Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
761 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7.000.000,00 PLN Kowalska Sylwia 2022-12-06
763 Dokończenie budowy konstrukcji i zabezpieczenia stropodachu w ramach inwestycji pn. Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie. Kowalska Sylwia 2022-11-29
762 ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego - Poprawa funkcjonowania infrastruktury sportowej. Kowalska Sylwia 2022-11-18
758 Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie - nowoczesna placówka opieki dla najmłodszych. Kowalska Sylwia 2022-09-14
760 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkól nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie przy ul. Orylskiej 9 - w ramach programu: Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla sportu 2022 Kowalska Sylwia 2022-09-07
759 Plan postepowań na 2022 r. - aktualizacja 29.07.2022 Kowalska Sylwia 2022-07-29
756 Plan postępowań na 2022 r. - aktualizacja 14.06.2022 Kowalska Sylwia 2022-06-14
751 ZAPYTANIE OFERTOWE: "Podział korytarzy stanowiących drogę ewakuacyjną na odcinki nie dłuższe niż 50 m realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 Kowalska Sylwia 2022-04-22
750 Plan postępowań na 2022 r. Kowalska Sylwia 2022-01-26
749 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w roku 2022. Goździewska Agnieszka 2021-12-22
748 Plan postępowań na 2021 r - aktualizacja 18.10.2021 Kowalska Sylwia 2021-10-22
743 Plan postępowań na 2021 r. - aktualizacja 15.09.2021 Kowalska Sylwia 2021-09-15
740 Plan postepowań -aktualizacja 19.08.2021 r. Goździewska Agnieszka 2021-08-19
733 Plan postepowań na 2021- aktualizacja 11.06.2021 r. Goździewska Agnieszka 2021-06-11
724 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: "Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego"- Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie Goździewska Agnieszka 2021-04-21
726 Plan postepowań na 2021- aktualizacja 17.03.2021 r. Goździewska Agnieszka 2021-03-17
722 Plan postępowań na 2021 r.- aktualizacja 04.03.2021 r. Goździewska Agnieszka 2021-03-04
719 Plan postępowań na 2021 rok Goździewska Agnieszka 2021-01-26
703 PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wiksin gm. Grudusk, oznaczonej nr 53 o pow. 0,4976 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie prowadzona jest księga wieczysta PL1C/00055576/0. Goździewska Agnieszka 2020-06-30
695 Świadczenia usługi dostępu do Internetu w celu zapewnienia trwałości projektu pn. „e-Integracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim” Goździewska Agnieszka 2020-04-16
692 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Goździewska Agnieszka 2020-01-08
691 Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie Małgorzata Godlewska 2020-01-03
690 Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32. Goździewska Agnieszka 2019-12-18
688 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Ciechanowskiego w roku 2020 Goździewska Agnieszka 2019-11-13
683 Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn.: „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego” Małgorzata Godlewska 2019-10-31
686 Dostawa produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Goździewska Agnieszka 2019-10-23
684 Dostawa produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Goździewska Agnieszka 2019-10-09
682 Roboty remontowe wewnętrzne i zewnętrzne w Wypożyczalni Nr 1 ul. Okrzei 27a Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie. Goździewska Agnieszka 2019-09-24
680 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego należącego do Powiatu Ciechanowskiego Goździewska Agnieszka 2019-09-06
679 Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 Goździewska Agnieszka 2019-09-05
678 PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO VOLKSWAGEN T4 2,4 D Goździewska Agnieszka 2019-08-05
676 „Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7” Goździewska Agnieszka 2019-07-29
677 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 2 lat nieruchomości rolnych położonych na terenie miasta Ciechanowa i Gminy Sońsk, stanowiących własność powiatu ciechanowskiego. Goździewska Agnieszka 2019-07-25
671 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej na terenie miasta Ciechanów, obręb Śródmieście przy ul. Orylskiej 16, nr działki 490 o pow. 0,1474 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa Goździewska Agnieszka 2019-07-01
675 Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 Goździewska Agnieszka 2019-07-01
672 Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 Goździewska Agnieszka 2019-06-12
670 Rozbudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym Goździewska Agnieszka 2019-04-25
665 Organizacja 8 wyjazdów studyjnych w ramach projektu Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego Godlewska Małgorzata 2019-03-18
663 Dostawa artykułów biurowych do Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, ul. Orylska 9 Penda Małgorzata 2019-01-25

[Liczba odsłon: 5808765]

przewiń do góry