REJESTR  INSTYTUCJI  KULTURY


INFORMACJA
o Rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Powiat Ciechanowski 
oraz sposobie  udostępniania danych w nim zawartych

 


Zgodnie z § 2 Rozporządzenia  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 26 stycznia 2012  ( Dz. U. z 2012 r. poz.189) Rejestr  instytucji kultury  prowadzony jest w postaci elektronicznej.

Dane zawarte w rejestrze  udostępnia się przez:

- otwarty  dostęp do zawartości rejestru przez stronę  Biuletynu Informacji Publicznej organizatora,
- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Powiat Ciechanowski prowadzący rejestr instytucji kultury  wydaje  urzędowo  poświadczony odpis każdemu, kto  zwróci  się z wnioskiem  o jego wydanie

Odpis  z rejestru  instytucji kultury  może być pełny  lub skrócony . Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych  w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera  treść aktualnych  wpisów dokonanych  w rejestrze.

Odpisy są opatrywane  datą , pieczęcią urzędową  oraz podpisem  osoby , która je sporządziła, z podaniem  jej imienia i nazwiska  oraz stanowiska służbowego.

Odpis przesyła się wnioskodawcy  w terminie 14 dni od dnia  otrzymania wniosku , na adres  wskazany  we wniosku, przesyłką poleconą  lub  przekazuje  się osobiście  wnioskodawcy  albo  osobie  przez niego upoważnionej, za pisemnym  potwierdzeniem odbioru.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe  oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-30 12:31:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-30 12:33:02
  • Liczba odsłon: 1085
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5209449]

przewiń do góry