Informacje o zgłoszeniach budowy
2020 rok
 
 
 

L.p.

 
Data dodania

  Data wpływu wniosku/
  Nr wniosku

w EZD

 
Sygnatura sprawy

Nazwa inwestora

Rodzaj inwestycji

Lokalizacja

Data
  przyjęcia zgłoszenia

  Data wydania decyzji /sprzeciwu

Uwagi, Informacja
o korekcie

1
23.01.2020r.
16.01.2020r.
1393
WAB.6743.4.1.2020.JK Energa-             Operator S.A. Oddział w Płocku Budowa linii napowietrznych nN 0,4 kV wraz z przyłączami oraz rozbiórka linii napowietrznych nN 0,4 kV dz. nr ew. 153,154,155,156,158, 160,168,170,171,172, 173,174,175,176,177, 178,179,180,181/1,181/2, 187,201/2,202,204,213, 215,217,233,234,235,236, 237,241,243,245,247,249, 250/1,250/2,250/3,252, 268,274,3496 w m. Żochy, oraz dz. nr 1/1,1/2,4,7,8,9,31/1,119/1 w m.Nowa Wieś, gm. Ojrzeń 07.02.2020r.  

 

2 03.02.2020r. 28.01.2020r. WAB.6743.4.2.2020.KHM Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dz. nr ew. 377, 347, 340, 324/13, 325/2, m. Ciechanów, obręb ew. Krubin    

 

3 07.02.2020r.
 
04.02.2020r.
3378
WAB.6743.4.3.2020.JK Energa - Operator S.A. Oddział w Płocku Budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowym dz. nr ew. 8/1, 8/2, 49, 143/2, 140/2, 139/2, 138/2, 134/2, 133/2, 129/2, 128/2, 124/2, 124/1 w Glinojecku, przy ul. Wojska Polskiego    

 

4
13.02.2020r.
06.02.2020r.
3636
WAB.6743.4.4.2020.JK Pfeifer &Langen Polska S.A. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym dz. nr 35/6, 35/8, 35/9, 35/7, 35/5, Zygmuntowo, gm. Glinojeck    

 

5 13.02.2020r.
 
07.02.2020r.
3725
WAB.6743.4.5.2020.JK Energa - Operator S.A. Budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV oraz rozbiórka odcinka linii napowietrznej nn-0,4 kV dz. nr 411/2, 412, Kowalewko, gm. Glinojeck    

 

6 21.02.2020r. 20.02.2020 r. WAB.6743.4.6.2020.AK2 Energa - Operator S.A Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV typu YAKXS 4x240 mm2 o długości trasy 433m wraz z szafką rodzielczą i przyłączami kablowymi dz. 12/2 Pajewo Króle, gmina Opinogóra Górna
dz. 1, 2 , 3 Nieradowo, gmina Gołymin Ośrodek
   

 

7 21.02.2020r.
 
10.02.2020r. WAB.6743.4.7.2020.AK2 Energa - Operator S.A. budowa linii kablowej nn dz. 67/8, 67/16, 67/15, 65/9, 65/8, 65/10, Mieszki - Różki, gm. Ciechanów 03.03.2020r.  

 

8
 
28.02.2020r. 20.02.2020r.

6048
WAB.6743.4.8.2020.JK Energa - Operator S.A. budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafą pomiarową dz. nr ew. 39/4, 39/8, 39/9, m. Osada Wola,  gm. Ojrzeń    

 

9
 
28.02.2020r. 24.02.2020r.

5451
WAB.6743.4.9.2020.AC Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur  PE dn 40 mm dz. nr ew 17/2, 23/26, m. Ciechanów, ul. Śmiecińska, obręb ew. Śmiecin 17.03.2020r.  

 

10
 
28.02.2020r. 25.02.2020r. WAB.6743.4.10.2020.KHM Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur  PE dn 40 mm dz. nr ew 110, 111/14, m. Ciechanów, ul. Wiśniowa, obręb ew. Śmiecin    

 

11
 
28.02.2020r. 25.02.2020r.

5627
WAB.6740.4.11.2020.AK Energa Operator SA budowa linii kablowych nN 0,4 ze złączami kablowymi nN dz. nr ew. 34/9, 34/19, 34/26, 35/17, m. Ciechanów, ul. Niechodzka    

 

12
 
12.03.2020r. 06.03.2020r. WAB.6743.4.12.2020.MG ENERGA - OPERATOR S. A. budowa linii kablowej nn 0,4 kV dz. 43/3, 42, 7/3, 7/8, 7/7, 7/17, Ujazdowo, gmina Ciechanów 30.04.2020r.  

 

13
 
16.03.2020r. 12.03.2020r. WAB.6743.4.13.2020.AC Gmina Miejska Ciechanów budowa linii napowietrzno - kablowych n.n. z demontażem linii istniejących w ulicach M.C. Skłodowskiej, Nizinnej w Ciechanowie dz. nr 321, 334, 341/2, 347, 335/1, 335/2, 342, 340, 341/3, 341/6, m. Ciechanów, obręb ew. Gostkowo    

 

14
 
26.03.2020r. 25.03.2020r.
8719
WAB.6743.4.14.2020.MG Gmina Ciechanów budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 PE dz. 187/1,187/10, ul. Kasztanowa i ul. Klonowa, Kargoszyn, gmina Ciechanów 08.06.2020 r.  

 

15
 
14.04.2020r. 07.04.2020r. WAB.6743.4.15.2020.KHM Gmina Regimin budowa linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowo-pomiarowym celem zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego na dz. nr 83/12. dz. 83/1, 83/9, 83/10, 83/12, 83/13, gmina Regimin, obręb-Regimin.    

 

16
 
17.04.2020r. 14.04.2020r.
9907
WAB.6743.4.16.2020.MG ENERGA - OPERATOR S.A.

budowa izolowanych linii napowietrznych nn 0,4 kV, linii kablowej nn 0,4 kV, przyłączy napowietrznych 0,4 kV, przyłącza napowietrzno - kablowego nn, rozbiórka linii napowietrznej nn 0,4 kV, rozbiórka przyłączy napowietrznych nn 0,4 kV

dz. nr ewid.: 129/5, 156, 18, 34, 126, 149/2, 151/1, 162, 231, 159/2, 160/2, 182/1, 160/1, 38, 202, 74, 153/2, 75/2, 149/1, 152, 150, 72, 151/2, 163/1, 164, 165/1, 106, 153/1, 129/2, 154, 155, 157, 140, 158/1, 159/1, 161, 141, 142, 300, 301, 304, 200, 302, 303, 201, 143, 203, 204, 206, 213/3, m. Rykaczewo, gmina Ciechanów 18.05.2020r.  

 

17
 
20.04.2020r. 15.04.2020r.
10052
WAB.6743.4.17.2020.JK Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nN ze złączem kablowym nN dz. nr ew. 161/16, 161/29, 161/31, 161/33, Chrzanówek, gm. Opinogóra Górna 14 maja 2020 r.
zaświadczenie  
 

 

18
 
21.05.2020r. 15.05.2020r. WAB.6743.4.18.2020.KP Energa - Operator S.A. Budowa linii kablowej nN 0,4kV oraz złącze kablowo-pomiarowe do zasilenia budynku stacji kontroli pojazdów dz. nr ew. 4105/1 w m. Ciechanów, przy ul. Przasnyskiej    

 

19
 
21.05.2020r. 19.05.2020r.
12555
WAB.6743.4.19.2020.MG Energa - Operator S. A. budowa linii kablowej nN ze złączem kablowym dz. 66/3, 69, m. Mieszki Wielkie, gmina Ciechanów 16.06.2020 r.  

 

20
 
21.05.2020r. 14.05.2020r. WAB.6743.4.19.2020.KHM Energa - Operator S. A. budowa linii kablowej nN ze złączem kablowymcelem zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego na dz. nr 147/30 dz. nr ewid. 145/13, 146/8, 147/22, 147/30, 147/31, 147/32, 147/33, 147/34, 147/35, 147/36, 152/13, obręb 110-Chrzanówek, gmina m. Ciechanów.    

 

21
 
28.05.2020r. 25.05.2020r.
13054
WAB.6743.4.21.2020.AK2 Gmina Gołymin - Ośrodek budowa sieci wodociągowej na terenie działki oznaczonej nr ewid. 17,20 położonej w obrębie Konarzewo-Marcisze gm. Gołymin - Ośrodek dz. nr ewid. 17, 20
Konarzewo-Marcisze, gm. Gołymin - Ośrodek
   

 

22
 
28.05.2020r. 26.05.2020r.
13233
WAB.6743.4.22.2020.AC Energa Operator SA Oddział w Płocku budowa linii kablowych nN ze złączami kablowymi nN w celu zasilania w energię elektryczną budynku usługowo  mieszkalnego dz. nr ew. 872/5, 873/5, Ciechanów,                            ul. Czarnieckiego, obręb ew. Śmiecin 17.06.2020 r.  

 

23
 
29.05.2020r. 28.05.2020r.
13408
WAB.6743.4.23.2020.MG Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. budowa sieci gazowej dz. 24/23, 24/31, 160, Chruszczewo, ul. Lipowa, gmina Ciechanów 19.06.2020r.  

 

24
 
29.05.2020r. 28.05.2020r.
13409
WAB.6743.4.24.2020.MG Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. budowa sieci gazowej dz. 114, ul. Rzeczna, Kargoszyn, gmina Ciechanów 19.06. 2020 r.  

 

25
 
04.06.2020r. 02.06.2020r.
13833
WAB.6743.4.25.2020.MG Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz. 4100/10, ul. Gruduska, miasto Ciechanów, dz. 78/11, 54, 23/2, 57/13, m. Przążewo, dz. 155/21, 243/23, 234/26, 234/5, 233, 243/2, 243/1, 113, 63, 69, 70/2, 78, 71, 79/2, 252/2, 75, m. Niestum, gmina Ciechanów wniosek wycofany przez inwestora  

 


26
17.06.2020r. 02.06.2020r.
13831
WAB.6743.4.26.2020.KHM Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63PE dz. 4616/38, 4616/29, 4616/42, ul. Św Anny, obręb Scalenie, m. Ciechanów    

 


27
17.06.2020r. 04.06.2020r. WAB.6743.4.27.2020.KHM Energa Operator SA Oddział w Płocku przebudowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV dz. 4025/2, 4026/1, 4027, 4028, 4029, 4031, 4032/1, 4032/2, 4033/2, 4033/4, 4033/6, 4033/7, 4034, 4035, 4037/2, 4044, 4045, 4047/1, 4047/2, 4050, 4052, 4053, 4054/2, 4054/3, 4055, 4056, 4057, 4058, 4100/10, 4100/17, 4106/2, 4106/3, 4107/2, 4107/3, 4109/2, 4109/3, 4110/3, 4111/1, 4111/2, 4111/3, 4112/1, 4113/2, 4114/1, 4114/2, 4115/1, 4119, 4120, 4123/16, 4123/17, 4124/1, 4125/1, 4126/1, 4127/2, 4127/3, 4128/9, 4129, 4131/8, 4132/1, 4133, 4135/1, 4135/2, 4137, 4139, 4140/8, 4876, 4877, obręb Scalenie, m. Ciechanów.    

 


28
18.06.2020r. 08.06.2020r. WAB.6743.4.28.2020.KHM Energa Oświetlenie Sp. z o. o. budowa oświetlenia ulicy 11 Pułku Ułanów Legionowych w m. Ciechanów dz. 531/1, 372/1, 513/1, 513/2, 536/1, obręb 10-Śródmieście, m. Ciechanów.    

 

29
 
               

 

30
 
22.07.2020 r. 10.06.2020 r. WAB.6743.4.30.2020.AK2 Gmina Ciechanów budowa sieci wodociągowych dz. 74/1, 74/2 położonych w miejscowości Niechodzin, gmina Ciechanów    

 

31
 
30.06.2020 r.

25.06.2020 r.

15962.2020

WAB.6743.4.31.2020.MG Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz. 57, 151, Lekowo, gmina Regimin 17.07.2020 r.  

 


32
02.07.2020 r.

25.06.2020 r.

938.2020

WAB.6743.4.32.2020.MG Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz. 78, 83/1, 82/3, ul. Bojanowskiego, Regimin, gmina Regimin 17.07.2020 r.  

 


33
02.07.2020r.

02.07.2020r.

16604.2020

WAB.6743.4.33.2020.AC PSG Sp. z o. o. budowa sieci średniego ciśnienia dz. nr 4464/1, 4900/2, Ciechanów, ul. Andersa i Księcia Konrada 24.07.2020 r.  

 


34
16.07.2020 r.

13.07.2020 r.

17716.2020

WAB.6743.4.34.2020.MG Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia

na działkach: 4100/10, położonej w obrębie Scalenie w Ciechanowie, 78/11, 54, 23/2, 57/13, położonych w miejscowości Przążewo, obręb ewid. Przążewo oraz 155/21, 243/23, 234/26, 234/5, 233, 243/2, 243/1, 113, 63, 69, 70/2, 78, 71, 79/2, 252/2, 75, położonych w miejscowości Niestum, obręb ewid. Niestum, gmina Ciechanów

27.07.2020 r.

(zaświadczenie)

 

 

35
 
22.07.2020 r.

15.06.2020 r.

14958.2020

WAB.6743.4.35.2020.AK2 Energa Oświetlenie Sp. z o.o. budowa linii kablowej nN-0,4kV do oświetlenia ulicznego, montaż słupów wraz z oprawami oświetleniowymi dz. nr 86, położonej w miejscowości Gołotczyzna Dziarno, obręb ewid. 12 Gołotczyzna, gmina Sońsk    

 

36
 
22.07.2020 r.

09.07.2020 r.

17406.2020

WAB.6743.4.36.2020.ŻG Energa Operator S.A. budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowym nN na działkach nr 199/23, 199/25, 199/26, 199/34, 198/2 położonej w miejscowości Chrzanówek, gmina Opinogóra Górna 31.07.2020 r.  

 

37
 
23.07.2020 r.

06.07.2020 r.

17061.2020

WAB.6743.4.37.2020.AK2

Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z nr PE dn63mm na działkach ewidencyjnych 192/6, 192/21, 198/6, 192/4 położonych w miejscowości Ciechanów, gmina Ciechanów    

 

38
 
23.07.2020 r.

13.07.2020 r.

17717.2020

WAB.6743.4.38.2020.AK2 Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o.
budowa sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowana w drogach gminnych na działkach ewidencyjnych 68, 42, 36 położonych w miejscowości Władysławowo, gmina Opinogóra Górna    

 

39
 
23.07.2020 r.

21.07.2020 r.

18455

WAB.6743.4.39.2020.MG ENERGA - OPERATOR S.A . budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowym nN oraz wymiana szafki stacyjnej na stacji transformatorowej SN/nN dz. 121/37, 122, 121/23, 121/28, 121/29, m. Pęchcin, gmina Ciechanów 12.08.2020 r.  

 


40
31.07.2020 r.

29.07.2020 r.

19219.2020

WAB.6743.4.40.2020.JK Energa - Operator S.A. budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowym dz. nr ew. 763/3, 764/1, 768/6, Glinojeck, ul. Wiejska    

 

41
 
31.07.2020 r.

30.07.2020 r.

19299.2020

WAB.6743.4.41.2020.AK2 Energa - Operator S.A. modernizacja istniejących elektroenergetycznych linii NN 0,4 kV zasilanych ze stacji transformatorowej Kownaty Wojnowe - demontaż linii napowietrznej NN 0,4 kV wraz z przyłączami

Kownaty Wojnowe

obręb - Kownaty Żędowe, gm. Ciechanów

 

 

 

42
 
31.07.2020 r.

31.07.2020 r.

19442.2020

WAB.6743.4.42.2020.AK2 Energa - Operator S.A. rozbiórka i budowa linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz z przyłączami oraz budowa linii kablowych nN 0,4 kV wraz kablową rozdzielnicą szafową dz. nr ewid. 231/8, 231/9, 231/1, 232/2, 233, Sońsk, Sońsk  

 

 

43
 
04.08.2020 r. 19775.2020 WAB.6743.4.43.2020.AK2 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5  MPa) dn90mm

dz. nr ewid. 31, 32, 151, 57

Lekowo, gm. Regimin

 

 

 


44
05.08.2020 r. 19852.2020 WAB.6743.4.44.2020.AK2 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia

dz. nr ewid. 175, 191/10, 191/2, 189/16

Lekowo, gm. Regimin

 

 

 


45
05.08.2020 r. 19980.2020 WAB.6743.4.45.2020.AK2 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 05, MPa) z rur PE dn63mm

dz. nr ewid. 200, 158, 104/9

Grzybowo, gm. Regimin

 

 

 

46
 
05.08.2020 r. 19981.2020 WAB.6743.4.46.2020.AC Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn63mm

dz. nr ewid. 691, 703

ul. Rzeczkowska, m. Ciechanów

27.08.2020 r.

 

 

47
 
12.08.2020 r. 20203.2020 WAB.6743.4.47.2020.JK Gmina Glinojeck Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. nr ew. 1446/1, 389/1, 389/2, 1427/2, 1427/3, 1446/2, ul. Młodzieżowa, Glinojeck  

 

 


48
             

 

 


49
25.08.2020 r. 21573.2020 WAB.6743.4.49.2020.AC Energa-Operator SA budowa linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną budynku usługowego działki nr ewid. 152/2, 26, 19/1, 152/1, ul. Konopnickiej, Grudusk  

 

 

50
 
25.08.2020 r. 21580.2020 WAB.6743.4.50.2020.KP Gmina Miejska Ciechanów budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Błękitnej i Złotej w Ciechanowie działki nr ewid. 4648, 4637/35, 4640/5, 4639,18, 4643/10, 4646/31, obręb Scalenie i działki nr ewid. 145/11 i 145/13  

 

 

51
 
28.08.2020 r. 21885.2020 WAB.6743.4.51.2020.AK2 Urszula i Wiesław Roman budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu gotowego "Żuczek" działka nr ewid. 138 w m. Rzeczki, gm. Ciechanów  

 

 


52
04.09.2020 r. 22762.2020 WAB.6743.4.52.2020.KP Energa Operator SA budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn oraz rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0,4 kV "Niechodzin" działki nr ewid. 428, 36/3, miasto Ciechanów  

 

 


53
07.09.2020 r. 22825.2020 WAB.6743.4.53.2020.AK2 Energa Operator SA budowa linii kablowej nn 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej S2-1592 Chruszczewo, gm. Ciechanów  

 

 


54
07.09.2020 r. 22648.2020 WAB.6743.4.54.2020.KP Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa działki nr ewid. 139/7 w m. Władysławowo, gm. Opinogóra Górna  

 

 


55
01.09.2010 r. 22194.2020 WAB.6743.4.55.2020.KHM Grzegorz i Karolina Kowalscy budowa sieci i przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego działki nr ewid. 5/8, 5/6, 5/2 w gminie Ciechanów, obręb Chruszczewo  

 

 

56
 
25.09.2020 r. 24092.2020 WAB.6743.4.56.2020.JK Gmina Regimin budowa rurociągu tłocznego od PSK1 dz. nr ew. 78 w Regiminie,  dz. nr ew. 1, 50, 61 w Kliczkach, dz. nr ew. 78/1, 78/2, 115/1, 60, 49/1, 77/11     w Klicach, gm. Regimin  

 

 

57
 
25.09.2020 r. 24423.2020 WAB.6743.4.57.2020.AC Maria Piskorska budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową naziemną na gaz płynny V=2700l dz. nr ew. 550, Gąsocin, gm. Sońsk  

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 


 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
           

 

 

 


 
           

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Małgorzata Godlewska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-22 13:28:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Król Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-25 15:03:43
  • Liczba odsłon: 275
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4262893]

przewiń do góry