KARTY USŁUG - sposoby przyjmowania i załatwiania spraw >>>
 
 
Wydział Komunikacji i Transportu
pokój 4, 5, 18
 
 
Wojciech Rykowski - Kierownik Wydziału                                     tel. 729-055-904
Karol Makijonko - Zastępca Kierownika Wydziału                        tel. 729-055-901
 
Iwona Gołębiewska - Inspektor                                                           tel. 729-055-902
Agnieszka Gołąb - referent                                                                  tel. 729-055-901
Renata Kośmińska - Główny specjalista                                               tel. 729-055-901
Mariusz Przybyszewski - Podinspektor                                                tel. 729-055-901
Barbara Przybylska - Inspektor                                                            tel. 729-055-901
Ewa Rudzińska - Inspektor                                                                   tel. 729-055-901
Jacek Ryziński - Specjalista                                                                   tel. 729-055-901
Danuta Skibicka - Inspektor                                                                 tel. 729-055-902
Marlena Kamińska - Referent                                                               tel. 729-055-901
Anna Zawada - Inspektor                                                                     tel. 729-055-902
Katarzyna Żerdziewska - Inspektor                                                       tel. 729-055-901
Adam Żochowski - Podinspektor                                                          tel. 729-055-901
Ewa Nadaj - Pomoc administracyjna                                                     tel. 729-055-901
 
 
Do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu należą sprawy z zakresu rejestracji pojazdów, wydawania i zatrzymywania praw jazdy oraz transportu, a w szczególności:
1)  ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa Państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej;
2)  wyrażanie zgody i ustalanie warunków dla przewoźników, wobec których Zarząd Powiatu wykonuje uprawnienia;
3)  dokonywanie stałej rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych;
4)  dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów;
5)  wydawanie kart pojazdów i dokonywanie w niej wpisów;
6)  kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne;
7)  przeprowadzanie egzaminów z zakresu wykonywania transportu drogowego taksówką;
8)  praw jazdy;
9)  wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;
10) decydowanie o skierowaniu osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;
11) decydowanie o skierowaniu kierujących pojazdami na badania lekarskie;
12) podejmowanie decyzji o zatrzymaniu praw jazdy;
13) wydawanie decyzji o cofnięciu i przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi;
14) wydawanie zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi i przewożącymi  wartości pieniężne;
15) udzielanie, odmowa udzielania, cofanie, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami w zakresie przewozów regularnych na liniach komunikacyjnych obejmujących zasięgiem powiat lub powiaty sąsiadujące z powiatem właściwym dla siedziby przedsiębiorcy;
16) realizacja zadań z zakresu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;
17) w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i instruktorami:
   a) prowadzenie ewidencji instruktorów i wydawanie im legitymacji;
   b) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem szkoleń kierowców;
   c) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
   d) wydawanie i cofanie uprawnień diagnosty;
   e) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stacji kontroli pojazdów;
   f) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów i skreślanie przedsiębiorców z rejestru działalności regulowanej;
   g) usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1-2 ustawy o ruchu drogowym.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penda Małgorzata
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 16:44:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Godlewska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-15 15:51:02
  • Liczba odsłon: 52974
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4422786]

przewiń do góry