Informacje o zgłoszeniach budowy
2020 rokL.p.

 
Data dodania

  Data wpływu wniosku/
  Nr wniosku

w EZD

 
Sygnatura sprawy

Nazwa inwestora

Rodzaj inwestycji

Lokalizacja

Data
  przyjęcia zgłoszenia

  Data wydania decyzji /sprzeciwu

Uwagi, Informacja
o korekcie

1
23.01.2020r.
16.01.2020r.
1393
WAB.6743.4.1.2020.JK
Energa-             Operator S.A. Oddział w Płocku
Budowa linii napowietrznych nN 0,4 kV wraz z przyłączami oraz rozbiórka linii napowietrznych nN 0,4 kV
dz. nr ew. 153,154,155,156,158, 160,168,170,171,172, 173,174,175,176,177, 178,179,180,181/1,181/2, 187,201/2,202,204,213, 215,217,233,234,235,236, 237,241,243,245,247,249, 250/1,250/2,250/3,252, 268,274,3496 w m. Żochy, oraz dz. nr 1/1,1/2,4,7,8,9,31/1,119/1 w m.Nowa Wieś, gm. Ojrzeń
07.02.2020r.

 

2
03.02.2020r.
28.01.2020r.
WAB.6743.4.2.2020.KHM
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE
dz. nr ew. 377, 347, 340, 324/13, 325/2, m. Ciechanów, obręb ew. Krubin


 

3
07.02.2020r.

04.02.2020r.
3378
WAB.6743.4.3.2020.JK
Energa - Operator S.A. Oddział w Płocku
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowym
dz. nr ew. 8/1, 8/2, 49, 143/2, 140/2, 139/2, 138/2, 134/2, 133/2, 129/2, 128/2, 124/2, 124/1 w Glinojecku, przy ul. Wojska Polskiego


 

4

13.02.2020r.
06.02.2020r.
3636
WAB.6743.4.4.2020.JK
Pfeifer &Langen Polska S.A.
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym
dz. nr 35/6, 35/8, 35/9, 35/7, 35/5, Zygmuntowo, gm. Glinojeck


 

5
13.02.2020r.

07.02.2020r.
3725
WAB.6743.4.5.2020.JK
Energa - Operator S.A.
Budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV oraz rozbiórka odcinka linii napowietrznej nn-0,4 kV
dz. nr 411/2, 412, Kowalewko, gm. Glinojeck


 

6
21.02.2020r.
20.02.2020 r.
WAB.6743.4.6.2020.AK2
Energa - Operator S.A Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV typu YAKXS 4x240 mm2 o długości trasy 433m wraz z szafką rodzielczą i przyłączami kablowymi
dz. 12/2 Pajewo Króle, gmina Opinogóra Górna
dz. 1, 2 , 3 Nieradowo, gmina Gołymin Ośrodek


 

7
21.02.2020r.

10.02.2020r.
WAB.6743.4.7.2020.AK2
Energa - Operator S.A.
budowa linii kablowej nn
dz. 67/8, 67/16, 67/15, 65/9, 65/8, 65/10, Mieszki - Różki, gm. Ciechanów
03.03.2020r.

 

8

28.02.2020r.
20.02.2020r.

6048
WAB.6743.4.8.2020.JK
Energa - Operator S.A. budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafą pomiarową
dz. nr ew. 39/4, 39/8, 39/9, m. Osada Wola,  gm. Ojrzeń

 

9

28.02.2020r.
24.02.2020r.

5451
WAB.6743.4.9.2020.AC
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur  PE dn 40 mm
dz. nr ew 17/2, 23/26, m. Ciechanów, ul. Śmiecińska, obręb ew. Śmiecin
17.03.2020r.

 

10

28.02.2020r.
25.02.2020r.
WAB.6743.4.10.2020.KHM
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur  PE dn 40 mm dz. nr ew 110, 111/14, m. Ciechanów, ul. Wiśniowa, obręb ew. Śmiecin

 

11

28.02.2020r.
25.02.2020r.

5627
WAB.6740.4.11.2020.AK
Energa Operator SA
budowa linii kablowych nN 0,4 ze złączami kablowymi nN
dz. nr ew. 34/9, 34/19, 34/26, 35/17, m. Ciechanów, ul. Niechodzka


 

12

12.03.2020r.
06.03.2020r.
WAB.6743.4.12.2020.MG
ENERGA - OPERATOR S. A.
budowa linii kablowej nn 0,4 kV
dz. 43/3, 42, 7/3, 7/8, 7/7, 7/17, Ujazdowo, gmina Ciechanów
30.04.2020r.

 

13

16.03.2020r.
12.03.2020r.
WAB.6743.4.13.2020.AC
Gmina Miejska Ciechanów
budowa linii napowietrzno - kablowych n.n. z demontażem linii istniejących w ulicach M.C. Skłodowskiej, Nizinnej w Ciechanowie
dz. nr 321, 334, 341/2, 347, 335/1, 335/2, 342, 340, 341/3, 341/6, m. Ciechanów, obręb ew. Gostkowo


 

14

26.03.2020r.
25.03.2020r.
8719
WAB.6743.4.14.2020.MG
Gmina Ciechanów
budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE
dz. 187/1,187/10, ul. Kasztanowa i ul. Klonowa, Kargoszyn, gmina Ciechanów
08.06.2020 r.

 

15

14.04.2020r.
07.04.2020r.
WAB.6743.4.15.2020.KHM
Gmina Regimin
budowa linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowo-pomiarowym celem zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego na dz. nr 83/12.
dz. 83/1, 83/9, 83/10, 83/12, 83/13, gmina Regimin, obręb-Regimin.


 

16

17.04.2020r.
14.04.2020r.
9907
WAB.6743.4.16.2020.MG
ENERGA - OPERATOR S.A.

budowa izolowanych linii napowietrznych nn 0,4 kV, linii kablowej nn 0,4 kV, przyłączy napowietrznych 0,4 kV, przyłącza napowietrzno - kablowego nn, rozbiórka linii napowietrznej nn 0,4 kV, rozbiórka przyłączy napowietrznych nn 0,4 kV

dz. nr ewid.: 129/5, 156, 18, 34, 126, 149/2, 151/1, 162, 231, 159/2, 160/2, 182/1, 160/1, 38, 202, 74, 153/2, 75/2, 149/1, 152, 150, 72, 151/2, 163/1, 164, 165/1, 106, 153/1, 129/2, 154, 155, 157, 140, 158/1, 159/1, 161, 141, 142, 300, 301, 304, 200, 302, 303, 201, 143, 203, 204, 206, 213/3, m. Rykaczewo, gmina Ciechanów
18.05.2020r.

 

17

20.04.2020r.
15.04.2020r.
10052
WAB.6743.4.17.2020.JK
Energa - Operator S.A.
Budowa linii kablowej nN ze złączem kablowym nN
dz. nr ew. 161/16, 161/29, 161/31, 161/33, Chrzanówek, gm. Opinogóra Górna
14 maja 2020 r.
zaświadczenie  

 

18

21.05.2020r.
15.05.2020r.
WAB.6743.4.18.2020.KP
Energa - Operator S.A.
Budowa linii kablowej nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe do zasilenia budynku stacji kontroli pojazdów
dz. nr ew. 4105/1 w m. Ciechanów, przy ul. Przasnyskiej


 

19

21.05.2020r.
19.05.2020r.
12555
WAB.6743.4.19.2020.MG
Energa - Operator S. A.
budowa linii kablowej nN ze złączem kablowym
dz. 66/3, 69, m. Mieszki Wielkie, gmina Ciechanów
16.06.2020 r.

 

20

21.05.2020r.
14.05.2020r.
WAB.6743.4.19.2020.KHM
Energa - Operator S. A. budowa linii kablowej nN ze złączem kablowymcelem zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego na dz. nr 147/30 dz. nr ewid. 145/13, 146/8, 147/22, 147/30, 147/31, 147/32, 147/33, 147/34, 147/35, 147/36, 152/13, obręb 110-Chrzanówek, gmina m. Ciechanów.


 

21

28.05.2020r.
25.05.2020r.
13054
WAB.6743.4.21.2020.AK2
Gmina Gołymin - Ośrodek
budowa sieci wodociągowej na terenie działki oznaczonej nr ewid. 17,20 położonej w obrębie Konarzewo-Marcisze gm. Gołymin - Ośrodek
dz. nr ewid. 17, 20
Konarzewo-Marcisze, gm. Gołymin - Ośrodek


 

22

28.05.2020r.
26.05.2020r.
13233
WAB.6743.4.22.2020.AC
Energa Operator SA Oddział w Płocku
budowa linii kablowych nN ze złączami kablowymi nN w celu zasilania w energię elektryczną budynku usługowo  mieszkalnego
dz. nr ew. 872/5, 873/5, Ciechanów,                            ul. Czarnieckiego, obręb ew. Śmiecin
17.06.2020 r.

 

23

29.05.2020r.
28.05.2020r.
13408
WAB.6743.4.23.2020.MG
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
budowa sieci gazowej
dz. 24/23, 24/31, 160, Chruszczewo, ul. Lipowa, gmina Ciechanów 19.06.2020r.

 

24

29.05.2020r.
28.05.2020r.
13409
WAB.6743.4.24.2020.MG
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. budowa sieci gazowej
dz. 114, ul. Rzeczna, Kargoszyn, gmina Ciechanów 19.06. 2020 r.

 

25

04.06.2020r.
02.06.2020r.
13833
WAB.6743.4.25.2020.MG
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
dz. 4100/10, ul. Gruduska, miasto Ciechanów, dz. 78/11, 54, 23/2, 57/13, m. Przążewo, dz. 155/21, 243/23, 234/26, 234/5, 233, 243/2, 243/1, 113, 63, 69, 70/2, 78, 71, 79/2, 252/2, 75, m. Niestum, gmina Ciechanów wniosek wycofany przez inwestora

 


26
17.06.2020r.
02.06.2020r.
13831
WAB.6743.4.26.2020.KHM
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63PE
dz. 4616/38, 4616/29, 4616/42, ul. Św Anny, obręb Scalenie, m. Ciechanów

 


27
17.06.2020r.
04.06.2020r.
WAB.6743.4.27.2020.KHM Energa Operator SA Oddział w Płocku przebudowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV
dz. 4025/2, 4026/1, 4027, 4028, 4029, 4031, 4032/1, 4032/2, 4033/2, 4033/4, 4033/6, 4033/7, 4034, 4035, 4037/2, 4044, 4045, 4047/1, 4047/2, 4050, 4052, 4053, 4054/2, 4054/3, 4055, 4056, 4057, 4058, 4100/10, 4100/17, 4106/2, 4106/3, 4107/2, 4107/3, 4109/2, 4109/3, 4110/3, 4111/1, 4111/2, 4111/3, 4112/1, 4113/2, 4114/1, 4114/2, 4115/1, 4119, 4120, 4123/16, 4123/17, 4124/1, 4125/1, 4126/1, 4127/2, 4127/3, 4128/9, 4129, 4131/8, 4132/1, 4133, 4135/1, 4135/2, 4137, 4139, 4140/8, 4876, 4877, obręb Scalenie, m. Ciechanów.


 


28
18.06.2020r.
08.06.2020r.
WAB.6743.4.28.2020.KHM
Energa Oświetlenie Sp. z o. o.
budowa oświetlenia ulicy 11 Pułku Ułanów Legionowych w m. Ciechanów
dz. 531/1, 372/1, 513/1, 513/2, 536/1, obręb 10-Śródmieście, m. Ciechanów.