Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
727 Remont pomieszczeń biurowych na drugim piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Małgorzata Godlewska 2021-04-09
728 Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 poprzez dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa Goździewska Agnieszka 2021-04-07
725 Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie m.in. poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych - Etap II Goździewska Agnieszka 2021-04-01
718 Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie Goździewska Agnieszka 2021-03-26
724 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: "Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego"- Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie Goździewska Agnieszka 2021-03-26
723 Remont pomieszczeń biurowych na drugim piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Goździewska Agnieszka 2021-03-24
721 Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu Goździewska Agnieszka 2021-03-23
726 Plan postepowań na 2021- aktualizacja 17.03.2021 r. Goździewska Agnieszka 2021-03-17
720 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego- Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie Goździewska Agnieszka 2021-03-12
722 Plan postępowań na 2021 r.- aktualizacja 04.03.2021 r. Goździewska Agnieszka 2021-03-04
719 Plan postępowań na 2021 rok Goździewska Agnieszka 2021-01-26
716 Zaprojektowanie i budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej oraz Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie Goździewska Agnieszka 2021-01-22
717 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r Goździewska Agnieszka 2021-01-15
714 Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów- Gołotczyzna Goździewska Agnieszka 2020-11-19
713 Budowa parku rekreacyjno - poznawczego w Gołotczyźnie Goździewska Agnieszka 2020-11-16
715 Podniesienie standardu Sali widowiskowej w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie przy ul. Strażackiej 5 poprzez wymianę foteli oraz kotar Goździewska Agnieszka 2020-11-10
712 Dostawa 100 szt. fabrycznie nowych laptopów realizowana w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" Goździewska Agnieszka 2020-10-08
711 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie - w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020" Goździewska Agnieszka 2020-10-07
710 Dostawa 100 szt. fabrycznie nowych laptopów realizowana w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" Goździewska Agnieszka 2020-09-18
709 Budowa chodnika w miejscowościach Władysławowo i Kownaty Żędowe w powiecie ciechanowskim. Goździewska Agnieszka 2020-08-20
708 Wykonanie nowej wewnętrznej instalacji hydrantowej w formule zaprojektuj i wybuduj. Nr sprawy: WO-ZP.272.3.11.2020 Goździewska Agnieszka 2020-08-07
706 Założenie bazy danych EGiB, BDOT500 i inicjalnej powiatowej bazy GESUT dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Goździewska Agnieszka 2020-07-22
707 Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa Goździewska Agnieszka 2020-07-21
703 PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYna zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Wiksin gm. Grudusk, oznaczonej nr 53 o pow. 0,4976 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie prowadzona jest księga wieczysta PL1C/00055576/0. Goździewska Agnieszka 2020-06-30
704 „Założenie bazy danych BDOT500 i inicjalnej powiatowej bazy GESUT gminy Grudusk dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie” Goździewska Agnieszka 2020-06-15
705 Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa Goździewska Agnieszka 2020-06-15
702 Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z niezbędną instalacją Goździewska Agnieszka 2020-05-19
701 Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W na odcinku Ciechanów – Opinogóra Górna – Długołęka , odcinek od km 12+350,00 do km 13+040,00 Goździewska Agnieszka 2020-05-06
695 Świadczenia usługi dostępu do Internetu w celu zapewnienia trwałości projektu pn. „e-Integracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim” Goździewska Agnieszka 2020-04-16
700 Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu Goździewska Agnieszka 2020-04-08
697 Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W na odcinku Ciechanów – Opinogóra Górna – Długołęka , odcinek od km 12+350,00 do km 13+040,00 Damaz Dariusz 2020-03-26
692 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Goździewska Agnieszka 2020-01-08
691 Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie Małgorzata Godlewska 2020-01-03
690 Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32. Goździewska Agnieszka 2019-12-18
688 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Ciechanowskiego w roku 2020 Goździewska Agnieszka 2019-11-13
683 Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn.: „Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego” Małgorzata Godlewska 2019-10-31
686 Dostawa produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Goździewska Agnieszka 2019-10-23
684 Dostawa produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32 Goździewska Agnieszka 2019-10-09
682 Roboty remontowe wewnętrzne i zewnętrzne w Wypożyczalni Nr 1 ul. Okrzei 27a Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie. Goździewska Agnieszka 2019-09-24
680 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego należącego do Powiatu Ciechanowskiego Goździewska Agnieszka 2019-09-06
679 Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 Goździewska Agnieszka 2019-09-05
678 PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO VOLKSWAGEN T4 2,4 D Goździewska Agnieszka 2019-08-05
676 „Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7” Goździewska Agnieszka 2019-07-29
677 Publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 2 lat nieruchomości rolnych położonych na terenie miasta Ciechanowa i Gminy Sońsk, stanowiących własność powiatu ciechanowskiego. Goździewska Agnieszka 2019-07-25
671 II publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej na terenie miasta Ciechanów, obręb Śródmieście przy ul. Orylskiej 16, nr działki 490 o pow. 0,1474 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa Goździewska Agnieszka 2019-07-01
675 Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 Goździewska Agnieszka 2019-07-01
672 Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 Goździewska Agnieszka 2019-06-12
670 Rozbudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym Goździewska Agnieszka 2019-04-25
665 Organizacja 8 wyjazdów studyjnych w ramach projektu Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego Godlewska Małgorzata 2019-03-18
663 Dostawa artykułów biurowych do Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, ul. Orylska 9 Penda Małgorzata 2019-01-25

[Liczba odsłon: 4564965]

przewiń do góry