Informacje o zgłoszeniach budowy
2020 rok
 
 
 

L.p.

 
Data dodania

  Data wpływu wniosku/
  Nr wniosku

w EZD

 
Sygnatura sprawy

Nazwa inwestora

Rodzaj inwestycji

Lokalizacja

Data
  przyjęcia zgłoszenia

  Data wydania decyzji /sprzeciwu

Uwagi, Informacja
o korekcie

1
23.01.2020r.
16.01.2020r.
1393
WAB.6743.4.1.2020.JK Energa-             Operator S.A. Oddział w Płocku Budowa linii napowietrznych nN 0,4 kV wraz z przyłączami oraz rozbiórka linii napowietrznych nN 0,4 kV dz. nr ew. 153,154,155,156,158, 160,168,170,171,172, 173,174,175,176,177, 178,179,180,181/1,181/2, 187,201/2,202,204,213, 215,217,233,234,235,236, 237,241,243,245,247,249, 250/1,250/2,250/3,252, 268,274,3496 w m. Żochy, oraz dz. nr 1/1,1/2,4,7,8,9,31/1,119/1 w m.Nowa Wieś, gm. Ojrzeń 07.02.2020r.  

 

2 03.02.2020r. 28.01.2020r. WAB.6743.4.2.2020.KHM Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dz. nr ew. 377, 347, 340, 324/13, 325/2, m. Ciechanów, obręb ew. Krubin    

 

3 07.02.2020r.
 
04.02.2020r.
3378
WAB.6743.4.3.2020.JK Energa - Operator S.A. Oddział w Płocku Budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowym dz. nr ew. 8/1, 8/2, 49, 143/2, 140/2, 139/2, 138/2, 134/2, 133/2, 129/2, 128/2, 124/2, 124/1 w Glinojecku, przy ul. Wojska Polskiego    

 

4
13.02.2020r.
06.02.2020r.
3636
WAB.6743.4.4.2020.JK Pfeifer &Langen Polska S.A. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym dz. nr 35/6, 35/8, 35/9, 35/7, 35/5, Zygmuntowo, gm. Glinojeck    

 

5 13.02.2020r.
 
07.02.2020r.
3725
WAB.6743.4.5.2020.JK Energa - Operator S.A. Budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV oraz rozbiórka odcinka linii napowietrznej nn-0,4 kV dz. nr 411/2, 412, Kowalewko, gm. Glinojeck    

 

6 21.02.2020r. 20.02.2020 r. WAB.6743.4.6.2020.AK2 Energa - Operator S.A Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV typu YAKXS 4x240 mm2 o długości trasy 433m wraz z szafką rodzielczą i przyłączami kablowymi dz. 12/2 Pajewo Króle, gmina Opinogóra Górna
dz. 1, 2 , 3 Nieradowo, gmina Gołymin Ośrodek
   

 

7 21.02.2020r.
 
10.02.2020r. WAB.6743.4.7.2020.AK2 Energa - Operator S.A. budowa linii kablowej nn dz. 67/8, 67/16, 67/15, 65/9, 65/8, 65/10, Mieszki - Różki, gm. Ciechanów 03.03.2020r.  

 

8
 
28.02.2020r. 20.02.2020r.

6048
WAB.6743.4.8.2020.JK Energa - Operator S.A. budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafą pomiarową dz. nr ew. 39/4, 39/8, 39/9, m. Osada Wola,  gm. Ojrzeń    

 

9
 
28.02.2020r. 24.02.2020r.

5451
WAB.6743.4.9.2020.AC Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur  PE dn 40 mm dz. nr ew 17/2, 23/26, m. Ciechanów, ul. Śmiecińska, obręb ew. Śmiecin 17.03.2020r.  

 

10
 
28.02.2020r. 25.02.2020r. WAB.6743.4.10.2020.KHM Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur  PE dn 40 mm dz. nr ew 110, 111/14, m. Ciechanów, ul. Wiśniowa, obręb ew. Śmiecin    

 

11
 
28.02.2020r. 25.02.2020r.

5627
WAB.6740.4.11.2020.AK Energa Operator SA budowa linii kablowych nN 0,4 ze złączami kablowymi nN dz. nr ew. 34/9, 34/19, 34/26, 35/17, m. Ciechanów, ul. Niechodzka    

 

12
 
12.03.2020r. 06.03.2020r. WAB.6743.4.12.2020.MG ENERGA - OPERATOR S. A. budowa linii kablowej nn 0,4 kV dz. 43/3, 42, 7/3, 7/8, 7/7, 7/17, Ujazdowo, gmina Ciechanów 30.04.2020r.  

 

13
 
16.03.2020r. 12.03.2020r. WAB.6743.4.13.2020.AC Gmina Miejska Ciechanów budowa linii napowietrzno - kablowych n.n. z demontażem linii istniejących w ulicach M.C. Skłodowskiej, Nizinnej w Ciechanowie dz. nr 321, 334, 341/2, 347, 335/1, 335/2, 342, 340, 341/3, 341/6, m. Ciechanów, obręb ew. Gostkowo    

 

14
 
26.03.2020r. 25.03.2020r.
8719
WAB.6743.4.14.2020.MG Gmina Ciechanów budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE dz. 187/1,187/10, ul. Kasztanowa i ul. Klonowa, Kargoszyn, gmina Ciechanów 08.06.2020 r.  

 

15
 
14.04.2020r. 07.04.2020r. WAB.6743.4.15.2020.KHM Gmina Regimin budowa linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowo-pomiarowym celem zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego na dz. nr 83/12. dz. 83/1, 83/9, 83/10, 83/12, 83/13, gmina Regimin, obręb-Regimin.    

 

16
 
17.04.2020r. 14.04.2020r.
9907
WAB.6743.4.16.2020.MG ENERGA - OPERATOR S.A.

budowa izolowanych linii napowietrznych nn 0,4 kV, linii kablowej nn 0,4 kV, przyłączy napowietrznych 0,4 kV, przyłącza napowietrzno - kablowego nn, rozbiórka linii napowietrznej nn 0,4 kV, rozbiórka przyłączy napowietrznych nn 0,4 kV

dz. nr ewid.: 129/5, 156, 18, 34, 126, 149/2, 151/1, 162, 231, 159/2, 160/2, 182/1, 160/1, 38, 202, 74, 153/2, 75/2, 149/1, 152, 150, 72, 151/2, 163/1, 164, 165/1, 106, 153/1, 129/2, 154, 155, 157, 140, 158/1, 159/1, 161, 141, 142, 300, 301, 304, 200, 302, 303, 201, 143, 203, 204, 206, 213/3, m. Rykaczewo, gmina Ciechanów 18.05.2020r.  

 

17
 
20.04.2020r. 15.04.2020r.
10052
WAB.6743.4.17.2020.JK Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nN ze złączem kablowym nN dz. nr ew. 161/16, 161/29, 161/31, 161/33, Chrzanówek, gm. Opinogóra Górna 14 maja 2020 r.
zaświadczenie  
 

 

18
 
21.05.2020r. 15.05.2020r. WAB.6743.4.18.2020.KP Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe do zasilenia budynku stacji kontroli pojazdów dz. nr ew. 4105/1 w m. Ciechanów, przy ul. Przasnyskiej    

 

19
 
21.05.2020r. 19.05.2020r.
12555
WAB.6743.4.19.2020.MG Energa - Operator S. A. budowa linii kablowej nN ze złączem kablowym dz. 66/3, 69, m. Mieszki Wielkie, gmina Ciechanów 16.06.2020 r.  

 

20
 
21.05.2020r. 14.05.2020r. WAB.6743.4.19.2020.KHM Energa - Operator S. A. budowa linii kablowej nN ze złączem kablowymcelem zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego na dz. nr 147/30 dz. nr ewid. 145/13, 146/8, 147/22, 147/30, 147/31, 147/32, 147/33, 147/34, 147/35, 147/36, 152/13, obręb 110-Chrzanówek, gmina m. Ciechanów.    

 

21
 
28.05.2020r. 25.05.2020r.
13054
WAB.6743.4.21.2020.AK2 Gmina Gołymin - Ośrodek budowa sieci wodociągowej na terenie działki oznaczonej nr ewid. 17,20 położonej w obrębie Konarzewo-Marcisze gm. Gołymin - Ośrodek dz. nr ewid. 17, 20
Konarzewo-Marcisze, gm. Gołymin - Ośrodek
   

 

22
 
28.05.2020r. 26.05.2020r.
13233
WAB.6743.4.22.2020.AC Energa Operator SA Oddział w Płocku budowa linii kablowych nN ze złączami kablowymi nN w celu zasilania w energię elektryczną budynku usługowo  mieszkalnego dz. nr ew. 872/5, 873/5, Ciechanów,                            ul. Czarnieckiego, obręb ew. Śmiecin 17.06.2020 r.  

 

23
 
29.05.2020r. 28.05.2020r.
13408
WAB.6743.4.23.2020.MG Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. budowa sieci gazowej dz. 24/23, 24/31, 160, Chruszczewo, ul. Lipowa, gmina Ciechanów 19.06.2020r.  

 

24
 
29.05.2020r. 28.05.2020r.
13409
WAB.6743.4.24.2020.MG Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. budowa sieci gazowej dz. 114, ul. Rzeczna, Kargoszyn, gmina Ciechanów 19.06. 2020 r.  

 

25
 
04.06.2020r. 02.06.2020r.
13833
WAB.6743.4.25.2020.MG Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz. 4100/10, ul. Gruduska, miasto Ciechanów, dz. 78/11, 54, 23/2, 57/13, m. Przążewo, dz. 155/21, 243/23, 234/26, 234/5, 233, 243/2, 243/1, 113, 63, 69, 70/2, 78, 71, 79/2, 252/2, 75, m. Niestum, gmina Ciechanów wniosek wycofany przez inwestora  

 


26
17.06.2020r. 02.06.2020r.
13831
WAB.6743.4.26.2020.KHM Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63PE dz. 4616/38, 4616/29, 4616/42, ul. Św Anny, obręb Scalenie, m. Ciechanów    

 


27
17.06.2020r. 04.06.2020r. WAB.6743.4.27.2020.KHM Energa Operator SA Oddział w Płocku przebudowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV dz. 4025/2, 4026/1, 4027, 4028, 4029, 4031, 4032/1, 4032/2, 4033/2, 4033/4, 4033/6, 4033/7, 4034, 4035, 4037/2, 4044, 4045, 4047/1, 4047/2, 4050, 4052, 4053, 4054/2, 4054/3, 4055, 4056, 4057, 4058, 4100/10, 4100/17, 4106/2, 4106/3, 4107/2, 4107/3, 4109/2, 4109/3, 4110/3, 4111/1, 4111/2, 4111/3, 4112/1, 4113/2, 4114/1, 4114/2, 4115/1, 4119, 4120, 4123/16, 4123/17, 4124/1, 4125/1, 4126/1, 4127/2, 4127/3, 4128/9, 4129, 4131/8, 4132/1, 4133, 4135/1, 4135/2, 4137, 4139, 4140/8, 4876, 4877, obręb Scalenie, m. Ciechanów.    

 


28
18.06.2020r. 08.06.2020r. WAB.6743.4.28.2020.KHM Energa Oświetlenie Sp. z o. o. budowa oświetlenia ulicy 11 Pułku Ułanów Legionowych w m. Ciechanów dz. 531/1, 372/1, 513/1, 513/2, 536/1, obręb 10-Śródmieście, m. Ciechanów.    

 

29
 
               

 

30
 
22.07.2020 r. 10.06.2020 r. WAB.6743.4.30.2020.AK2 Gmina Ciechanów budowa sieci wodociągowych dz. 74/1, 74/2 położonych w miejscowości Niechodzin, gmina Ciechanów    

 

31
 
30.06.2020 r.

25.06.2020 r.

15962.2020

WAB.6743.4.31.2020.MG Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz. 57, 151, Lekowo, gmina Regimin 17.07.2020 r.  

 


32
02.07.2020 r.

25.06.2020 r.

938.2020

WAB.6743.4.32.2020.MG Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz. 78, 83/1, 82/3, ul. Bojanowskiego, Regimin, gmina Regimin 17.07.2020 r.  

 


33
02.07.2020r.

02.07.2020r.

16604.2020

WAB.6743.4.33.2020.AC PSG Sp. z o. o. budowa sieci średniego ciśnienia dz. nr 4464/1, 4900/2, Ciechanów, ul. Andersa i Księcia Konrada 24.07.2020 r.  

 


34
16.07.2020 r.

13.07.2020 r.

17716.2020

WAB.6743.4.34.2020.MG Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia

na działkach: 4100/10, położonej w obrębie Scalenie w Ciechanowie, 78/11, 54, 23/2, 57/13, położonych w miejscowości Przążewo, obręb ewid. Przążewo oraz 155/21, 243/23, 234/26, 234/5, 233, 243/2, 243/1, 113, 63, 69, 70/2, 78, 71, 79/2, 252/2, 75, położonych w miejscowości Niestum, obręb ewid. Niestum, gmina Ciechanów

27.07.2020 r.

(zaświadczenie)

 

 

35
 
22.07.2020 r.

15.06.2020 r.

14958.2020

WAB.6743.4.35.2020.AK2 Energa Oświetlenie Sp. z o.o. budowa linii kablowej nN-0,4kV do oświetlenia ulicznego, montaż słupów wraz z oprawami oświetleniowymi dz. nr 86, położonej w miejscowości Gołotczyzna Dziarno, obręb ewid. 12 Gołotczyzna, gmina Sońsk    

 

36
 
22.07.2020 r.

09.07.2020 r.

17406.2020

WAB.6743.4.36.2020.ŻG Energa Operator S.A. budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowym nN na działkach nr 199/23, 199/25, 199/26, 199/34, 198/2 położonej w miejscowości Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna 31.07.2020 r.  

 

37
 
23.07.2020 r.

06.07.2020 r.

17061.2020

WAB.6743.4.37.2020.AK2

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z nr PE dn63mm na działkach ewidencyjnych 192/6, 192/21, 198/6, 192/4 położonych w miejscowości Ciechanów, gmina Ciechanów    

 

38
 
23.07.2020 r.

13.07.2020 r.

17717.2020

WAB.6743.4.38.2020.AK2 Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.
budowa sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowana w drogach gminnych na działkach ewidencyjnych 68, 42, 36 położonych w miejscowości Władysławowo, gmina Opinogóra Górna    

 

39
 
23.07.2020 r.

21.07.2020 r.

18455

WAB.6743.4.39.2020.MG ENERGA - OPERATOR S.A . budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowym nN oraz wymiana szafki stacyjnej na stacji transformatorowej SN/nN dz. 121/37, 122, 121/23, 121/28, 121/29, m. Pęchcin, gmina Ciechanów 12.08.2020 r.  

 


40
31.07.2020 r.

29.07.2020 r.

19219.2020

WAB.6743.4.40.2020.JK Energa - Operator S.A. budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowym dz. nr ew. 763/3, 764/1, 768/6, Glinojeck, ul. Wiejska    

 

41
 
31.07.2020 r.

30.07.2020 r.

19299.2020

WAB.6743.4.41.2020.AK2 Energa - Operator S.A. modernizacja istniejących elektroenergetycznych linii NN 0,4 kV zasilanych ze stacji transformatorowej Kownaty Wojnowe - demontaż linii napowietrznej NN 0,4 kV wraz z przyłączami

Kownaty Wojnowe

obręb - Kownaty Żędowe, gm. Ciechanów

 

 

 

42
 
31.07.2020 r.

31.07.2020 r.

19442.2020

WAB.6743.4.42.2020.AK2 Energa - Operator S.A. rozbiórka i budowa linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz z przyłączami oraz budowa linii kablowych nN 0,4 kV wraz kablową rozdzielnicą szafową dz. nr ewid. 231/8, 231/9, 231/1, 232/2, 233, Sońsk, Sońsk  

 

 

43
 
04.08.2020 r. 19775.2020 WAB.6743.4.43.2020.AK2 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5  MPa) dn90mm

dz. nr ewid. 31, 32, 151, 57

Lekowo, gm. Regimin

 

 

 


44
05.08.2020 r. 19852.2020 WAB.6743.4.44.2020.AK2 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia

dz. nr ewid. 175, 191/10, 191/2, 189/16

Lekowo, gm. Regimin

 

 

 


45
05.08.2020 r. 19980.2020 WAB.6743.4.45.2020.AK2 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 05, MPa) z rur PE dn63mm

dz. nr ewid. 200, 158, 104/9

Grzybowo, gm. Regimin

 

 

 

46
 
05.08.2020 r.

05.08.2020r.

19981.2020

WAB.6743.4.46.2020.AC Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63mm

dz. nr ewid. 691, 703

ul. Rzeczkowska, m. Ciechanów

27.08.2020 r.

 

 

47
 
12.08.2020 r. 20203.2020 WAB.6743.4.47.2020.JK Gmina Glinojeck Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 1446/1, 389/1, 389/2, 1427/2, 1427/3, 1446/2, ul. Młodzieżowa, Glinojeck  

 

 


48
             

 

 


49
25.08.2020 r.

25.08.2020r.

21573.2020

WAB.6743.4.49.2020.AC Energa-Operator SA budowa linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną budynku usługowego działki nr ewid. 152/2, 26, 19/1, 152/1, ul. Konopnickiej, Grudusk  

 

 

50
 
25.08.2020 r. 21580.2020 WAB.6743.4.50.2020.KP Gmina Miejska Ciechanów budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Błękitnej i Złotej w Ciechanowie działki nr ewid. 4648, 4637/35, 4640/5, 4639,18, 4643/10, 4646/31, obręb Scalenie i działki nr ewid. 145/11 i 145/13  

 

 

51
 
28.08.2020 r. 21885.2020 WAB.6743.4.51.2020.AK2 Urszula i Wiesław Roman budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu gotowego "Żuczek" działka nr ewid. 138 w m. Rzeczki, gm. Ciechanów  

 

 


52
04.09.2020 r. 22762.2020 WAB.6743.4.52.2020.KP Energa Operator SA budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn oraz rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV "Niechodzin" działki nr ewid. 428, 36/3, miasto Ciechanów  

 

 


53
07.09.2020 r. 22825.2020 WAB.6743.4.53.2020.AK2 Energa Operator SA budowa linii kablowej nn 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej S2-1592 Chruszczewo, gm. Ciechanów  

 

 


54
07.09.2020 r. 22648.2020 WAB.6743.4.54.2020.KP Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa działki nr ewid. 139/7 w m. Władysławowo, gm. Opinogóra Górna  

 

 


55
01.09.2010 r. 22194.2020 WAB.6743.4.55.2020.KHM Grzegorz i Karolina Kowalscy budowa sieci i przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego działki nr ewid. 5/8, 5/6, 5/2 w gminie Ciechanów, obręb Chruszczewo  

 

 

56
 
25.09.2020 r. 24092.2020 WAB.6743.4.56.2020.JK Gmina Regimin budowa rurociągu tłocznego od PSK1 dz. nr ew. 78 w Regiminie,  dz. nr ew. 1, 50, 61 w Kliczkach, dz. nr ew. 78/1, 78/2, 115/1, 60, 49/1, 77/11     w Klicach, gm. Regimin  

 

 

57
 
25.09.2020 r.

21.09.2020r.

24423.2020

WAB.6743.4.57.2020.AC Maria Piskorska budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową naziemną na gaz płynny V=2700l dz. nr ew. 550, Gąsocin, gm. Sońsk  

 

 

58
 
25.09.2020 r. 24032.2020 WAB.6743.4.58.2020.AK2 Energa Operator SA budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn oraz rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV "Chotum Wieś" dz. nr ewid. 140, 142, 164, obręb Chotum, gm. Ciechanów  

 

 

59
 
25.09.2020 r. 24709.2020 WAB.6743.4.59.2020.KP Jacek i Elżbieta Rydzewscy budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 78/4

Truszki, gm. Gołymin - Ośrodek

 

 

 


60
25.09.2020 r. 24709.2020 WAB.6743.4.60.2020.KP Artur Lange budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 138/2

Ruszkowo, gm. Gołymin - Ośrodek

 

 

 


61
25.09.2020r.

24.09.2020r.

24740.2020

WAB.6743.4.61.2020.AC Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazowej s/c  Dn 40 PE i DN 63 PE RC TYP2 o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa dz. nr ew. 179 - ob. ew. Władysławowo, gm. Opinogóra Górna, dz. nr ew. 4101/6 - obręb Scalenie, gmina Miejska Ciechanów  

 

 


62
25.09.2020 r.

24964.2020

25.09.2020 r.

WAB.6743.4.62.2020.KP Tomasz i Marzena Falęccy budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 113/3

ul. Rzeczna, gm. Ciechanów

 

 

 

63 25.09.2020 r.

23.09.2020 r.

24684.2020

WAB.6743.4.63.2020.ŻG Agnieszka Janowska, Rafał Janowski budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 61/1, obręb nr ew. 0033 Władysławowo, m. Władysławowo, gm. Opinogóra Górna

15.10.2020 r.

 

 

64 25.09.2020 r.

24.09.2020 r.

24863.2020

WAB.6743.4.64.2020.ŻG Mariola Włodarczyk budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 13/36, 13/39, obręb nr ew. 0080 Śmiecin Kolonia, ul. Kwiatowa, gm. Ciechanów

16.10.2020 r.

 

 

65              

 

 

66

25.09.2020 r.

24546.2020

22.09.2020 r.

WAB.6743.4.66.2020.KP Bożena Długoszewska budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 147/3

m. Ujazdówek, gm. Ciechanów

 

 

 

67
 
             

 

 

68
 
28.09.2020 r. 24996.2020 WAB.6743.4.68.2020.KP Energa Operator SA demontaż isniejącego złącza kablowego nN oraz budowa linii kablowych nN 0,4 kV wraz z kablowym rozdzielnicami szafowymi w celu usunięcia kolizji

dz. nr ewid. 4748/6, 4748/19

obręb Scalenie, gm. Ciechanów

 

 

 

69
 
28.09.2020 r.

24971.2020

25.09.2020 r.

WAB.6743.4.69.2020.KP Magdalena Górecka budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 99

m. Humięcino-Andrychy, gm. Grudusk

 

 

 

70 02.10.2020r.

28.09.2020r.

25109.2020

WAB.6743.4.70.2020.AC Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE dn 63 mm

dz. nr ew. 41, 233,

m. Ciechanów,

ob. ew. Śmiecin

 

 

 

71
 
02.10.2020 r.

25212.2020

29.09.2020 r.

WAB.6743.4.71.2020.KP Hanna Uliczna budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 1128

ul. Monte Cassino, m. Ciechanów

 

 

 

72

05.10.2020 r.

25200.2020

29.09.2020 r.

WAB.6743.4.72.2020.ŻG Renata Czajkowska budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur Pe i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ew. 264

m. Grzybowo, gm. Regimin

21.10.2020 r.

 

 

73

05.10.2020 r.

25348.2020

30.09.2020 r.

WAB.6743.4.73.2020.KP Jarosław i Elżbieta Kucińscy budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 111/5, 111/13

ul. Wiśniowa, m. Ciechanów

 

 

 

74

05.10.2020 r.

25349.2020

30.09.2020 r.

WAB.6743.4.74.2020.KP Paweł Kuciński budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 111/11, 111/9

ul. Wiśniowa, m. Ciechanów

 

 

 

75 07.10.2020 r.

25506.2020

01.10.2020 r.

WAB.6743.4.75.2020.KP Marzena Berkieta i Stanisław Włodarczyk budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 62

Niechodzin, ul. Pęchicińska, gm. Ciechanów

 

 

 

76 07.10.2020 r.

25507.2020

01.10.2020 r.

WAB.6743.4.76.2020.KP Waldemar Chrząszcz budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 139

Ujazdówek, gm. Ciechanów

 

 

 

77
 
07.10.2020 r.

01.10.2020 r.

25509

WAB.6743.4.77.2020.MG Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz. 2/15, 29/1, 15/25, 16/8, 15/26, ul. Klonowa, Świerkowa, Chruszczewo, gmina Ciechanów 23.10.2020 r.

 

 


78
07.10.2020 r.

25091.2020

28.09.2020 r.

WAB.6743.4.78.2020.ŻG Piotr Makowski budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V=2700l

dz. nr ew. 157/2

m. Dreglin, gm. Glinojeck

20.10.2020 r.

 

 

79
 
07.10.2020r.

02.10.2020r.

25671.2020

WAB.6743.4.79.2020.AC Energa Operator SA. budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowymi nN celem zasilnia w energię elektryczną budynków mieszkalnych dz. nr ew. 4722/20, 4722/25, 4722/29 m. Ciechanów, obręb ew. Scalenie 26.10.2020r.

 

 

80
 
07.10.2020r.

05.10.2020r.

25694.2020

WAB.6743.4.80.2020.AC Energa Operator SA budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowym w celu zasilania w energię elektryczną zakładu usługowego dz. nr ew. 23/23, 23/24, 23/25, 23/26, 17/2, m. Ciechanów, ob. ew. Śmiecin 27.10.2020r.

 

 

 

81

 

 

12.10.2020r.

 

26089.2020

07.10.2020r.

WAB.6743.4.81.2020.KP Jadwiga i Adam Korzybscy budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 17/14

ul. Mławska, gm. Ciechanów

 

 

 


82
12.10.2020 r.

07.10.2020 r.

26129.2020

WAB.6743.4.82.2020.MG ENERGA - OPERATOR S. A. budowa linii kablowych nn 0,4 kV z kablowymi rozdzielnicami szafowymi dz. 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 128/5, 128/7, 128/8, 128/9, 128/11, 128/12, 128/14, 128/15, Niechodzin, gmina Ciechanów 29.10.2020 r.

 

 


83
12.10.2020 r.

26263.2020

08.10.2020 r.

WAB.6743.4.83.2020.KP Zofia Antczak budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 163

Pomorze, gm. Opinogóra Górna

 

 

 

84
 
12.10.2020r.

08.10.2020r.

26248.2020

WAB.6743.4.84.2020.AC Gmina Grudusk budowa sieci kanalizacji sanitarnej

dz. nr ew. 350/7,

gm. Grudusk,

obręb ew. Grudusk

30.10.2020r.

 

 

85
 
12.10.2020 r. 08.10.2020 r. WAB.6743.4.85.2020.JK Gospodarstwo Rolne Jegliński Sp. z o. o. Budowa sieci podziemnych odcinków instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji gazowej w pomieszczeniach kotłowni w gospodarstwie rolnym dz. nr ew. 169/54, Kondrajec Pański, gm. Glinojeck  

 

 


86

15.10.2020 r.

25828.2020

05.10.2020 r. WAB.6743.4.86.2020.ŻG

Energa-Operator S.A.

oddział w Płocku

budowa linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo -pomiarowymi celem zasilania w energię elektryczną kompleksu działek

dz. nr ewid. 370/4,370/10,370/11,370/13,370/14,370/15,370/16

obręb nr ew. 0021 Łopacin, gm.Sońsk

22.10.2020 r.

 

 


87

16.10.2020 r.

 

13.10.2020 r.

26662.2020

WAB.6743.4.87.2020.KP Energa Operator SA budowa linii kablowych nN 0,4 kV wraz z kablowymi rozdzielnicami szafowymi

dz. nr ewid. 483, 490, 491/1, 491/2, 944/3

obręb Śródmieście, m. Ciechanów

 

 

 


88

16.10.2020 r.

14.10.2020 r.

26809.2020

WAB.6743.4.88.2020.KP Danuta Cieślak budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 865

ul. Płońska, m. Ciechanów

 

 

 


89

16.10.2020 r.

14.10.2020 r.

26808.2020

WAB.6743.4.89.2020.KP Stanisław i Elżbieta Gawłowicz budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 701/2

ul. Rzeczkowska, m. Ciechanów

 

 

 


90
16.10.2020 r.

14.10.2020 r.

26807.2020

WAB.6743.4.90.2020.KP Bożena i Grzegorz Waleszczak budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur Pe i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 144/1

ul. Piękna, m. Ciechanów

 

 

 


91
16.10.2020 r.

15.10.2020 r.

26893.2020

WAB.6743.4.91.2020.KP Magdalena Górecka budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 99

Humięcino - Andrychy, gm. Grudusk

 

 

 

92 16.10.2020 r.

15.10.2020 r.

26914.2020

WAB.6743.4.92.2020.ŻG

Energa Operator S.A.

rozbiórka i budowa linii napowietrznej nN 0,4 kV - zasilanie ze stacji transformatorowej S2-545 - zasilanie budynku mieszkalnego-jednorodzinnego

dz. nr ewid. 233, 234

obręb nr ew. 0031 Sońsk, gm. Sońsk

27.10.2020.ŻG

(zaświadczenie)

 

 

93
 
23.10.2020 r.

15.10.2020 r.

26910.2020

WAB.6743.4.93.2020.KP Maria i Wincenty Kołakowscy budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 42

Pokojewo, gm. Opinogóra Górna

 

 

 


94
23.10.2020 r.

15.10.2020 r.

26936.2020

WAB.6743.4.94.2020.KP Teresa Wojciechowska budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 830

ul. Słoneczna, m. Glinojeck

 

 

 


95
23.10.2020 r. 19.10.2020 r. WAB.6743.4.95.2020.KP Maciej Ławnicki budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 208/2

Rydzewo, gm. Ciechanów

 

 

 


96
23.10.2020 r.

20.10.2020 r.

27444.2020

WAB.6743.4.96.2020.MG Energa Operator S.A. budowa linii kablowej nN 0,4 kV

dz. nr ewid. 113/4, 113/19, 113/20, 113/21, 113/22, 113/23, 113/24, 113/27, 113/28, 113/30, 113/34

Nużewo, gm. Ciechanów

12.11.2020 r.

 

 

97
 
23.10.2020 r.

21.10.2020 r.

27563.2020

WAB.6743.4.97.2020.KP Marek Małecki budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 142/5

Ujazdówek, gm. Ciechanów

 

 

 

98
 
27.10.2020 r.

19.10.2020 r.

27217.2020

WAB.6743.4.98.2020.KP Katarzyna Żukowska budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 342

Kowalewko, gm. Glinojeck

 

 

 

99
 
27.10.2020 r.

22.10.2020 r.

27703.2020

WAB.6743.4.99.2020.KP Zbigniew Ołdakowski budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku handlowym

dz. nr ewid. 23/31

ul. Śmiecińska, m. Ciechanów

 

 

 


100
27.10.2020 r.

22.10.2020 r.

27667.2020

WAB.6743.4.100.2020.KP Michał Dąbrowski budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 152/1

Luszewo, gm. Glinojeck

 

 

 

101
 
27.10.2020 r.

22.10.2020 r.

27706.2020

WAB.6743.4.101.2020.KP Wanda Myszkowska budowa wewnętrznej instalacji w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

dz. nr ewid. 4/34

ul. Osada Fabryczna, m. Ciechanów

 

 

 

102
 
27.10.2020 r.

22.10.2020 r.

27704.2020

WAB.6743.4.102.2020.KP Jacek  Nawotka budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 113/3

ul. Wesoła, m. Ciechanów

 

 

 


103
27.10.2020 r.

22.10.2020 r.

27707.2020

WAB.6743.4.103.2020.KP Ryszard Kutnik budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 67/1

Przążewo, gm. Ciechanów

 

 

 

104

 27.10.2020 r.

 22.10.2020 r.

27708.2020

 WAB.6743.4.104.2020.KP

 Stanisław i Romana Surażyńscy

 budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 dz. nr ewid. 92/3

ul. Bojanowskiego, gm. Regimin

 

 

 

105

 

 27.10.2020 r.

 22.10.2020r.

27694.2020.

 WAB.6743.4.105.2020.KH2

 Gmina Ciechanów

 budowa sieci wodociągowej

 dz. nr. ew. 128/14, 128/12, 128/3, 128/8, Gmina Ciechanów, obręb Niechodzin

 

 

 

106

 

 27.10.2020r.

 22.10.2020 r.

27693.2020

 WAB.6743.4.106.2020.KH2

 Gmina Ciechanów

 budowa sieci wodociągowej

 dz. nr ew. 73/1, 105, 106/2, gmina Ciechanów, obręb Niechodzin

 

 

 

107

 

 27.10.2020 r.

 23.10.2020 r.

27830.2020

 WAB.6743.4.107.2020.KP

 Janina i Jerzy Dąbrowscy

 budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 dz. nr ewid. 4123/10

ul. Wazonowa, m. Ciechanów

 

 

 

 

108

 27.10.2020 r.

 23.10.2020 r.

27814.2020

 WAB.6743.4.108.2020.KH2

 Energa Operator S.A.

 budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia wraz ze stanowiskami słupowymi

 dz. nr ew. 75/1, 258/4, 257/2, 106, 154, 105, gmina Ciechanów, obręb Niechodzin

 

 

 

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

 

03.11.2020 r.

28.10.2020 r.

28232.2020

WAB.6743.4.110.2020.ŻG

Anna i Zbigniew Raszkowscy

przebudowa i remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ew. 255

obręb nr ew. 24 Zeńbok, gm. Regimin

 

 

 

111 

 

 03.11.2020 r.

 28.10.2020 r.

28206.2020

 WAB.6743.4.111.2020.KP

 Energa Operator S.A.

budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowym nN celem zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgodnie z WP P/18/024600

 dz. nr ewid. 65/1, 57/1 i 75

Gąski, gm. Ciechanów

 

 

 

  112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  114

 

 06.11.2020 r.

 03.11.2020 r.

28815.2020

 WAB.6743.4.114.2020.KP

 Ewa Grądziel

 budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 dz. nr ewid. 145/3

Ujazdówek, gm. Ciechanów

 

 

 

115

 

 09.11.2020 r.

 04.11.2020 r.

28944.2020

 WAB.6743.4.115.2020.KP

 Anna i Zbigniew Raszkowscy

 budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego o poj. 2700 l oraz wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 dz. nr ewid. 255

Zeńbok, gm. Regimin

 

 

 

116

 

 09.11.2020 r.

 04.11.2020 r.

 WAB.6743.4.116.2020.KP

 Mirosław Włodkowski

 budowa dwóch podziemnych odcinków instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku usługowym (warsztat samochodowy) z częścią mieszkalną

 dz. nr ewid. 73/1, 73/2, 75/4, 75/10, 74/14

ul. Mleczarska, m. Ciechanów

 

 

 

117 

 

 09.11.2020 r.

 04.11.2020 r.

28929.2020

 WAB.6743.4.117.2020.KP

 Piotr Petrykowski

budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i gospodarczym

 dz. nr ewid. 22/4 i 22/7

Przążewo, gm. Ciechanów

 

 

 

 118

 

 09.11.2020r.

04.11.2020r.

28954.2020

WAB.6743.4.118.2020.AC

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o 

 budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE dn 40 mm

 dz. nr ew. 47, 54/9, m. Ciechanów, ob. ew. Krubin

 

 

 

119
 
09.11.2020r.

04.11.2020r.

28956.2020

WAB.6743.4.119.2020.AC Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE dn 63 mm dz. nr ew. 198/6, 193/1, 193/8, m. Ciechanów, ob. ew. Krubin

 

 

 

120
 
10.11.2020 r.

05.11.2020 r.

29049.2020

WAB.6743.4.120.2020.MG Gmina Ciechanów budowa oświetlenia ulicznego dz. 178/10, Kownaty Żędowe, gmina Ciechanów

 

 

 

121 10.11.2020 r.

05.11.2020 r.

29048.2020

WAB.6743.4.121.2020.KP Gmina Ciechanów budowa oświetlenia ulicznego w m. Chruszczewo, gm. Ciechanów

dz. nr ewid. 11/4, 11/6, 11/23, 156/3, 197/2

Chruszczewo, gm. Ciechanów

     
122 10.11.2020 r.

05.11.2020 r.

29051.2020

WAB.6743.4.122.2020.KP Gmina Ciechanów budowa oświetlenia ulicznego w m. Przążewo, gm. Ciechanów

dz. nr ewid. 78/11

Przążewo, gm. Ciechanów

     
123 10.11.2020 r.

05.11.2020 r.

29024.2020

WAB.6743.4.123.2020.KP Wiesław Piętka budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=2700 l oraz wewnętrznej instalacji w budynku garażowo-gospodarczym

dz. nr ewid.44/6 i 44/4

Sokołówek, gm. Ciechanów

     
124 10.11.2020 r.

05.11.2020 r.

29053.2020

WAB.6743.4.124.2020.EK Gmina Ciechanów budowa oświetlenia ulicznego

dz. nr. 199/5, 199/6, 216/7 Kargoszyn, gm. Ciechanów

     
125 10.11.2020 r.

06.11.2020 r.

29108.2020

WAB.6743.4.125.2020.EK Gmina Ciechanów budowa oświetlenia ulicznego

dz. nr. 24, 25, 88 Gąski,

gm. Ciechanów

     
126 10.11.2020 r.

06.11.2020 r.

29186.2020

WAB.6743.4.126.2020.MG Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. budowa sieci gazowej dz. 76/1, 18, Rykaczewo, gmina Ciechanów      
127 12.11.2020 r.

06.11.2020 r.

29157.2020

WAB.6743.4.127.2020.KP Maria i Sławomir Rudniccy budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 243/7

Niestum, gm. Ciechanów

     
128 12.11.2020 r.

06.11.2020 r.

29161.2020

WAB.6743.4.128.2020.KP Bogumiła Kucharska budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 66

Ujazdówek, gm. Ciechanów

     
129 13.11.2020 r.

06.11.2020 r.

29201.2020

WAB.6743.4.129.2020.KP Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo Wytwórcze Sp. z o.o. budowa naziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej

dz. nr ewid. 55/2

ul. Płocka, m. Ciechanów

     
130 10.11.2020 r.

06.11.2020 r.

29220.2020

WAB.6743.4.130.2020.EK Gmina Ciechanów budowa oświetlenia ulicznego

dz. nr. 70, 75 Gąski,

gm. Ciechanów

     
131 10.11.2020 r.

06.11.2020 r.

29218.2020

WAB.6743.4.131.2020.EK Gmina Ciechanów budowa oświetlenia ulicznego dz. nr. 157, 182/4, 182/7, 182/8 Gąski, gm. Ciechanów      
132 10.11.2020 r.

06.11.2020 r.

29219.2020

WAB. 6743.4.132.2020.EK

 

Gmina Ciechanów

 

budowa oświetlenia ulicznego dz. nr. 138, 157 Gąski, gm. Ciechanów      
133 13.11.2020 r.

09.11.2020 r.

29398.2020

WAB.6743.4.133.2020.KP Teresa Chodkowska budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dz. nr ewid. 115/2

Ujazdówek, gm. Ciechanów

     
134 13.11.2020r.

09.11.2020r.

29379.2020

WAB.6743.4.134.2020.AC

Polska Spółka Gazownictwa              Sp. z o.o.

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa dz. nr ew. 147/22, 147/35, 146/8, 147/36, m. Ciechanów, obręb ew. Chrzanówek      
135 18.11.2020 r.

13.11.2020 r.

29757.2020

WAB.6743.4.135.2020.JK Gmina Ojrzeń Budowa sieci wodociągowej dz. nr ew. 196/2, 186/1, 184/4, Ojrzeń, gm. Ojrzeń      
136 19.11.2020 r.

16.11.2020 r.

29937.2020

WAB.6743.4.136.2020.KP Roksana Spodobalska budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 165/4

ul. Willowa, m. Ciechanów

     
137 20.11.2020 r.

17.11.2020 r.

30009.2020

WAB.6743.4.137.2020.KP Anna Czaczyk budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

dz. nr ewid. 173/44 i 173/52

Mieszki Atle, ul. Jeżynowa, gm. Ciechanów

     
138 23.11.2020 r.

18.11.2020 r.

30208.2020

WAB.6743.4.138.2020.KP Wiesław Kamiński budowa podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE i wewnętrznej instalacji w budynku mieszkalnym i gospodarczym

dz. nr ewid. 324/8, 324/10 i 324/13

ul. Skłodowskiej, m. Ciechanów

     
139 24.11.2020 r.

20.11.2020 r.

30537.2020

WAB.6743.4.139.2020.AC Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63PE (do 0,5 MPa)

dz. nr ewid. 4610/1, 4609/1, 4611/1, 4612/1, 4605

ul. św. Floriana i św. Magdaleny, m. Ciechanów

     
                   
                   
                   
                   
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-22 13:28:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Król Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-24 08:45:43
  • Liczba odsłon: 382
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4327114]

przewiń do góry