Budżet Powiatu Ciechanowskiego na 2009 rok

 

Uchwała Nr III/18/141/08

Rady Powiatu Ciechanowskiego

z 29 grudnia 2008 r

w sprawie budżetu powiatu ciechanowskiego na rok 2009

         Budżet powiatu ciechanowskiego przedstawiony został w excelu. Kolejne arkusze zawierają następujące zestawienia:

1.         Dochody budżetu powiatu na 2009 r.

2.         Wydatki budżetu powiatu na 2009 rok.

3.         Zadania inwestycyjne w 2009 roku.

4.         Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

5.         Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku.

6.         Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r .

7.         Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku.

8.         Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok.

9.         Dotacje podmiotowe w 2009 r.

10.      Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku.

11.      Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

12.      Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

13.      Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu Państwa.

14.   Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

 

Uchwała Nr 6/2009 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z 13 stycznia 2009 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego  budżetu powiatu ciechanowskiego na rok 2009

 

Załączniki do uchwały Nr 6/2009 >>> - układ wykonawczy

 

 

 

ZMIANY W  BUDŻECIE  I  UKŁADZIE WYKONAWCZYM

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-06 14:50:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Penda Małgorzata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-07 15:34:07
  • Liczba odsłon: 2053
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5818561]

przewiń do góry