REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

INFORMACJA
o Rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Powiat Ciechanowski 
oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych


Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. poz. 189) Rejestr instytucji kultury prowadzony jest w postaci elektronicznej.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

- otwarty dostęp do zawartości rejestru przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora,
- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Powiat Ciechanowski prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-30 12:31:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-22 08:27:25
  • Liczba odsłon: 1523
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818590]

przewiń do góry