszy – jest to szkoła pierwszego wyboru.

 

 

 

 

2

 

 

 

od 16 czerwca

godz. 10:00

do 21 czerwca

godz. 13:00

Kandydat może zmienić decyzję dotyczącą wyboru oraz kolejności oddziałów i szkół.
W celu  wprowadzenia zmiany do systemu należy:

·          z jednym z rodziców (prawnych opiekunów) udać się do szkoły pierwszego wyboru,

·          anulować złożone podanie i odebrać załączniki,

·          upewnić się, czy szkoła wprowadziła do Systemu informację o anulowaniu podania (komunikat w Systemie) (jeśli zostało anulowane można je zmienić)

·          wprowadzić do Systemu nowe informacje,

·          wydrukować i podpisać wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) nowe podanie,

·          złożyć nowe podanie wraz z załącznikami do szkoły, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru.

 

3

 

do 27 czerwca

godz. 12:00

Kandydat wprowadza do Systemu swoje oceny ze świadectwa, z egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie (samodzielnie lub w macierzystym gimnazjum).

 

4

 

od 22 czerwca

godz. 11:00

do 27 czerwca

godz. 14:00

Kandydaci składają jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego tylko w szkole pierwszego wyboru. Im wcześniej kandydat złoży powyższe dokumenty tym więcej będzie miał czasu na  sprawdzenie w Internecie poprawności wprowadzonych danych i obliczenia punktów, a w przypadku stwierdzenia błędu , na zgłoszenie go w szkole pierwszego wyboru.

 

5

 

 

1 lipca

godz. 14:00

 

Szkoły wywieszają listy zakwalifikowanych.

 

 

6

 

 

od 1 lipca

godz. 14:00

do 5 lipca

godz. 14:00

 

Kandydat sprawdza w Internecie lub na listach wywieszonych w szkołach, gdzie został zakwalifikowany do przyjęcia i potwierdza wolę uczęszczania do tej szkoły poprzez złożenie w niej oryginałów: świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych wymaganych dokumentów. Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginału świadectwa w terminie (niepotwierdzenia woli uczęszczania do szkoły), kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły. Oznacza to, że będzie on mógł ubiegać się o przyjęcie dopiero w ramach rekrutacji uzupełniającej lub dodatkowej.

 

 

7

 

5 lipca

godz. 16:00

Szkoły wywieszają listy   p r z y j ę t y c h.

Kandydat sprawdza w Internecie lub na liście wywieszonej w szkole, czy został przyjęty. 
Kandydat, który nie zdołał zakwalifikować się do żadnego oddziału może uzyskać w Systemie informacje o wolnych miejscach, jakie pozostały w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

8

 

od 6 lipca

do 7 lipca

godz. 12:00

Kandydat, który nie zdołał zakwalifikować się do żadnego oddziału może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, prowadzonej przez szkoły, w których są wolne miejsca.

W tym celu  składa dokumenty (kserokopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego) do wybranych szkół, które nie dokonały naboru.

 

 

9

 

od 7 lipca

godz. 14:00

do 11 lipca

godz. 14:00

Kandydaci, którzy brali udział w rekrutacji uzupełniającej sprawdzają na listach wywieszonych w szkole, czy zostali przyjęci.

Kandydaci zakwalifikowani w ramach rekrutacji uzupełniającej składają oryginał świadectwa w szkole, do której zostali przyjęci.

 

10

 

11 lipca

godz. 15:00

 

Szkoły wywieszają listy przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

 

11

 

od 22 sierpnia

do 26 sierpnia

Kandydat, który nie zdołał zakwalifikować się do żadnego oddziału sprawdza w Systemie, w których szkołach są wolne miejsca i składa dokumenty do wybranej szkoły, która nie dokonała naboru i prowadzi rekrutację dodatkową.

 

 

Plik do pobrania: Harmonogram >>>

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-24 10:46:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-24 10:46:31
  • Liczba odsłon: 1388
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5979855]

przewiń do góry