KARTY  USŁUG

Wydział Rolnictwa i Środowiska

 

KASA w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie
  czynna w godzinach:
poniedziałek - piątek: 8 00 - 15 40

 

Wpłaty mogą być dokonywane kartą płatniczą lub telefonem
 
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie informuje,
że  od  dnia 1 maja 2016 roku opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej,
wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesje)
można uiszczać
w kasie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7  (parter)
lub
na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ciechanów

nr 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001

 
 

Opłaty za karty wędkarskie można uiszczać

w kasie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7  (parter)
lub
na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ciechanowie
nr 06 1020 1592 0000 2602 0254 8154

 

 

1. KARTA  USŁUG  1 -  Zgłoszenie projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi

 

2. KARTA  USŁUG  2 -  Zatwierdzanie projektów prac geologicznych, hydrogeologicznych oraz z zakresu geologii inżynierskiej

 

3. KARTA  USŁUG  3 -  Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich oraz geologicznych ustalających zasoby złóż kopalin pospolitych  (powierzchnia złoża do 2 ha, planowane wydobycie do 20000 m3)

 

4. KARTA  USŁUG  4 -  Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych  (powierzchnia złoża do 2 ha, planowane wydobycie do 20000 m3)

 

5.  KARTA  USŁUG  5 -  Pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla wytwórców prowadzących instalację i wytwarzających powyżej 1 tony rocznie odpadów niebezpiecznych lub odpadów innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5000 ton rocznie

 

6.  KARTA  USŁUG  6 -  Decyzja - zezwolenie na przetwarzanie odpadów

 

7.  KARTA  USŁUG  7 -  Decyzja - zezwolenie na działalność w zakresie zbierania odpadów

 

8.  KARTA  USŁUG  8 -  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

 

9.  KARTA  USŁUG  9 -  Zgłoszenie  instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia (nie dotyczy osób fizycznych)

 

10. KARTA  USŁUG 10 -  Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

 

11. KARTA  USŁUG  11 -  Wydawanie pozwolenia zintegrowanego

 

12. KARTA  USŁUG  12 -  Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości, będących własnością gminy

 

13. KARTA  USŁUG  13 -  Wydanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego

 

14. KARTA  USŁUG  14 -  brak

 

15. KARTA  USŁUG  15 -  Zmiana lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów

 

16. KARTA  USŁUG  16 -  Wydawanie zezwolenia na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu, wyłącznie w przypadkach losowych

 

17. KARTA  USŁUG  17 -  Wydawanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszkańców

 

18. KARTA  USŁUG  18 -  Rejestracja zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej, zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków

 

19. KARTA  USŁUG  19 -  Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

 

 

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych:

- hodowania chartów rasowych lub ich mieszańców [ pdf ]
- usuwania drzew i krzewów [ pdf ]
- rejestracji sprzętu pływającego [ pdf ]
- kart wędkarskich [ pdf ]
- udostępniania informacji o środowisku [ pdf ]
- zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzania lasu [ pdf ]
- kwalifikowania drzew do wyrębu [ pdf]
- zmiana lasu na użytek rolny [ pdf ]
- rejestracji zwierząt podlegających ograniczeniu [ pdf ]
- wydawanie zezwoleń na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własność SP [ pdf ]

- zgłaszania/zatwierdzania projektu robót geologicznych [ pdf ]
- udzielenia zezwolenia na zbieranie / przetwarzanie odpadów [ pdf ]
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-09-10 11:02:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-15 15:43:55
  • Liczba odsłon: 7246
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4568311]

przewiń do góry